Síntesi Municipal II
Santa Pau
 Municipis:   Pàgina:    Versió per imprimir  

Mercat de treball

Llocs de treball: Assalariats (2nT 2020) 474
Variació anual -9,20%
Variació 2016-2020 8,72%
Agricultura 7
Indústria 177
Construcció 6
Serveis 284
Ocupacions d'alt contingut tecnològic 5
Llocs de treball: Autònoms (2nT 2020) 197
Variació anual -2,96%
Variació 2016-2020 -1,99%
Agricultura 26
Indústria 23
Construcció 32
Serveis 116
Atur registrat (Agost 2020) 63
Variació anual 50,00%
Variació 2016-2020 21,15%
Homes 27
Dones 36
De 16 a 24 anys 1
De 25 a 34 anys 11
De 35 a 44 anys 12
>44 anys 39
Agricultura 0
Indústria 13
Construcció 4
Serveis 43
Sense ocupació anterior 3
Baix nivell formatiu 12
Alt nivell formatiu 12
Atur registrat estrangers 4
Variació anual 300,00%
Taxa d'atur registrat (Agost 2020) 8,16%
Homes 6,52%
Dones 10,06%
De 16 a 24 anys 1,89%
De 25 a 34 anys 7,69%
De 35 a 44 anys 5,53%
>44 anys 10,86%
Ocupats (2n Trim 2020) 716
Variació anual -2,05%
Variació quinquennal 1,85%
Homes 395
Dones 321
De 16 a 29 anys 99
De 30 a 44 anys 227
De 45 a 54 anys 212
> 55 anys 178
Estrangers 27
Beneficiaris prestacions (Maig 2020) 123
Variació anual 241,67%
Nivell contributiu 107
Nivell assistencial (Subsidi) 16
Renda activa 0
Programa d'activació per a l'ocupació 0
Taxa de cobertura total 215,79%
Taxa de cobertura nivell contributiu 187,72%
Taxa de cobertura nivell assistencial 28,07%
Taxa de cobertura renda activa 0,00%

Font: XIFRA - Diputació de Girona. Elaboració pròpia a partir de les dades de l'INE, Observatori de Treball i Model Productiu, i Observatorio de las Ocupaciones-SEPE