Síntesi Municipal II
Pont de Molins
 Municipis:   Pàgina:    Versió per imprimir  

Mercat de treball

Llocs de treball: Assalariats (1rT 2020) 382
Variació anual 1,87%
Variació 2016-2020 14,37%
Agricultura 0
Indústria 5
Construcció 22
Serveis 355
Ocupacions d'alt contingut tecnològic 5
Llocs de treball: Autònoms (1rT 2020) 53
Variació anual -7,02%
Variació 2016-2020 -3,64%
Agricultura 1
Indústria 7
Construcció 6
Serveis 39
Atur registrat (Juny 2020) 21
Variació anual 61,54%
Variació 2016-2020 -19,23%
Homes 8
Dones 13
De 16 a 24 anys 2
De 25 a 34 anys 3
De 35 a 44 anys 3
>44 anys 13
Agricultura 0
Indústria 0
Construcció 1
Serveis 20
Sense ocupació anterior 0
Baix nivell formatiu 2
Alt nivell formatiu 2
Atur registrat estrangers 4
Variació anual 300,00%
Taxa d'atur registrat (Juny 2020) 7,95%
Homes 5,67%
Dones 10,57%
De 16 a 24 anys 10,00%
De 25 a 34 anys 6,25%
De 35 a 44 anys 4,05%
>44 anys 10,66%
Ocupats (1r Trim 2020) 245
Variació anual 0,00%
Variació quinquennal 13,95%
Homes 127
Dones 118
De 16 a 29 anys 39
De 30 a 44 anys 82
De 45 a 54 anys 69
> 55 anys 55
Estrangers 30
Beneficiaris prestacions (Maig 2020) 73
Variació anual 386,67%
Nivell contributiu 65
Nivell assistencial (Subsidi) 8
Renda activa 0
Programa d'activació per a l'ocupació 0
Taxa de cobertura total 280,77%
Taxa de cobertura nivell contributiu 250,00%
Taxa de cobertura nivell assistencial 30,77%
Taxa de cobertura renda activa 0,00%

Font: XIFRA - Diputació de Girona. Elaboració pròpia a partir de les dades de l'INE, Observatori de Treball i Model Productiu, i Observatorio de las Ocupaciones-SEPE