Síntesi Municipal II
Fornells de la Selva
 Municipis:   Pàgina:    Versió per imprimir  

Mercat de treball

Llocs de treball: Assalariats (4tT 2018) 2.193
Variació anual 10,98%
Variació 2014-2018 27,50%
Agricultura 7
Indústria 145
Construcció 643
Serveis 1.398
Ocupacions d'alt contingut tecnològic 40
Llocs de treball: Autònoms (4tT 2018) 232
Variació anual 1,31%
Variació 2014-2018 -0,43%
Agricultura 5
Indústria 11
Construcció 42
Serveis 174
Atur registrat (Gener 2019) 62
Variació anual -8,82%
Variació 2015-2019 -23,46%
Homes 21
Dones 41
De 16 a 24 anys 5
De 25 a 34 anys 6
De 35 a 44 anys 17
>44 anys 34
Agricultura 0
Indústria 7
Construcció 4
Serveis 50
Sense ocupació anterior 1
Baix nivell formatiu 2
Alt nivell formatiu 14
Atur registrat estrangers 3
Variació anual -25,00%
Taxa d'atur registrat (Gener 2019) 5,26%
Homes 3,31%
Dones 7,55%
De 16 a 24 anys 6,02%
De 25 a 34 anys 2,70%
De 35 a 44 anys 4,84%
>44 anys 6,51%
Ocupats (3r Trim 2018) 1.224
Variació anual 2,17%
Variació quinquennal 12,09%
Homes 643
Dones 581
De 16 a 29 anys 171
De 30 a 44 anys 442
De 45 a 54 anys 380
> 55 anys 231
Estrangers 56
Beneficiaris prestacions (Nov. 2018) 49
Variació anual 44,12%
Nivell contributiu 31
Nivell assistencial (Subsidi) 15
Renda activa 3
Programa d'activació per a l'ocupació 0
Taxa de cobertura total 81,67%
Taxa de cobertura nivell contributiu 51,67%
Taxa de cobertura nivell assistencial 25,00%
Taxa de cobertura renda activa 5,00%

Font: XIFRA - Diputació de Girona. Elaboració pròpia a partir de les dades de l'INE, Observatori de Treball i Model Productiu, i Observatorio de las Ocupaciones-SEPE