Síntesi Municipal II
Fornells de la Selva
 Municipis:   Pàgina:    Versió per imprimir  

Mercat de treball

Llocs de treball: Assalariats (1rT 2018) 2.095
Variació anual 11,85%
Variació 2014-2018 16,84%
Agricultura 7
Indústria 150
Construcció 544
Serveis 1.394
Ocupacions d'alt contingut tecnològic 44
Llocs de treball: Autònoms (1rT 2018) 225
Variació anual -3,02%
Variació 2014-2018 -0,44%
Agricultura 5
Indústria 10
Construcció 39
Serveis 171
Atur registrat (Juliol 2018) 63
Variació anual -8,70%
Variació 2014-2018 -28,41%
Homes 22
Dones 41
De 16 a 24 anys 3
De 25 a 34 anys 7
De 35 a 44 anys 21
>44 anys 32
Agricultura 0
Indústria 8
Construcció 6
Serveis 47
Sense ocupació anterior 2
Baix nivell formatiu 5
Alt nivell formatiu 12
Atur registrat estrangers 7
Variació anual 16,67%
Taxa d'atur registrat (Juliol 2018) 5,34%
Homes 3,46%
Dones 7,55%
De 16 a 24 anys 3,70%
De 25 a 34 anys 3,14%
De 35 a 44 anys 5,92%
>44 anys 6,15%
Ocupats (1r Trim 2018) 1.226
Variació anual 2,25%
Variació quinquennal 12,37%
Homes 648
Dones 578
De 16 a 29 anys 166
De 30 a 44 anys 467
De 45 a 54 anys 362
> 55 anys 231
Estrangers 56
Beneficiaris prestacions (Maig 2018) 39
Variació anual 8,33%
Nivell contributiu 27
Nivell assistencial (Subsidi) 10
Renda activa 2
Programa d'activació per a l'ocupació 0
Taxa de cobertura total 63,93%
Taxa de cobertura nivell contributiu 44,26%
Taxa de cobertura nivell assistencial 16,39%
Taxa de cobertura renda activa 3,28%

Font: XIFRA - Diputació de Girona. Elaboració pròpia a partir de les dades de l'INE, Observatori de Treball i Model Productiu, i Observatorio de las Ocupaciones-SEPE