Síntesi Municipal II
Camprodon
 Municipis:   Pàgina:    Versió per imprimir  

Mercat de treball

Llocs de treball: Assalariats (4tT 2019) 462
Variació anual 3,36%
Variació 2015-2019 18,46%
Agricultura 0
Indústria 104
Construcció 36
Serveis 322
Ocupacions d'alt contingut tecnològic 0
Llocs de treball: Autònoms (4tT 2019) 269
Variació anual -0,37%
Variació 2015-2019 0,00%
Agricultura 26
Indústria 9
Construcció 41
Serveis 193
Atur registrat (Desembre 2019) 57
Variació anual 14,00%
Variació 2015-2019 -39,36%
Homes 22
Dones 35
De 16 a 24 anys 4
De 25 a 34 anys 3
De 35 a 44 anys 17
>44 anys 33
Agricultura 1
Indústria 5
Construcció 3
Serveis 46
Sense ocupació anterior 2
Baix nivell formatiu 3
Alt nivell formatiu 11
Atur registrat estrangers 13
Variació anual 8,33%
Taxa d'atur registrat (Desembre 2019) 6,01%
Homes 4,30%
Dones 8,01%
De 16 a 24 anys 6,06%
De 25 a 34 anys 1,70%
De 35 a 44 anys 5,99%
>44 anys 7,80%
Ocupats (3r Trim 2019) 921
Variació anual -1,71%
Variació quinquennal 6,60%
Homes 485
Dones 436
De 16 a 29 anys 112
De 30 a 44 anys 313
De 45 a 54 anys 245
> 55 anys 251
Estrangers 88
Beneficiaris prestacions (Des. 2019) 44
Variació anual 15,79%
Nivell contributiu 24
Nivell assistencial (Subsidi) 18
Renda activa 2
Programa d'activació per a l'ocupació ND
Taxa de cobertura total 77,19%
Taxa de cobertura nivell contributiu 42,11%
Taxa de cobertura nivell assistencial 31,58%
Taxa de cobertura renda activa 3,51%

Font: XIFRA - Diputació de Girona. Elaboració pròpia a partir de les dades de l'INE, Observatori de Treball i Model Productiu, i Observatorio de las Ocupaciones-SEPE