Síntesi Municipal II
Ullastret
 Municipis:   Pàgina:    Versió per imprimir  

Mercat de treball

Llocs de treball: Assalariats (4tT 2017) 29
Variació anual 7,41%
Variació 2013-2017 -23,68%
Agricultura 0
Indústria 3
Construcció 5
Serveis 21
Ocupacions d'alt contingut tecnològic 0
Llocs de treball: Autònoms (4tT 2017) 41
Variació anual -6,82%
Variació 2013-2017 -10,87%
Agricultura 6
Indústria 4
Construcció 6
Serveis 25
Atur registrat (Març 2018) 2
Variació anual -66,67%
Variació 2014-2018 -87,50%
Homes 0
Dones 2
De 16 a 24 anys 0
De 25 a 34 anys 0
De 35 a 44 anys 2
>44 anys 0
Agricultura 0
Indústria 1
Construcció 0
Serveis 1
Sense ocupació anterior 0
Baix nivell formatiu 1
Alt nivell formatiu 0
Atur registrat estrangers 2
Variació anual 0,00%
Taxa d'atur registrat (Març 2018) 1,87%
Homes 0,00%
Dones 4,00%
De 16 a 24 anys 0,00%
De 25 a 34 anys 0,00%
De 35 a 44 anys 6,06%
>44 anys 0,00%
Ocupats (4t Trim 2017) 123
Variació anual 3,36%
Variació quinquennal 7,89%
Homes 66
Dones 57
De 16 a 29 anys 15
De 30 a 44 anys 52
De 45 a 54 anys 39
> 55 anys 17
Estrangers ND
Beneficiaris prestacions (Febrer 2018) 7
Variació anual 133,33%
Nivell contributiu 5
Nivell assistencial (Subsidi) 2
Renda activa 0
Programa d'activació per a l'ocupació 0
Taxa de cobertura total 140,00%
Taxa de cobertura nivell contributiu 100,00%
Taxa de cobertura nivell assistencial 40,00%
Taxa de cobertura renda activa 0,00%

Font: XIFRA - Diputació de Girona. Elaboració pròpia a partir de les dades de l'INE, Observatori de Treball i Model Productiu, i Observatorio de las Ocupaciones-SEPE