Síntesi Municipal II
Ullastret
 Municipis:   Pàgina:    Versió per imprimir  

Mercat de treball

Llocs de treball: Assalariats (2nT 2019) 45
Variació anual 40,62%
Variació 2015-2019 60,71%
Agricultura 0
Indústria 8
Construcció 10
Serveis 27
Ocupacions d'alt contingut tecnològic 0
Llocs de treball: Autònoms (2nT 2019) 47
Variació anual 9,30%
Variació 2015-2019 0,00%
Agricultura 6
Indústria 5
Construcció 6
Serveis 30
Atur registrat (Setembre 2019) 6
Variació anual 20,00%
Variació 2015-2019 -50,00%
Homes 2
Dones 4
De 16 a 24 anys 1
De 25 a 34 anys 1
De 35 a 44 anys 3
>44 anys 1
Agricultura 0
Indústria 0
Construcció 1
Serveis 5
Sense ocupació anterior 0
Baix nivell formatiu 0
Alt nivell formatiu 4
Atur registrat estrangers 1
Variació anual -50,00%
Taxa d'atur registrat (Setembre 2019) 4,96%
Homes 3,08%
Dones 7,14%
De 16 a 24 anys 11,11%
De 25 a 34 anys 4,35%
De 35 a 44 anys 8,11%
>44 anys 1,92%
Ocupats (1r Trim 2019) 127
Variació anual -0,78%
Variació quinquennal 0,00%
Homes 72
Dones 55
De 16 a 29 anys 15
De 30 a 44 anys 46
De 45 a 54 anys 46
> 55 anys 20
Estrangers ND
Beneficiaris prestacions (Agost 2019) 4
Variació anual 33,33%
Nivell contributiu 1
Nivell assistencial (Subsidi) 3
Renda activa 0
Programa d'activació per a l'ocupació 0
Taxa de cobertura total 80,00%
Taxa de cobertura nivell contributiu 20,00%
Taxa de cobertura nivell assistencial 60,00%
Taxa de cobertura renda activa 0,00%

Font: XIFRA - Diputació de Girona. Elaboració pròpia a partir de les dades de l'INE, Observatori de Treball i Model Productiu, i Observatorio de las Ocupaciones-SEPE