Síntesi Municipal II
Fornells de la Selva
 Municipis:   Pàgina:    Versió per imprimir  

Mercat de treball

Llocs de treball: Assalariats (1rT 2019) 2.228
Variació anual 6,35%
Variació 2015-2019 27,61%
Agricultura 7
Indústria 151
Construcció 639
Serveis 1.431
Ocupacions d'alt contingut tecnològic 37
Llocs de treball: Autònoms (1rT 2019) 225
Variació anual 0,00%
Variació 2015-2019 -2,60%
Agricultura 4
Indústria 10
Construcció 42
Serveis 169
Atur registrat (Maig 2019) 65
Variació anual 6,56%
Variació 2015-2019 -8,45%
Homes 27
Dones 38
De 16 a 24 anys 5
De 25 a 34 anys 12
De 35 a 44 anys 16
>44 anys 32
Agricultura 0
Indústria 10
Construcció 4
Serveis 50
Sense ocupació anterior 1
Baix nivell formatiu 2
Alt nivell formatiu 12
Atur registrat estrangers 4
Variació anual -55,56%
Taxa d'atur registrat (Maig 2019) 5,43%
Homes 4,17%
Dones 6,93%
De 16 a 24 anys 5,88%
De 25 a 34 anys 5,19%
De 35 a 44 anys 4,53%
>44 anys 6,07%
Ocupats (1r Trim 2019) 1.249
Variació anual 1,88%
Variació quinquennal 11,22%
Homes 653
Dones 596
De 16 a 29 anys 176
De 30 a 44 anys 458
De 45 a 54 anys 373
> 55 anys 242
Estrangers 63
Beneficiaris prestacions (Abril 2019) 48
Variació anual 41,18%
Nivell contributiu 33
Nivell assistencial (Subsidi) 12
Renda activa 3
Programa d'activació per a l'ocupació 0
Taxa de cobertura total 77,42%
Taxa de cobertura nivell contributiu 53,23%
Taxa de cobertura nivell assistencial 19,35%
Taxa de cobertura renda activa 4,84%

Font: XIFRA - Diputació de Girona. Elaboració pròpia a partir de les dades de l'INE, Observatori de Treball i Model Productiu, i Observatorio de las Ocupaciones-SEPE