Síntesi Municipal II
Fornells de la Selva
 Municipis:   Pàgina:    Versió per imprimir  

Mercat de treball

Llocs de treball: Assalariats (2nT 2019) 2.322
Variació anual 3,57%
Variació 2015-2019 30,96%
Agricultura 6
Indústria 150
Construcció 658
Serveis 1.508
Ocupacions d'alt contingut tecnològic 39
Llocs de treball: Autònoms (2nT 2019) 222
Variació anual -4,31%
Variació 2015-2019 -5,13%
Agricultura 5
Indústria 9
Construcció 40
Serveis 168
Atur registrat (Setembre 2019) 81
Variació anual 15,71%
Variació 2015-2019 3,85%
Homes 29
Dones 52
De 16 a 24 anys 3
De 25 a 34 anys 17
De 35 a 44 anys 23
>44 anys 38
Agricultura 1
Indústria 12
Construcció 5
Serveis 61
Sense ocupació anterior 2
Baix nivell formatiu 2
Alt nivell formatiu 17
Atur registrat estrangers 6
Variació anual 0,00%
Taxa d'atur registrat (Setembre 2019) 6,67%
Homes 4,45%
Dones 9,24%
De 16 a 24 anys 3,61%
De 25 a 34 anys 7,20%
De 35 a 44 anys 6,35%
>44 anys 7,13%
Ocupats (1r Trim 2019) 1.249
Variació anual 1,88%
Variació quinquennal 11,22%
Homes 653
Dones 596
De 16 a 29 anys 176
De 30 a 44 anys 458
De 45 a 54 anys 373
> 55 anys 242
Estrangers 63
Beneficiaris prestacions (Agost 2019) 69
Variació anual 9,52%
Nivell contributiu 55
Nivell assistencial (Subsidi) 12
Renda activa 2
Programa d'activació per a l'ocupació 0
Taxa de cobertura total 92,00%
Taxa de cobertura nivell contributiu 73,33%
Taxa de cobertura nivell assistencial 16,00%
Taxa de cobertura renda activa 2,67%

Font: XIFRA - Diputació de Girona. Elaboració pròpia a partir de les dades de l'INE, Observatori de Treball i Model Productiu, i Observatorio de las Ocupaciones-SEPE