Síntesi Municipal II
Fornells de la Selva
 Municipis:   Pàgina:    Versió per imprimir  

Mercat de treball

Llocs de treball: Assalariats (3rT 2019) 2.262
Variació anual 3,10%
Variació 2015-2019 30,07%
Agricultura 5
Indústria 143
Construcció 655
Serveis 1.459
Ocupacions d'alt contingut tecnològic 36
Llocs de treball: Autònoms (3rT 2019) 227
Variació anual -2,16%
Variació 2015-2019 -7,35%
Agricultura 5
Indústria 9
Construcció 40
Serveis 173
Atur registrat (Desembre 2019) 74
Variació anual 13,85%
Variació 2015-2019 25,42%
Homes 27
Dones 47
De 16 a 24 anys 3
De 25 a 34 anys 11
De 35 a 44 anys 22
>44 anys 38
Agricultura 1
Indústria 10
Construcció 3
Serveis 58
Sense ocupació anterior 2
Baix nivell formatiu 3
Alt nivell formatiu 15
Atur registrat estrangers 7
Variació anual 250,00%
Taxa d'atur registrat (Desembre 2019) 6,23%
Homes 4,23%
Dones 8,58%
De 16 a 24 anys 3,70%
De 25 a 34 anys 4,87%
De 35 a 44 anys 6,18%
>44 anys 7,25%
Ocupats (3r Trim 2019) 1.227
Variació anual 0,25%
Variació quinquennal 6,79%
Homes 646
Dones 581
De 16 a 29 anys 165
De 30 a 44 anys 435
De 45 a 54 anys 375
> 55 anys 252
Estrangers 67
Beneficiaris prestacions (Des. 2019) 61
Variació anual 24,49%
Nivell contributiu 46
Nivell assistencial (Subsidi) 13
Renda activa 2
Programa d'activació per a l'ocupació ND
Taxa de cobertura total 82,43%
Taxa de cobertura nivell contributiu 62,16%
Taxa de cobertura nivell assistencial 17,57%
Taxa de cobertura renda activa 2,70%

Font: XIFRA - Diputació de Girona. Elaboració pròpia a partir de les dades de l'INE, Observatori de Treball i Model Productiu, i Observatorio de las Ocupaciones-SEPE