Síntesi Municipal II
Cassà de la Selva
 Municipis:   Pàgina:    Versió per imprimir  

Mercat de treball

Llocs de treball: Assalariats (2nT 2020) 2.484
Variació anual -0,96%
Variació 2016-2020 13,42%
Agricultura 43
Indústria 934
Construcció 333
Serveis 1.174
Ocupacions d'alt contingut tecnològic 208
Llocs de treball: Autònoms (2nT 2020) 847
Variació anual -2,53%
Variació 2016-2020 -8,53%
Agricultura 61
Indústria 105
Construcció 151
Serveis 530
Atur registrat (Juliol 2020) 515
Variació anual 43,06%
Variació 2016-2020 19,49%
Homes 228
Dones 287
De 16 a 24 anys 35
De 25 a 34 anys 95
De 35 a 44 anys 142
>44 anys 243
Agricultura 19
Indústria 88
Construcció 35
Serveis 346
Sense ocupació anterior 27
Baix nivell formatiu 113
Alt nivell formatiu 60
Atur registrat estrangers 137
Variació anual 38,38%
Taxa d'atur registrat (Juliol 2020) 10,02%
Homes 8,27%
Dones 12,05%
De 16 a 24 anys 9,41%
De 25 a 34 anys 9,99%
De 35 a 44 anys 9,54%
>44 anys 10,43%
Ocupats (2n Trim 2020) 4.612
Variació anual -4,26%
Variació quinquennal 3,27%
Homes 2.623
Dones 1.989
De 16 a 29 anys 733
De 30 a 44 anys 1.818
De 45 a 54 anys 1.202
> 55 anys 859
Estrangers 720
Beneficiaris prestacions (Maig 2020) 946
Variació anual 269,53%
Nivell contributiu 800
Nivell assistencial (Subsidi) 138
Renda activa 8
Programa d'activació per a l'ocupació 0
Taxa de cobertura total 178,15%
Taxa de cobertura nivell contributiu 150,66%
Taxa de cobertura nivell assistencial 25,99%
Taxa de cobertura renda activa 1,51%

Font: XIFRA - Diputació de Girona. Elaboració pròpia a partir de les dades de l'INE, Observatori de Treball i Model Productiu, i Observatorio de las Ocupaciones-SEPE