Síntesi Municipal II
Santa Pau
 Municipis:   Pàgina:    Versió per imprimir  

Mercat de treball

Llocs de treball: Assalariats (3rT 2020) 474
Variació anual -8,32%
Variació 2016-2020 13,13%
Agricultura 5
Indústria 175
Construcció 6
Serveis 288
Ocupacions d'alt contingut tecnològic 5
Llocs de treball: Autònoms (3rT 2020) 198
Variació anual -1,98%
Variació 2016-2020 -1,49%
Agricultura 26
Indústria 23
Construcció 33
Serveis 116
Atur registrat (Novembre 2020) 65
Variació anual 35,42%
Variació 2016-2020 27,45%
Homes 29
Dones 36
De 16 a 24 anys 5
De 25 a 34 anys 6
De 35 a 44 anys 10
>44 anys 44
Agricultura 0
Indústria 14
Construcció 3
Serveis 44
Sense ocupació anterior 4
Baix nivell formatiu 15
Alt nivell formatiu 7
Atur registrat estrangers 5
Variació anual 150,00%
Taxa d'atur registrat (Novembre 2020) 8,35%
Homes 6,90%
Dones 10,06%
De 16 a 24 anys 8,77%
De 25 a 34 anys 4,35%
De 35 a 44 anys 4,59%
>44 anys 12,05%
Ocupats (3r Trim 2020) 703
Variació anual -3,96%
Variació quinquennal 1,59%
Homes 375
Dones 328
De 16 a 29 anys 88
De 30 a 44 anys 226
De 45 a 54 anys 211
> 55 anys 178
Estrangers 27
Beneficiaris prestacions (Octubre 2020) 69
Variació anual 50,00%
Nivell contributiu 53
Nivell assistencial (Subsidi) 16
Renda activa 0
Programa d'activació per a l'ocupació 0
Taxa de cobertura total 102,99%
Taxa de cobertura nivell contributiu 79,10%
Taxa de cobertura nivell assistencial 23,88%
Taxa de cobertura renda activa 0,00%

Font: XIFRA - Diputació de Girona. Elaboració pròpia a partir de les dades de l'INE, Observatori de Treball i Model Productiu, i Observatorio de las Ocupaciones-SEPE