Síntesi Municipal II
Santa Pau
 Municipis:   Pàgina:    Versió per imprimir  

Mercat de treball

Llocs de treball: Assalariats (3rT 2018) 512
Variació anual 10,34%
Variació 2014-2018 21,33%
Agricultura 10
Indústria 179
Construcció 10
Serveis 313
Ocupacions d'alt contingut tecnològic 3
Llocs de treball: Autònoms (3rT 2018) 202
Variació anual -1,46%
Variació 2014-2018 4,66%
Agricultura 26
Indústria 27
Construcció 35
Serveis 114
Atur registrat (Novembre 2018) 34
Variació anual -24,44%
Variació 2014-2018 -54,05%
Homes 16
Dones 18
De 16 a 24 anys 0
De 25 a 34 anys 7
De 35 a 44 anys 6
>44 anys 21
Agricultura 0
Indústria 7
Construcció 3
Serveis 24
Sense ocupació anterior 0
Baix nivell formatiu 8
Alt nivell formatiu 5
Atur registrat estrangers 3
Variació anual 50,00%
Taxa d'atur registrat (Novembre 2018) 4,47%
Homes 3,86%
Dones 5,22%
De 16 a 24 anys 0,00%
De 25 a 34 anys 4,76%
De 35 a 44 anys 2,69%
>44 anys 6,19%
Ocupats (2n Trim 2018) 717
Variació anual -2,45%
Variació quinquennal 1,70%
Homes 384
Dones 333
De 16 a 29 anys 90
De 30 a 44 anys 249
De 45 a 54 anys 205
> 55 anys 173
Estrangers 17
Beneficiaris prestacions (Set. 2018) 29
Variació anual -9,38%
Nivell contributiu 15
Nivell assistencial (Subsidi) 12
Renda activa 2
Programa d'activació per a l'ocupació 0
Taxa de cobertura total 78,38%
Taxa de cobertura nivell contributiu 40,54%
Taxa de cobertura nivell assistencial 32,43%
Taxa de cobertura renda activa 5,41%

Font: XIFRA - Diputació de Girona. Elaboració pròpia a partir de les dades de l'INE, Observatori de Treball i Model Productiu, i Observatorio de las Ocupaciones-SEPE