Síntesi Municipal II
Fornells de la Selva
 Municipis:   Pàgina:    Versió per imprimir  

Mercat de treball

Llocs de treball: Assalariats (2nT 2019) 2.322
Variació anual 3,57%
Variació 2015-2019 30,96%
Agricultura 6
Indústria 150
Construcció 658
Serveis 1.508
Ocupacions d'alt contingut tecnològic 39
Llocs de treball: Autònoms (2nT 2019) 222
Variació anual -4,31%
Variació 2015-2019 -5,13%
Agricultura 5
Indústria 9
Construcció 40
Serveis 168
Atur registrat (Juliol 2019) 69
Variació anual 9,52%
Variació 2015-2019 -16,87%
Homes 26
Dones 43
De 16 a 24 anys 6
De 25 a 34 anys 11
De 35 a 44 anys 18
>44 anys 34
Agricultura 1
Indústria 7
Construcció 3
Serveis 57
Sense ocupació anterior 1
Baix nivell formatiu 1
Alt nivell formatiu 12
Atur registrat estrangers 4
Variació anual -42,86%
Taxa d'atur registrat (Juliol 2019) 5,75%
Homes 4,02%
Dones 7,78%
De 16 a 24 anys 6,98%
De 25 a 34 anys 4,78%
De 35 a 44 anys 5,07%
>44 anys 6,43%
Ocupats (1r Trim 2019) 1.249
Variació anual 1,88%
Variació quinquennal 11,22%
Homes 653
Dones 596
De 16 a 29 anys 176
De 30 a 44 anys 458
De 45 a 54 anys 373
> 55 anys 242
Estrangers 63
Beneficiaris prestacions (Maig 2019) 47
Variació anual 20,51%
Nivell contributiu 33
Nivell assistencial (Subsidi) 11
Renda activa 3
Programa d'activació per a l'ocupació 0
Taxa de cobertura total 72,31%
Taxa de cobertura nivell contributiu 50,77%
Taxa de cobertura nivell assistencial 16,92%
Taxa de cobertura renda activa 4,62%

Font: XIFRA - Diputació de Girona. Elaboració pròpia a partir de les dades de l'INE, Observatori de Treball i Model Productiu, i Observatorio de las Ocupaciones-SEPE