Síntesi Municipal II
Ullastret
 Municipis:   Pàgina:    Versió per imprimir  

Mercat de treball

Llocs de treball: Assalariats (1rT 2018) 31
Variació anual 6,90%
Variació 2014-2018 -29,55%
Agricultura 0
Indústria 6
Construcció 8
Serveis 17
Ocupacions d'alt contingut tecnològic 0
Llocs de treball: Autònoms (1rT 2018) 42
Variació anual -4,55%
Variació 2014-2018 -6,67%
Agricultura 6
Indústria 4
Construcció 6
Serveis 26
Atur registrat (Agost 2018) 4
Variació anual 0,00%
Variació 2014-2018 -69,23%
Homes 1
Dones 3
De 16 a 24 anys 0
De 25 a 34 anys 0
De 35 a 44 anys 3
>44 anys 1
Agricultura 0
Indústria 2
Construcció 0
Serveis 2
Sense ocupació anterior 0
Baix nivell formatiu 1
Alt nivell formatiu 1
Atur registrat estrangers 2
Variació anual 0,00%
Taxa d'atur registrat (Agost 2018) 3,39%
Homes 1,59%
Dones 5,45%
De 16 a 24 anys 0,00%
De 25 a 34 anys 0,00%
De 35 a 44 anys 8,11%
>44 anys 1,96%
Ocupats (1r Trim 2018) 128
Variació anual 0,79%
Variació quinquennal 13,27%
Homes 68
Dones 60
De 16 a 29 anys 15
De 30 a 44 anys 48
De 45 a 54 anys 44
> 55 anys 21
Estrangers ND
Beneficiaris prestacions (Juny 2018) 3
Variació anual 0,00%
Nivell contributiu 2
Nivell assistencial (Subsidi) 1
Renda activa 0
Programa d'activació per a l'ocupació 0
Taxa de cobertura total 60,00%
Taxa de cobertura nivell contributiu 40,00%
Taxa de cobertura nivell assistencial 20,00%
Taxa de cobertura renda activa 0,00%

Font: XIFRA - Diputació de Girona. Elaboració pròpia a partir de les dades de l'INE, Observatori de Treball i Model Productiu, i Observatorio de las Ocupaciones-SEPE