Síntesi Municipal II
Pont de Molins
 Municipis:   Pàgina:    Versió per imprimir  

Mercat de treball

Llocs de treball: Assalariats (2nT 2020) 388
Variació anual 1,84%
Variació 2016-2020 15,48%
Agricultura 0
Indústria 6
Construcció 23
Serveis 359
Ocupacions d'alt contingut tecnològic 6
Llocs de treball: Autònoms (2nT 2020) 52
Variació anual -8,77%
Variació 2016-2020 -1,89%
Agricultura 1
Indústria 7
Construcció 6
Serveis 38
Atur registrat (Agost 2020) 22
Variació anual 22,22%
Variació 2016-2020 -29,03%
Homes 9
Dones 13
De 16 a 24 anys 2
De 25 a 34 anys 3
De 35 a 44 anys 4
>44 anys 13
Agricultura 0
Indústria 0
Construcció 3
Serveis 19
Sense ocupació anterior 0
Baix nivell formatiu 3
Alt nivell formatiu 3
Atur registrat estrangers 4
Variació anual 100,00%
Taxa d'atur registrat (Agost 2020) 8,15%
Homes 6,25%
Dones 10,32%
De 16 a 24 anys 10,00%
De 25 a 34 anys 6,12%
De 35 a 44 anys 5,26%
>44 anys 10,40%
Ocupats (2n Trim 2020) 248
Variació anual -3,88%
Variació quinquennal 7,36%
Homes 131
Dones 117
De 16 a 29 anys 40
De 30 a 44 anys 82
De 45 a 54 anys 70
> 55 anys 56
Estrangers 31
Beneficiaris prestacions (Juliol 2020) 43
Variació anual 207,14%
Nivell contributiu 36
Nivell assistencial (Subsidi) 7
Renda activa 0
Programa d'activació per a l'ocupació 0
Taxa de cobertura total 204,76%
Taxa de cobertura nivell contributiu 171,43%
Taxa de cobertura nivell assistencial 33,33%
Taxa de cobertura renda activa 0,00%

Font: XIFRA - Diputació de Girona. Elaboració pròpia a partir de les dades de l'INE, Observatori de Treball i Model Productiu, i Observatorio de las Ocupaciones-SEPE