Síntesi Municipal II
Fornells de la Selva
 Municipis:   Pàgina:    Versió per imprimir  

Mercat de treball

Llocs de treball: Assalariats (3rT 2019) 2.262
Variació anual 3,10%
Variació 2015-2019 30,07%
Agricultura 5
Indústria 143
Construcció 655
Serveis 1.459
Ocupacions d'alt contingut tecnològic 36
Llocs de treball: Autònoms (3rT 2019) 227
Variació anual -2,16%
Variació 2015-2019 -7,35%
Agricultura 5
Indústria 9
Construcció 40
Serveis 173
Atur registrat (Novembre 2019) 75
Variació anual 25,00%
Variació 2015-2019 15,38%
Homes 26
Dones 49
De 16 a 24 anys 1
De 25 a 34 anys 12
De 35 a 44 anys 22
>44 anys 40
Agricultura 1
Indústria 10
Construcció 3
Serveis 60
Sense ocupació anterior 1
Baix nivell formatiu 3
Alt nivell formatiu 14
Atur registrat estrangers 6
Variació anual 200,00%
Taxa d'atur registrat (Novembre 2019) 6,31%
Homes 4,08%
Dones 8,91%
De 16 a 24 anys 1,27%
De 25 a 34 anys 5,29%
De 35 a 44 anys 6,18%
>44 anys 7,60%
Ocupats (2n Trim 2019) 1.259
Variació anual 2,11%
Variació quinquennal 8,53%
Homes 662
Dones 597
De 16 a 29 anys 198
De 30 a 44 anys 439
De 45 a 54 anys 378
> 55 anys 244
Estrangers 69
Beneficiaris prestacions (Octubre 2019) 55
Variació anual 17,02%
Nivell contributiu 40
Nivell assistencial (Subsidi) 13
Renda activa 2
Programa d'activació per a l'ocupació ND
Taxa de cobertura total 73,33%
Taxa de cobertura nivell contributiu 53,33%
Taxa de cobertura nivell assistencial 17,33%
Taxa de cobertura renda activa 2,67%

Font: XIFRA - Diputació de Girona. Elaboració pròpia a partir de les dades de l'INE, Observatori de Treball i Model Productiu, i Observatorio de las Ocupaciones-SEPE