Síntesi Municipal II
Santa Pau
 Municipis:   Pàgina:    Versió per imprimir  

Mercat de treball

Llocs de treball: Assalariats (1rT 2020) 482
Variació anual -4,93%
Variació 2016-2020 13,95%
Agricultura 7
Indústria 176
Construcció 9
Serveis 290
Ocupacions d'alt contingut tecnològic 5
Llocs de treball: Autònoms (1rT 2020) 202
Variació anual 0,00%
Variació 2016-2020 2,02%
Agricultura 25
Indústria 26
Construcció 34
Serveis 117
Atur registrat (Juny 2020) 62
Variació anual 47,62%
Variació 2016-2020 12,73%
Homes 23
Dones 39
De 16 a 24 anys 2
De 25 a 34 anys 5
De 35 a 44 anys 16
>44 anys 39
Agricultura 0
Indústria 13
Construcció 3
Serveis 43
Sense ocupació anterior 3
Baix nivell formatiu 12
Alt nivell formatiu 9
Atur registrat estrangers 3
Variació anual 200,00%
Taxa d'atur registrat (Juny 2020) 7,87%
Homes 5,46%
Dones 10,63%
De 16 a 24 anys 3,64%
De 25 a 34 anys 3,60%
De 35 a 44 anys 7,02%
>44 anys 10,66%
Ocupats (1r Trim 2020) 721
Variació anual -1,90%
Variació quinquennal 4,49%
Homes 386
Dones 335
De 16 a 29 anys 88
De 30 a 44 anys 243
De 45 a 54 anys 218
> 55 anys 172
Estrangers 24
Beneficiaris prestacions (Maig 2020) 123
Variació anual 241,67%
Nivell contributiu 107
Nivell assistencial (Subsidi) 16
Renda activa 0
Programa d'activació per a l'ocupació 0
Taxa de cobertura total 215,79%
Taxa de cobertura nivell contributiu 187,72%
Taxa de cobertura nivell assistencial 28,07%
Taxa de cobertura renda activa 0,00%

Font: XIFRA - Diputació de Girona. Elaboració pròpia a partir de les dades de l'INE, Observatori de Treball i Model Productiu, i Observatorio de las Ocupaciones-SEPE