Síntesi Municipal II
Santa Pau
 Municipis:   Pàgina:    Versió per imprimir  

Mercat de treball

Llocs de treball: Assalariats (2nT 2019) 522
Variació anual -0,19%
Variació 2015-2019 20,28%
Agricultura 8
Indústria 167
Construcció 11
Serveis 336
Ocupacions d'alt contingut tecnològic 3
Llocs de treball: Autònoms (2nT 2019) 203
Variació anual 0,50%
Variació 2015-2019 1,50%
Agricultura 25
Indústria 28
Construcció 34
Serveis 116
Atur registrat (Juliol 2019) 43
Variació anual -4,44%
Variació 2015-2019 -23,21%
Homes 17
Dones 26
De 16 a 24 anys 1
De 25 a 34 anys 7
De 35 a 44 anys 4
>44 anys 31
Agricultura 0
Indústria 10
Construcció 3
Serveis 29
Sense ocupació anterior 1
Baix nivell formatiu 5
Alt nivell formatiu 11
Atur registrat estrangers 1
Variació anual -75,00%
Taxa d'atur registrat (Juliol 2019) 5,44%
Homes 3,97%
Dones 7,18%
De 16 a 24 anys 1,89%
De 25 a 34 anys 4,64%
De 35 a 44 anys 1,75%
>44 anys 8,66%
Ocupats (1r Trim 2019) 735
Variació anual 2,23%
Variació quinquennal 2,65%
Homes 391
Dones 344
De 16 a 29 anys 91
De 30 a 44 anys 262
De 45 a 54 anys 211
> 55 anys 171
Estrangers 19
Beneficiaris prestacions (Maig 2019) 36
Variació anual 24,14%
Nivell contributiu 20
Nivell assistencial (Subsidi) 15
Renda activa 1
Programa d'activació per a l'ocupació 0
Taxa de cobertura total 92,31%
Taxa de cobertura nivell contributiu 51,28%
Taxa de cobertura nivell assistencial 38,46%
Taxa de cobertura renda activa 2,56%

Font: XIFRA - Diputació de Girona. Elaboració pròpia a partir de les dades de l'INE, Observatori de Treball i Model Productiu, i Observatorio de las Ocupaciones-SEPE