Síntesi Municipal II
Santa Pau
 Municipis:   Pàgina:    Versió per imprimir  

Mercat de treball

Llocs de treball: Assalariats (4tT 2019) 521
Variació anual 2,96%
Variació 2015-2019 30,25%
Agricultura 8
Indústria 178
Construcció 12
Serveis 323
Ocupacions d'alt contingut tecnològic 4
Llocs de treball: Autònoms (4tT 2019) 207
Variació anual 3,50%
Variació 2015-2019 6,15%
Agricultura 27
Indústria 27
Construcció 34
Serveis 119
Atur registrat (Febrer 2020) 47
Variació anual 23,68%
Variació 2016-2020 -11,32%
Homes 17
Dones 30
De 16 a 24 anys 4
De 25 a 34 anys 4
De 35 a 44 anys 9
>44 anys 30
Agricultura 0
Indústria 12
Construcció 3
Serveis 32
Sense ocupació anterior 0
Baix nivell formatiu 10
Alt nivell formatiu 10
Atur registrat estrangers 2
Variació anual 0,00%
Taxa d'atur registrat (Febrer 2020) 5,99%
Homes 4,02%
Dones 8,29%
De 16 a 24 anys 7,27%
De 25 a 34 anys 2,74%
De 35 a 44 anys 3,88%
>44 anys 8,52%
Ocupats (4t Trim 2019) 731
Variació anual 0,00%
Variació quinquennal 5,94%
Homes 391
Dones 340
De 16 a 29 anys 90
De 30 a 44 anys 243
De 45 a 54 anys 219
> 55 anys 179
Estrangers 22
Beneficiaris prestacions (Febrer 2020) 38
Variació anual 18,75%
Nivell contributiu 22
Nivell assistencial (Subsidi) 16
Renda activa 0
Programa d'activació per a l'ocupació 0
Taxa de cobertura total 80,85%
Taxa de cobertura nivell contributiu 46,81%
Taxa de cobertura nivell assistencial 34,04%
Taxa de cobertura renda activa 0,00%

Font: XIFRA - Diputació de Girona. Elaboració pròpia a partir de les dades de l'INE, Observatori de Treball i Model Productiu, i Observatorio de las Ocupaciones-SEPE