Síntesi Municipal II
Fornells de la Selva
 Municipis:   Pàgina:    Versió per imprimir  

Mercat de treball

Llocs de treball: Assalariats (3rT 2018) 2.194
Variació anual 9,97%
Variació 2014-2018 26,24%
Agricultura 7
Indústria 142
Construcció 640
Serveis 1.405
Ocupacions d'alt contingut tecnològic 39
Llocs de treball: Autònoms (3rT 2018) 232
Variació anual 0,43%
Variació 2014-2018 1,31%
Agricultura 5
Indústria 11
Construcció 40
Serveis 176
Atur registrat (Novembre 2018) 60
Variació anual -14,29%
Variació 2014-2018 -22,08%
Homes 22
Dones 38
De 16 a 24 anys 3
De 25 a 34 anys 8
De 35 a 44 anys 15
>44 anys 34
Agricultura 0
Indústria 9
Construcció 3
Serveis 47
Sense ocupació anterior 1
Baix nivell formatiu 2
Alt nivell formatiu 15
Atur registrat estrangers 2
Variació anual 0,00%
Taxa d'atur registrat (Novembre 2018) 5,10%
Homes 3,46%
Dones 7,04%
De 16 a 24 anys 3,70%
De 25 a 34 anys 3,57%
De 35 a 44 anys 4,30%
>44 anys 6,51%
Ocupats (2n Trim 2018) 1.233
Variació anual 0,74%
Variació quinquennal 11,79%
Homes 656
Dones 577
De 16 a 29 anys 185
De 30 a 44 anys 452
De 45 a 54 anys 368
> 55 anys 228
Estrangers 54
Beneficiaris prestacions (Set. 2018) 47
Variació anual 20,51%
Nivell contributiu 33
Nivell assistencial (Subsidi) 12
Renda activa 2
Programa d'activació per a l'ocupació 0
Taxa de cobertura total 67,14%
Taxa de cobertura nivell contributiu 47,14%
Taxa de cobertura nivell assistencial 17,14%
Taxa de cobertura renda activa 2,86%

Font: XIFRA - Diputació de Girona. Elaboració pròpia a partir de les dades de l'INE, Observatori de Treball i Model Productiu, i Observatorio de las Ocupaciones-SEPE