Síntesi Municipal II
Ullastret
 Municipis:   Pàgina:    Versió per imprimir  

Mercat de treball

Llocs de treball: Assalariats (3rT 2018) 30
Variació anual -6,25%
Variació 2014-2018 -26,83%
Agricultura 0
Indústria 6
Construcció 7
Serveis 17
Ocupacions d'alt contingut tecnològic 0
Llocs de treball: Autònoms (3rT 2018) 43
Variació anual -2,27%
Variació 2014-2018 -6,52%
Agricultura 6
Indústria 4
Construcció 6
Serveis 27
Atur registrat (Octubre 2018) 5
Variació anual 25,00%
Variació 2014-2018 -64,29%
Homes 0
Dones 5
De 16 a 24 anys 1
De 25 a 34 anys 0
De 35 a 44 anys 3
>44 anys 1
Agricultura 0
Indústria 1
Construcció 0
Serveis 4
Sense ocupació anterior 0
Baix nivell formatiu 1
Alt nivell formatiu 1
Atur registrat estrangers 2
Variació anual 0,00%
Taxa d'atur registrat (Octubre 2018) 4,20%
Homes 0,00%
Dones 8,77%
De 16 a 24 anys 11,11%
De 25 a 34 anys 0,00%
De 35 a 44 anys 8,11%
>44 anys 1,96%
Ocupats (2n Trim 2018) 129
Variació anual 3,20%
Variació quinquennal 4,03%
Homes 71
Dones 58
De 16 a 29 anys 19
De 30 a 44 anys 45
De 45 a 54 anys 44
> 55 anys 21
Estrangers 6
Beneficiaris prestacions (Set. 2018) 4
Variació anual -33,33%
Nivell contributiu 3
Nivell assistencial (Subsidi) 1
Renda activa 0
Programa d'activació per a l'ocupació 0
Taxa de cobertura total 80,00%
Taxa de cobertura nivell contributiu 60,00%
Taxa de cobertura nivell assistencial 20,00%
Taxa de cobertura renda activa 0,00%

Font: XIFRA - Diputació de Girona. Elaboració pròpia a partir de les dades de l'INE, Observatori de Treball i Model Productiu, i Observatorio de las Ocupaciones-SEPE