Síntesi Municipal II
Fornells de la Selva
 Municipis:   Pàgina:    Versió per imprimir  

Mercat de treball

Llocs de treball: Assalariats (4tT 2019) 2.255
Variació anual 2,83%
Variació 2015-2019 27,91%
Agricultura 4
Indústria 141
Construcció 650
Serveis 1.460
Ocupacions d'alt contingut tecnològic 37
Llocs de treball: Autònoms (4tT 2019) 227
Variació anual -2,16%
Variació 2015-2019 -6,97%
Agricultura 5
Indústria 10
Construcció 40
Serveis 172
Atur registrat (Març 2020) 68
Variació anual 3,03%
Variació 2016-2020 -1,45%
Homes 23
Dones 45
De 16 a 24 anys 3
De 25 a 34 anys 12
De 35 a 44 anys 16
>44 anys 37
Agricultura 1
Indústria 9
Construcció 3
Serveis 54
Sense ocupació anterior 1
Baix nivell formatiu 3
Alt nivell formatiu 16
Atur registrat estrangers 5
Variació anual 0,00%
Taxa d'atur registrat (Març 2020) 5,68%
Homes 3,57%
Dones 8,12%
De 16 a 24 anys 3,61%
De 25 a 34 anys 5,19%
De 35 a 44 anys 4,53%
>44 anys 6,97%
Ocupats (4t Trim 2019) 1.247
Variació anual 0,00%
Variació quinquennal 6,31%
Homes 650
Dones 597
De 16 a 29 anys 179
De 30 a 44 anys 434
De 45 a 54 anys 383
> 55 anys 251
Estrangers 71
Beneficiaris prestacions (Febrer 2020) 55
Variació anual 17,02%
Nivell contributiu 38
Nivell assistencial (Subsidi) 15
Renda activa 2
Programa d'activació per a l'ocupació 0
Taxa de cobertura total 80,88%
Taxa de cobertura nivell contributiu 55,88%
Taxa de cobertura nivell assistencial 22,06%
Taxa de cobertura renda activa 2,94%

Font: XIFRA - Diputació de Girona. Elaboració pròpia a partir de les dades de l'INE, Observatori de Treball i Model Productiu, i Observatorio de las Ocupaciones-SEPE