Síntesi Municipal II
Santa Pau
 Municipis:   Pàgina:    Versió per imprimir  

Mercat de treball

Llocs de treball: Assalariats (1rT 2019) 507
Variació anual 1,40%
Variació 2015-2019 19,86%
Agricultura 9
Indústria 175
Construcció 11
Serveis 312
Ocupacions d'alt contingut tecnològic 3
Llocs de treball: Autònoms (1rT 2019) 202
Variació anual 1,51%
Variació 2015-2019 1,00%
Agricultura 25
Indústria 27
Construcció 34
Serveis 116
Atur registrat (Maig 2019) 39
Variació anual -4,88%
Variació 2015-2019 -29,09%
Homes 17
Dones 22
De 16 a 24 anys 1
De 25 a 34 anys 5
De 35 a 44 anys 6
>44 anys 27
Agricultura 0
Indústria 10
Construcció 2
Serveis 26
Sense ocupació anterior 1
Baix nivell formatiu 6
Alt nivell formatiu 8
Atur registrat estrangers 1
Variació anual -66,67%
Taxa d'atur registrat (Maig 2019) 4,96%
Homes 3,97%
Dones 6,15%
De 16 a 24 anys 1,89%
De 25 a 34 anys 3,36%
De 35 a 44 anys 2,61%
>44 anys 7,63%
Ocupats (1r Trim 2019) 735
Variació anual 2,23%
Variació quinquennal 2,65%
Homes 391
Dones 344
De 16 a 29 anys 91
De 30 a 44 anys 262
De 45 a 54 anys 211
> 55 anys 171
Estrangers 19
Beneficiaris prestacions (Abril 2019) 36
Variació anual 20,00%
Nivell contributiu 21
Nivell assistencial (Subsidi) 14
Renda activa 1
Programa d'activació per a l'ocupació 0
Taxa de cobertura total 92,31%
Taxa de cobertura nivell contributiu 53,85%
Taxa de cobertura nivell assistencial 35,90%
Taxa de cobertura renda activa 2,56%

Font: XIFRA - Diputació de Girona. Elaboració pròpia a partir de les dades de l'INE, Observatori de Treball i Model Productiu, i Observatorio de las Ocupaciones-SEPE