Síntesi Municipal II
Ullastret
 Municipis:   Pàgina:    Versió per imprimir  

Mercat de treball

Llocs de treball: Assalariats (4tT 2017) 29
Variació anual 7,41%
Variació 2013-2017 -23,68%
Agricultura 0
Indústria 3
Construcció 5
Serveis 21
Ocupacions d'alt contingut tecnològic 0
Llocs de treball: Autònoms (4tT 2017) 41
Variació anual -6,82%
Variació 2013-2017 -10,87%
Agricultura 6
Indústria 4
Construcció 6
Serveis 25
Atur registrat (Gener 2018) 5
Variació anual -37,50%
Variació 2014-2018 -68,75%
Homes 1
Dones 4
De 16 a 24 anys 1
De 25 a 34 anys 0
De 35 a 44 anys 2
>44 anys 2
Agricultura 0
Indústria 2
Construcció 0
Serveis 3
Sense ocupació anterior 0
Baix nivell formatiu 1
Alt nivell formatiu 0
Atur registrat estrangers 3
Variació anual 50,00%
Taxa d'atur registrat (Gener 2018) 4,55%
Homes 1,72%
Dones 7,69%
De 16 a 24 anys 11,11%
De 25 a 34 anys 0,00%
De 35 a 44 anys 6,06%
>44 anys 4,17%
Ocupats (2n Trim 2017) 125
Variació anual -5,30%
Variació quinquennal 5,04%
Homes 69
Dones 56
De 16 a 29 anys 20
De 30 a 44 anys 50
De 45 a 54 anys 37
> 55 anys 18
Estrangers 7
Beneficiaris prestacions (Des. 2017) 4
Variació anual -42,86%
Nivell contributiu 2
Nivell assistencial (Subsidi) 2
Renda activa 0
Programa d'activació per a l'ocupació 0
Taxa de cobertura total 133,33%
Taxa de cobertura nivell contributiu 66,67%
Taxa de cobertura nivell assistencial 66,67%
Taxa de cobertura renda activa 0,00%

Font: XIFRA - Diputació de Girona. Elaboració pròpia a partir de les dades de l'INE, Observatori de Treball i Model Productiu, i Observatorio de las Ocupaciones-SEPE