Síntesi Municipal II
Santa Pau
 Municipis:   Pàgina:    Versió per imprimir  

Mercat de treball

Llocs de treball: Assalariats (4tT 2018) 506
Variació anual 5,20%
Variació 2014-2018 20,76%
Agricultura 9
Indústria 176
Construcció 10
Serveis 311
Ocupacions d'alt contingut tecnològic 2
Llocs de treball: Autònoms (4tT 2018) 200
Variació anual -0,99%
Variació 2014-2018 2,56%
Agricultura 26
Indústria 26
Construcció 35
Serveis 113
Atur registrat (Gener 2019) 37
Variació anual -17,78%
Variació 2015-2019 -51,95%
Homes 15
Dones 22
De 16 a 24 anys 1
De 25 a 34 anys 6
De 35 a 44 anys 8
>44 anys 22
Agricultura 0
Indústria 5
Construcció 4
Serveis 27
Sense ocupació anterior 1
Baix nivell formatiu 7
Alt nivell formatiu 7
Atur registrat estrangers 3
Variació anual 0,00%
Taxa d'atur registrat (Gener 2019) 4,85%
Homes 3,62%
Dones 6,30%
De 16 a 24 anys 1,92%
De 25 a 34 anys 4,11%
De 35 a 44 anys 3,56%
>44 anys 6,47%
Ocupats (3r Trim 2018) 733
Variació anual 1,24%
Variació quinquennal 4,27%
Homes 388
Dones 345
De 16 a 29 anys 91
De 30 a 44 anys 256
De 45 a 54 anys 208
> 55 anys 178
Estrangers 19
Beneficiaris prestacions (Nov. 2018) 33
Variació anual 6,45%
Nivell contributiu 18
Nivell assistencial (Subsidi) 13
Renda activa 2
Programa d'activació per a l'ocupació 0
Taxa de cobertura total 97,06%
Taxa de cobertura nivell contributiu 52,94%
Taxa de cobertura nivell assistencial 38,24%
Taxa de cobertura renda activa 5,88%

Font: XIFRA - Diputació de Girona. Elaboració pròpia a partir de les dades de l'INE, Observatori de Treball i Model Productiu, i Observatorio de las Ocupaciones-SEPE