Síntesi Municipal II
Ullastret
 Municipis:   Pàgina:    Versió per imprimir  

Mercat de treball

Llocs de treball: Assalariats (2nT 2020) 25
Variació anual -44,44%
Variació 2016-2020 -16,67%
Agricultura 0
Indústria 7
Construcció 4
Serveis 14
Ocupacions d'alt contingut tecnològic 0
Llocs de treball: Autònoms (2nT 2020) 46
Variació anual -2,13%
Variació 2016-2020 0,00%
Agricultura 6
Indústria 4
Construcció 7
Serveis 29
Atur registrat (Juliol 2020) 11
Variació anual 83,33%
Variació 2016-2020 83,33%
Homes 3
Dones 8
De 16 a 24 anys 0
De 25 a 34 anys 1
De 35 a 44 anys 6
>44 anys 4
Agricultura 0
Indústria 3
Construcció 3
Serveis 5
Sense ocupació anterior 0
Baix nivell formatiu 0
Alt nivell formatiu 3
Atur registrat estrangers 1
Variació anual -50,00%
Taxa d'atur registrat (Juliol 2020) 8,87%
Homes 4,62%
Dones 13,56%
De 16 a 24 anys 0,00%
De 25 a 34 anys 4,55%
De 35 a 44 anys 15,38%
>44 anys 7,27%
Ocupats (2n Trim 2020) 115
Variació anual -13,53%
Variació quinquennal -12,88%
Homes 73
Dones 42
De 16 a 29 anys 17
De 30 a 44 anys 34
De 45 a 54 anys 40
> 55 anys 24
Estrangers 5
Beneficiaris prestacions (Maig 2020) 19
Variació anual 375,00%
Nivell contributiu 18
Nivell assistencial (Subsidi) 1
Renda activa 0
Programa d'activació per a l'ocupació 0
Taxa de cobertura total 211,11%
Taxa de cobertura nivell contributiu 200,00%
Taxa de cobertura nivell assistencial 11,11%
Taxa de cobertura renda activa 0,00%

Font: XIFRA - Diputació de Girona. Elaboració pròpia a partir de les dades de l'INE, Observatori de Treball i Model Productiu, i Observatorio de las Ocupaciones-SEPE