Síntesi Municipal II
Santa Pau
 Municipis:   Pàgina:    Versió per imprimir  

Mercat de treball

Llocs de treball: Assalariats (4tT 2018) 506
Variació anual 5,20%
Variació 2014-2018 20,76%
Agricultura 9
Indústria 176
Construcció 10
Serveis 311
Ocupacions d'alt contingut tecnològic 2
Llocs de treball: Autònoms (4tT 2018) 200
Variació anual -0,99%
Variació 2014-2018 2,56%
Agricultura 26
Indústria 26
Construcció 35
Serveis 113
Atur registrat (Març 2019) 39
Variació anual -17,02%
Variació 2015-2019 -39,06%
Homes 13
Dones 26
De 16 a 24 anys 1
De 25 a 34 anys 7
De 35 a 44 anys 8
>44 anys 23
Agricultura 1
Indústria 5
Construcció 4
Serveis 28
Sense ocupació anterior 1
Baix nivell formatiu 7
Alt nivell formatiu 9
Atur registrat estrangers 3
Variació anual 50,00%
Taxa d'atur registrat (Març 2019) 5,01%
Homes 3,10%
Dones 7,24%
De 16 a 24 anys 1,89%
De 25 a 34 anys 4,67%
De 35 a 44 anys 3,48%
>44 anys 6,65%
Ocupats (3r Trim 2018) 733
Variació anual 1,24%
Variació quinquennal 4,27%
Homes 388
Dones 345
De 16 a 29 anys 91
De 30 a 44 anys 256
De 45 a 54 anys 208
> 55 anys 178
Estrangers 19
Beneficiaris prestacions (Gener 2019) 33
Variació anual 17,86%
Nivell contributiu 18
Nivell assistencial (Subsidi) 15
Renda activa 0
Programa d'activació per a l'ocupació 0
Taxa de cobertura total 89,19%
Taxa de cobertura nivell contributiu 48,65%
Taxa de cobertura nivell assistencial 40,54%
Taxa de cobertura renda activa 0,00%

Font: XIFRA - Diputació de Girona. Elaboració pròpia a partir de les dades de l'INE, Observatori de Treball i Model Productiu, i Observatorio de las Ocupaciones-SEPE