Síntesi Municipal II
Pont de Molins
 Municipis:   Pàgina:    Versió per imprimir  

Mercat de treball

Llocs de treball: Assalariats (3rT 2019) 383
Variació anual 11,01%
Variació 2015-2019 33,45%
Agricultura 0
Indústria 4
Construcció 18
Serveis 361
Ocupacions d'alt contingut tecnològic 5
Llocs de treball: Autònoms (3rT 2019) 56
Variació anual 7,69%
Variació 2015-2019 9,80%
Agricultura 1
Indústria 7
Construcció 6
Serveis 42
Atur registrat (Desembre 2019) 17
Variació anual -26,09%
Variació 2015-2019 -46,88%
Homes 8
Dones 9
De 16 a 24 anys 3
De 25 a 34 anys 1
De 35 a 44 anys 2
>44 anys 11
Agricultura 0
Indústria 0
Construcció 0
Serveis 17
Sense ocupació anterior 0
Baix nivell formatiu 2
Alt nivell formatiu 1
Atur registrat estrangers 4
Variació anual 33,33%
Taxa d'atur registrat (Desembre 2019) 6,27%
Homes 5,44%
Dones 7,26%
De 16 a 24 anys 14,29%
De 25 a 34 anys 2,00%
De 35 a 44 anys 2,56%
>44 anys 9,02%
Ocupats (3r Trim 2019) 248
Variació anual 0,00%
Variació quinquennal 17,54%
Homes 128
Dones 120
De 16 a 29 anys 39
De 30 a 44 anys 81
De 45 a 54 anys 69
> 55 anys 59
Estrangers 31
Beneficiaris prestacions (Des. 2019) 14
Variació anual -39,13%
Nivell contributiu 6
Nivell assistencial (Subsidi) 7
Renda activa 1
Programa d'activació per a l'ocupació ND
Taxa de cobertura total 82,35%
Taxa de cobertura nivell contributiu 35,29%
Taxa de cobertura nivell assistencial 41,18%
Taxa de cobertura renda activa 5,88%

Font: XIFRA - Diputació de Girona. Elaboració pròpia a partir de les dades de l'INE, Observatori de Treball i Model Productiu, i Observatorio de las Ocupaciones-SEPE