Síntesi Municipal II
Pont de Molins
 Municipis:   Pàgina:    Versió per imprimir  

Mercat de treball

Llocs de treball: Assalariats (4tT 2019) 376
Variació anual 7,74%
Variació 2015-2019 25,75%
Agricultura 0
Indústria 4
Construcció 22
Serveis 350
Ocupacions d'alt contingut tecnològic 5
Llocs de treball: Autònoms (4tT 2019) 57
Variació anual 9,62%
Variació 2015-2019 7,55%
Agricultura 1
Indústria 7
Construcció 6
Serveis 43
Atur registrat (Març 2020) 22
Variació anual 15,79%
Variació 2016-2020 -21,43%
Homes 11
Dones 11
De 16 a 24 anys 1
De 25 a 34 anys 4
De 35 a 44 anys 3
>44 anys 14
Agricultura 0
Indústria 0
Construcció 1
Serveis 21
Sense ocupació anterior 0
Baix nivell formatiu 2
Alt nivell formatiu 1
Atur registrat estrangers 4
Variació anual 33,33%
Taxa d'atur registrat (Març 2020) 7,83%
Homes 7,19%
Dones 8,59%
De 16 a 24 anys 5,26%
De 25 a 34 anys 7,41%
De 35 a 44 anys 3,70%
>44 anys 11,02%
Ocupats (4t Trim 2019) 257
Variació anual 7,98%
Variació quinquennal 22,97%
Homes 132
Dones 125
De 16 a 29 anys 39
De 30 a 44 anys 87
De 45 a 54 anys 71
> 55 anys 60
Estrangers 31
Beneficiaris prestacions (Febrer 2020) 17
Variació anual 13,33%
Nivell contributiu 10
Nivell assistencial (Subsidi) 7
Renda activa 0
Programa d'activació per a l'ocupació 0
Taxa de cobertura total 80,95%
Taxa de cobertura nivell contributiu 47,62%
Taxa de cobertura nivell assistencial 33,33%
Taxa de cobertura renda activa 0,00%

Font: XIFRA - Diputació de Girona. Elaboració pròpia a partir de les dades de l'INE, Observatori de Treball i Model Productiu, i Observatorio de las Ocupaciones-SEPE