Síntesi Municipal II
Pont de Molins
 Municipis:   Pàgina:    Versió per imprimir  

Mercat de treball

Llocs de treball: Assalariats (3rT 2020) 375
Variació anual -2,09%
Variació 2016-2020 13,98%
Agricultura 0
Indústria 6
Construcció 25
Serveis 344
Ocupacions d'alt contingut tecnològic 6
Llocs de treball: Autònoms (3rT 2020) 52
Variació anual -7,14%
Variació 2016-2020 -5,45%
Agricultura 1
Indústria 7
Construcció 6
Serveis 38
Atur registrat (Octubre 2020) 27
Variació anual 28,57%
Variació 2016-2020 -22,86%
Homes 13
Dones 14
De 16 a 24 anys 3
De 25 a 34 anys 3
De 35 a 44 anys 4
>44 anys 17
Agricultura 0
Indústria 0
Construcció 2
Serveis 25
Sense ocupació anterior 0
Baix nivell formatiu 3
Alt nivell formatiu 2
Atur registrat estrangers 4
Variació anual 0,00%
Taxa d'atur registrat (Octubre 2020) 10,19%
Homes 9,03%
Dones 11,57%
De 16 a 24 anys 15,00%
De 25 a 34 anys 6,38%
De 35 a 44 anys 5,41%
>44 anys 13,71%
Ocupats (3r Trim 2020) 243
Variació anual -2,02%
Variació quinquennal 9,46%
Homes 128
Dones 115
De 16 a 29 anys 36
De 30 a 44 anys 78
De 45 a 54 anys 70
> 55 anys 59
Estrangers 31
Beneficiaris prestacions (Octubre 2020) 24
Variació anual 41,18%
Nivell contributiu 19
Nivell assistencial (Subsidi) 5
Renda activa 0
Programa d'activació per a l'ocupació 0
Taxa de cobertura total 88,89%
Taxa de cobertura nivell contributiu 70,37%
Taxa de cobertura nivell assistencial 18,52%
Taxa de cobertura renda activa 0,00%

Font: XIFRA - Diputació de Girona. Elaboració pròpia a partir de les dades de l'INE, Observatori de Treball i Model Productiu, i Observatorio de las Ocupaciones-SEPE