Síntesi Municipal II
Camprodon
 Municipis:   Pàgina:    Versió per imprimir  

Mercat de treball

Llocs de treball: Assalariats (3rT 2019) 435
Variació anual 2,11%
Variació 2015-2019 7,41%
Agricultura 0
Indústria 105
Construcció 36
Serveis 294
Ocupacions d'alt contingut tecnològic 0
Llocs de treball: Autònoms (3rT 2019) 270
Variació anual -1,82%
Variació 2015-2019 0,75%
Agricultura 26
Indústria 9
Construcció 43
Serveis 192
Atur registrat (Octubre 2019) 64
Variació anual 12,28%
Variació 2015-2019 -31,91%
Homes 29
Dones 35
De 16 a 24 anys 4
De 25 a 34 anys 7
De 35 a 44 anys 19
>44 anys 34
Agricultura 1
Indústria 5
Construcció 6
Serveis 50
Sense ocupació anterior 2
Baix nivell formatiu 5
Alt nivell formatiu 9
Atur registrat estrangers 18
Variació anual 50,00%
Taxa d'atur registrat (Octubre 2019) 6,69%
Homes 5,59%
Dones 8,01%
De 16 a 24 anys 6,06%
De 25 a 34 anys 3,89%
De 35 a 44 anys 6,64%
>44 anys 8,02%
Ocupats (2n Trim 2019) 935
Variació anual -0,11%
Variació quinquennal 7,22%
Homes 479
Dones 456
De 16 a 29 anys 124
De 30 a 44 anys 313
De 45 a 54 anys 257
> 55 anys 241
Estrangers 92
Beneficiaris prestacions (Octubre 2019) 43
Variació anual 30,30%
Nivell contributiu 24
Nivell assistencial (Subsidi) 17
Renda activa 2
Programa d'activació per a l'ocupació ND
Taxa de cobertura total 67,19%
Taxa de cobertura nivell contributiu 37,50%
Taxa de cobertura nivell assistencial 26,56%
Taxa de cobertura renda activa 3,12%

Font: XIFRA - Diputació de Girona. Elaboració pròpia a partir de les dades de l'INE, Observatori de Treball i Model Productiu, i Observatorio de las Ocupaciones-SEPE