Síntesi Municipal II
Santa Pau
 Municipis:   Pàgina:    Versió per imprimir  

Mercat de treball

Llocs de treball: Assalariats (2nT 2018) 523
Variació anual 15,45%
Variació 2014-2018 19,95%
Agricultura 12
Indústria 181
Construcció 9
Serveis 321
Ocupacions d'alt contingut tecnològic 3
Llocs de treball: Autònoms (2nT 2018) 202
Variació anual -3,81%
Variació 2014-2018 2,02%
Agricultura 27
Indústria 27
Construcció 36
Serveis 112
Atur registrat (Setembre 2018) 37
Variació anual -24,49%
Variació 2014-2018 -52,56%
Homes 15
Dones 22
De 16 a 24 anys 1
De 25 a 34 anys 4
De 35 a 44 anys 6
>44 anys 26
Agricultura 0
Indústria 5
Construcció 2
Serveis 30
Sense ocupació anterior 0
Baix nivell formatiu 6
Alt nivell formatiu 7
Atur registrat estrangers 3
Variació anual 0,00%
Taxa d'atur registrat (Setembre 2018) 4,85%
Homes 3,62%
Dones 6,30%
De 16 a 24 anys 1,92%
De 25 a 34 anys 2,78%
De 35 a 44 anys 2,69%
>44 anys 7,56%
Ocupats (1r Trim 2018) 719
Variació anual -0,28%
Variació quinquennal 1,84%
Homes 382
Dones 337
De 16 a 29 anys 83
De 30 a 44 anys 258
De 45 a 54 anys 206
> 55 anys 172
Estrangers 19
Beneficiaris prestacions (Agost 2018) 38
Variació anual 15,15%
Nivell contributiu 24
Nivell assistencial (Subsidi) 11
Renda activa 3
Programa d'activació per a l'ocupació 0
Taxa de cobertura total 79,17%
Taxa de cobertura nivell contributiu 50,00%
Taxa de cobertura nivell assistencial 22,92%
Taxa de cobertura renda activa 6,25%

Font: XIFRA - Diputació de Girona. Elaboració pròpia a partir de les dades de l'INE, Observatori de Treball i Model Productiu, i Observatorio de las Ocupaciones-SEPE