Síntesi Municipal II
Ullastret
 Municipis:   Pàgina:    Versió per imprimir  

Mercat de treball

Llocs de treball: Assalariats (4tT 2018) 30
Variació anual 3,45%
Variació 2014-2018 -11,76%
Agricultura 0
Indústria 6
Construcció 8
Serveis 16
Ocupacions d'alt contingut tecnològic 0
Llocs de treball: Autònoms (4tT 2018) 43
Variació anual 4,88%
Variació 2014-2018 -6,52%
Agricultura 6
Indústria 4
Construcció 6
Serveis 27
Atur registrat (Febrer 2019) 4
Variació anual -20,00%
Variació 2015-2019 -76,47%
Homes 0
Dones 4
De 16 a 24 anys 0
De 25 a 34 anys 1
De 35 a 44 anys 2
>44 anys 1
Agricultura 0
Indústria 1
Construcció 0
Serveis 3
Sense ocupació anterior 0
Baix nivell formatiu 1
Alt nivell formatiu 0
Atur registrat estrangers 3
Variació anual 0,00%
Taxa d'atur registrat (Febrer 2019) 3,60%
Homes 0,00%
Dones 7,69%
De 16 a 24 anys 0,00%
De 25 a 34 anys 4,76%
De 35 a 44 anys 5,71%
>44 anys 2,13%
Ocupats (3r Trim 2018) 127
Variació anual -2,31%
Variació quinquennal 5,83%
Homes 68
Dones 59
De 16 a 29 anys 14
De 30 a 44 anys 45
De 45 a 54 anys 47
> 55 anys 21
Estrangers ND
Beneficiaris prestacions (Gener 2019) 4
Variació anual -50,00%
Nivell contributiu 4
Nivell assistencial (Subsidi) 0
Renda activa 0
Programa d'activació per a l'ocupació 0
Taxa de cobertura total 80,00%
Taxa de cobertura nivell contributiu 80,00%
Taxa de cobertura nivell assistencial 0,00%
Taxa de cobertura renda activa 0,00%

Font: XIFRA - Diputació de Girona. Elaboració pròpia a partir de les dades de l'INE, Observatori de Treball i Model Productiu, i Observatorio de las Ocupaciones-SEPE