Síntesi Municipal II
Preses, les
 Municipis:   Pàgina:    Versió per imprimir  

Mercat de treball

Llocs de treball: Assalariats (2nT 2020) 1.495
Variació anual -4,72%
Variació 2016-2020 19,98%
Agricultura 62
Indústria 720
Construcció 59
Serveis 654
Ocupacions d'alt contingut tecnològic 20
Llocs de treball: Autònoms (2nT 2020) 181
Variació anual 0,00%
Variació 2016-2020 5,23%
Agricultura 4
Indústria 26
Construcció 36
Serveis 115
Atur registrat (Juliol 2020) 60
Variació anual 42,86%
Variació 2016-2020 0,00%
Homes 25
Dones 35
De 16 a 24 anys 2
De 25 a 34 anys 14
De 35 a 44 anys 8
>44 anys 36
Agricultura 0
Indústria 9
Construcció 3
Serveis 47
Sense ocupació anterior 1
Baix nivell formatiu 6
Alt nivell formatiu 12
Atur registrat estrangers 1
Variació anual -50,00%
Taxa d'atur registrat (Juliol 2020) 6,83%
Homes 5,30%
Dones 8,60%
De 16 a 24 anys 3,23%
De 25 a 34 anys 8,48%
De 35 a 44 anys 3,25%
>44 anys 8,87%
Ocupats (2n Trim 2020) 868
Variació anual -3,23%
Variació quinquennal 5,98%
Homes 471
Dones 397
De 16 a 29 anys 124
De 30 a 44 anys 325
De 45 a 54 anys 261
> 55 anys 158
Estrangers 26
Beneficiaris prestacions (Maig 2020) 126
Variació anual 334,48%
Nivell contributiu 112
Nivell assistencial (Subsidi) 14
Renda activa 0
Programa d'activació per a l'ocupació 0
Taxa de cobertura total 172,60%
Taxa de cobertura nivell contributiu 153,42%
Taxa de cobertura nivell assistencial 19,18%
Taxa de cobertura renda activa 0,00%

Font: XIFRA - Diputació de Girona. Elaboració pròpia a partir de les dades de l'INE, Observatori de Treball i Model Productiu, i Observatorio de las Ocupaciones-SEPE