Síntesi Municipal II
Fornells de la Selva
 Municipis:   Pàgina:    Versió per imprimir  

Mercat de treball

Llocs de treball: Assalariats (1rT 2018) 2.095
Variació anual 11,85%
Variació 2014-2018 16,84%
Agricultura 7
Indústria 150
Construcció 544
Serveis 1.394
Ocupacions d'alt contingut tecnològic 44
Llocs de treball: Autònoms (1rT 2018) 225
Variació anual -3,02%
Variació 2014-2018 -0,44%
Agricultura 5
Indústria 10
Construcció 39
Serveis 171
Atur registrat (Maig 2018) 61
Variació anual -8,96%
Variació 2014-2018 -22,78%
Homes 26
Dones 35
De 16 a 24 anys 5
De 25 a 34 anys 9
De 35 a 44 anys 14
>44 anys 33
Agricultura 0
Indústria 7
Construcció 6
Serveis 44
Sense ocupació anterior 4
Baix nivell formatiu 5
Alt nivell formatiu 11
Atur registrat estrangers 9
Variació anual 28,57%
Taxa d'atur registrat (Maig 2018) 5,27%
Homes 4,14%
Dones 6,62%
De 16 a 24 anys 6,17%
De 25 a 34 anys 4,07%
De 35 a 44 anys 4,09%
>44 anys 6,43%
Ocupats (4t Trim 2017) 1.213
Variació anual 0,33%
Variació quinquennal 11,39%
Homes 640
Dones 573
De 16 a 29 anys 162
De 30 a 44 anys 462
De 45 a 54 anys 361
> 55 anys 228
Estrangers 56
Beneficiaris prestacions (Abril 2018) 34
Variació anual -10,53%
Nivell contributiu 22
Nivell assistencial (Subsidi) 10
Renda activa 2
Programa d'activació per a l'ocupació 0
Taxa de cobertura total 59,65%
Taxa de cobertura nivell contributiu 38,60%
Taxa de cobertura nivell assistencial 17,54%
Taxa de cobertura renda activa 3,51%

Font: XIFRA - Diputació de Girona. Elaboració pròpia a partir de les dades de l'INE, Observatori de Treball i Model Productiu, i Observatorio de las Ocupaciones-SEPE