Síntesi Municipal II
Santa Pau
 Municipis:   Pàgina:    Versió per imprimir  

Mercat de treball

Llocs de treball: Assalariats (3rT 2019) 517
Variació anual 0,98%
Variació 2015-2019 18,58%
Agricultura 7
Indústria 167
Construcció 13
Serveis 330
Ocupacions d'alt contingut tecnològic 3
Llocs de treball: Autònoms (3rT 2019) 202
Variació anual 0,00%
Variació 2015-2019 3,06%
Agricultura 26
Indústria 28
Construcció 34
Serveis 114
Atur registrat (Desembre 2019) 50
Variació anual 35,14%
Variació 2015-2019 0,00%
Homes 18
Dones 32
De 16 a 24 anys 3
De 25 a 34 anys 7
De 35 a 44 anys 10
>44 anys 30
Agricultura 0
Indústria 14
Construcció 3
Serveis 32
Sense ocupació anterior 1
Baix nivell formatiu 10
Alt nivell formatiu 13
Atur registrat estrangers 1
Variació anual -66,67%
Taxa d'atur registrat (Desembre 2019) 6,39%
Homes 4,29%
Dones 8,84%
De 16 a 24 anys 5,56%
De 25 a 34 anys 4,70%
De 35 a 44 anys 4,37%
>44 anys 8,57%
Ocupats (3r Trim 2019) 732
Variació anual -0,14%
Variació quinquennal 6,09%
Homes 393
Dones 339
De 16 a 29 anys 88
De 30 a 44 anys 246
De 45 a 54 anys 220
> 55 anys 178
Estrangers 23
Beneficiaris prestacions (Des. 2019) 44
Variació anual 29,41%
Nivell contributiu 24
Nivell assistencial (Subsidi) 18
Renda activa 2
Programa d'activació per a l'ocupació ND
Taxa de cobertura total 88,00%
Taxa de cobertura nivell contributiu 48,00%
Taxa de cobertura nivell assistencial 36,00%
Taxa de cobertura renda activa 4,00%

Font: XIFRA - Diputació de Girona. Elaboració pròpia a partir de les dades de l'INE, Observatori de Treball i Model Productiu, i Observatorio de las Ocupaciones-SEPE