Síntesi Municipal II
Escala, l'
 Municipis:   Pàgina:    Versió per imprimir  

Mercat de treball

Llocs de treball: Assalariats (3rT 2020) 2.020
Variació anual -6,13%
Variació 2016-2020 10,14%
Agricultura 2
Indústria 190
Construcció 130
Serveis 1.698
Ocupacions d'alt contingut tecnològic 24
Llocs de treball: Autònoms (3rT 2020) 919
Variació anual -3,47%
Variació 2016-2020 -4,47%
Agricultura 12
Indústria 54
Construcció 171
Serveis 682
Atur registrat (Octubre 2020) 601
Variació anual 26,53%
Variació 2016-2020 -3,69%
Homes 278
Dones 323
De 16 a 24 anys 50
De 25 a 34 anys 106
De 35 a 44 anys 120
>44 anys 325
Agricultura 14
Indústria 45
Construcció 63
Serveis 468
Sense ocupació anterior 11
Baix nivell formatiu 137
Alt nivell formatiu 59
Atur registrat estrangers 170
Variació anual 29,77%
Taxa d'atur registrat (Octubre 2020) 14,73%
Homes 12,75%
Dones 17,01%
De 16 a 24 anys 16,45%
De 25 a 34 anys 14,13%
De 35 a 44 anys 10,60%
>44 anys 17,16%
Ocupats (3r Trim 2020) 3.696
Variació anual -2,12%
Variació quinquennal 1,82%
Homes 2.009
Dones 1.687
De 16 a 29 anys 497
De 30 a 44 anys 1.311
De 45 a 54 anys 1.102
> 55 anys 786
Estrangers 813
Beneficiaris prestacions (Set. 2020) 452
Variació anual 51,17%
Nivell contributiu 280
Nivell assistencial (Subsidi) 157
Renda activa 15
Programa d'activació per a l'ocupació 0
Taxa de cobertura total 93,58%
Taxa de cobertura nivell contributiu 57,97%
Taxa de cobertura nivell assistencial 32,51%
Taxa de cobertura renda activa 3,11%

Font: XIFRA - Diputació de Girona. Elaboració pròpia a partir de les dades de l'INE, Observatori de Treball i Model Productiu, i Observatorio de las Ocupaciones-SEPE