Síntesi Municipal II
Vidreres
 Municipis:   Pàgina:    Versió per imprimir  

Mercat de treball

Llocs de treball: Assalariats (3rT 2020) 1.212
Variació anual -1,38%
Variació 2016-2020 0,08%
Agricultura 6
Indústria 179
Construcció 104
Serveis 923
Ocupacions d'alt contingut tecnològic 1
Llocs de treball: Autònoms (3rT 2020) 538
Variació anual -0,37%
Variació 2016-2020 -2,89%
Agricultura 22
Indústria 33
Construcció 99
Serveis 384
Atur registrat (Setembre 2020) 492
Variació anual 38,59%
Variació 2016-2020 7,42%
Homes 222
Dones 270
De 16 a 24 anys 46
De 25 a 34 anys 71
De 35 a 44 anys 114
>44 anys 261
Agricultura 11
Indústria 54
Construcció 49
Serveis 361
Sense ocupació anterior 17
Baix nivell formatiu 71
Alt nivell formatiu 64
Atur registrat estrangers 78
Variació anual 59,18%
Taxa d'atur registrat (Setembre 2020) 14,62%
Homes 12,37%
Dones 17,19%
De 16 a 24 anys 17,97%
De 25 a 34 anys 11,77%
De 35 a 44 anys 12,00%
>44 anys 16,77%
Ocupats (2n Trim 2020) 3.110
Variació anual -7,50%
Variació quinquennal 4,01%
Homes 1.749
Dones 1.361
De 16 a 29 anys 457
De 30 a 44 anys 1.138
De 45 a 54 anys 955
> 55 anys 560
Estrangers 380
Beneficiaris prestacions (Agost 2020) 481
Variació anual 71,17%
Nivell contributiu 336
Nivell assistencial (Subsidi) 128
Renda activa 17
Programa d'activació per a l'ocupació 0
Taxa de cobertura total 98,36%
Taxa de cobertura nivell contributiu 68,71%
Taxa de cobertura nivell assistencial 26,18%
Taxa de cobertura renda activa 3,48%

Font: XIFRA - Diputació de Girona. Elaboració pròpia a partir de les dades de l'INE, Observatori de Treball i Model Productiu, i Observatorio de las Ocupaciones-SEPE