Síntesi Municipal II
Ullastret
 Municipis:   Pàgina:    Versió per imprimir  

Mercat de treball

Llocs de treball: Assalariats (3rT 2019) 36
Variació anual 20,00%
Variació 2015-2019 24,14%
Agricultura 0
Indústria 6
Construcció 8
Serveis 22
Ocupacions d'alt contingut tecnològic 0
Llocs de treball: Autònoms (3rT 2019) 49
Variació anual 13,95%
Variació 2015-2019 4,26%
Agricultura 6
Indústria 4
Construcció 8
Serveis 31
Atur registrat (Desembre 2019) 8
Variació anual 166,67%
Variació 2015-2019 -33,33%
Homes 2
Dones 6
De 16 a 24 anys 0
De 25 a 34 anys 3
De 35 a 44 anys 3
>44 anys 2
Agricultura 0
Indústria 1
Construcció 0
Serveis 7
Sense ocupació anterior 0
Baix nivell formatiu 0
Alt nivell formatiu 4
Atur registrat estrangers 1
Variació anual -66,67%
Taxa d'atur registrat (Desembre 2019) 6,20%
Homes 2,90%
Dones 10,00%
De 16 a 24 anys 0,00%
De 25 a 34 anys 11,11%
De 35 a 44 anys 7,50%
>44 anys 3,70%
Ocupats (3r Trim 2019) 127
Variació anual 0,00%
Variació quinquennal 1,60%
Homes 71
Dones 56
De 16 a 29 anys 16
De 30 a 44 anys 44
De 45 a 54 anys 44
> 55 anys 23
Estrangers 7
Beneficiaris prestacions (Des. 2019) 5
Variació anual 25,00%
Nivell contributiu 3
Nivell assistencial (Subsidi) 2
Renda activa 0
Programa d'activació per a l'ocupació ND
Taxa de cobertura total 62,50%
Taxa de cobertura nivell contributiu 37,50%
Taxa de cobertura nivell assistencial 25,00%
Taxa de cobertura renda activa 0,00%

Font: XIFRA - Diputació de Girona. Elaboració pròpia a partir de les dades de l'INE, Observatori de Treball i Model Productiu, i Observatorio de las Ocupaciones-SEPE