Síntesi Municipal II
Santa Pau
 Municipis:   Pàgina:    Versió per imprimir  

Mercat de treball

Llocs de treball: Assalariats (2nT 2019) 522
Variació anual -0,19%
Variació 2015-2019 20,28%
Agricultura 8
Indústria 167
Construcció 11
Serveis 336
Ocupacions d'alt contingut tecnològic 3
Llocs de treball: Autònoms (2nT 2019) 203
Variació anual 0,50%
Variació 2015-2019 1,50%
Agricultura 25
Indústria 28
Construcció 34
Serveis 116
Atur registrat (Setembre 2019) 44
Variació anual 18,92%
Variació 2015-2019 -29,03%
Homes 18
Dones 26
De 16 a 24 anys 2
De 25 a 34 anys 8
De 35 a 44 anys 5
>44 anys 29
Agricultura 0
Indústria 10
Construcció 3
Serveis 31
Sense ocupació anterior 0
Baix nivell formatiu 6
Alt nivell formatiu 9
Atur registrat estrangers 2
Variació anual -33,33%
Taxa d'atur registrat (Setembre 2019) 5,64%
Homes 4,26%
Dones 7,28%
De 16 a 24 anys 3,77%
De 25 a 34 anys 5,33%
De 35 a 44 anys 2,21%
>44 anys 8,26%
Ocupats (1r Trim 2019) 735
Variació anual 2,23%
Variació quinquennal 2,65%
Homes 391
Dones 344
De 16 a 29 anys 91
De 30 a 44 anys 262
De 45 a 54 anys 211
> 55 anys 171
Estrangers 19
Beneficiaris prestacions (Agost 2019) 45
Variació anual 18,42%
Nivell contributiu 28
Nivell assistencial (Subsidi) 15
Renda activa 2
Programa d'activació per a l'ocupació 0
Taxa de cobertura total 107,14%
Taxa de cobertura nivell contributiu 66,67%
Taxa de cobertura nivell assistencial 35,71%
Taxa de cobertura renda activa 4,76%

Font: XIFRA - Diputació de Girona. Elaboració pròpia a partir de les dades de l'INE, Observatori de Treball i Model Productiu, i Observatorio de las Ocupaciones-SEPE