Síntesi Municipal II
Santa Pau
 Municipis:   Pàgina:    Versió per imprimir  

Mercat de treball

Llocs de treball: Assalariats (3rT 2019) 517
Variació anual 0,98%
Variació 2015-2019 18,58%
Agricultura 7
Indústria 167
Construcció 13
Serveis 330
Ocupacions d'alt contingut tecnològic 3
Llocs de treball: Autònoms (3rT 2019) 202
Variació anual 0,00%
Variació 2015-2019 3,06%
Agricultura 26
Indústria 28
Construcció 34
Serveis 114
Atur registrat (Novembre 2019) 48
Variació anual 41,18%
Variació 2015-2019 -17,24%
Homes 17
Dones 31
De 16 a 24 anys 2
De 25 a 34 anys 8
De 35 a 44 anys 7
>44 anys 31
Agricultura 0
Indústria 13
Construcció 3
Serveis 31
Sense ocupació anterior 1
Baix nivell formatiu 10
Alt nivell formatiu 9
Atur registrat estrangers 2
Variació anual -33,33%
Taxa d'atur registrat (Novembre 2019) 6,15%
Homes 4,06%
Dones 8,59%
De 16 a 24 anys 3,77%
De 25 a 34 anys 5,33%
De 35 a 44 anys 3,10%
>44 anys 8,83%
Ocupats (3r Trim 2019) 732
Variació anual -0,14%
Variació quinquennal 6,09%
Homes 393
Dones 339
De 16 a 29 anys 88
De 30 a 44 anys 246
De 45 a 54 anys 220
> 55 anys 178
Estrangers 23
Beneficiaris prestacions (Octubre 2019) 46
Variació anual 48,39%
Nivell contributiu 26
Nivell assistencial (Subsidi) 18
Renda activa 2
Programa d'activació per a l'ocupació ND
Taxa de cobertura total 86,79%
Taxa de cobertura nivell contributiu 49,06%
Taxa de cobertura nivell assistencial 33,96%
Taxa de cobertura renda activa 3,77%

Font: XIFRA - Diputació de Girona. Elaboració pròpia a partir de les dades de l'INE, Observatori de Treball i Model Productiu, i Observatorio de las Ocupaciones-SEPE