Síntesi Municipal II
Fornells de la Selva
 Municipis:   Pàgina:    Versió per imprimir  

Mercat de treball

Llocs de treball: Assalariats (2nT 2018) 2.242
Variació anual 13,63%
Variació 2014-2018 27,24%
Agricultura 7
Indústria 154
Construcció 617
Serveis 1.464
Ocupacions d'alt contingut tecnològic 43
Llocs de treball: Autònoms (2nT 2018) 232
Variació anual 0,43%
Variació 2014-2018 2,20%
Agricultura 5
Indústria 12
Construcció 39
Serveis 176
Atur registrat (Setembre 2018) 70
Variació anual 6,06%
Variació 2014-2018 -23,08%
Homes 26
Dones 44
De 16 a 24 anys 4
De 25 a 34 anys 10
De 35 a 44 anys 19
>44 anys 37
Agricultura 0
Indústria 10
Construcció 5
Serveis 54
Sense ocupació anterior 1
Baix nivell formatiu 2
Alt nivell formatiu 20
Atur registrat estrangers 6
Variació anual 20,00%
Taxa d'atur registrat (Setembre 2018) 5,90%
Homes 4,06%
Dones 8,06%
De 16 a 24 anys 4,88%
De 25 a 34 anys 4,42%
De 35 a 44 anys 5,38%
>44 anys 7,05%
Ocupats (1r Trim 2018) 1.226
Variació anual 2,25%
Variació quinquennal 12,37%
Homes 648
Dones 578
De 16 a 29 anys 166
De 30 a 44 anys 467
De 45 a 54 anys 362
> 55 anys 231
Estrangers 56
Beneficiaris prestacions (Agost 2018) 63
Variació anual 14,55%
Nivell contributiu 52
Nivell assistencial (Subsidi) 10
Renda activa 1
Programa d'activació per a l'ocupació 0
Taxa de cobertura total 85,14%
Taxa de cobertura nivell contributiu 70,27%
Taxa de cobertura nivell assistencial 13,51%
Taxa de cobertura renda activa 1,35%

Font: XIFRA - Diputació de Girona. Elaboració pròpia a partir de les dades de l'INE, Observatori de Treball i Model Productiu, i Observatorio de las Ocupaciones-SEPE