Síntesi Municipal II
Camprodon
 Municipis:   Pàgina:    Versió per imprimir  

Mercat de treball

Llocs de treball: Assalariats (1rT 2020) 415
Variació anual -4,38%
Variació 2016-2020 7,51%
Agricultura 0
Indústria 107
Construcció 35
Serveis 273
Ocupacions d'alt contingut tecnològic 0
Llocs de treball: Autònoms (1rT 2020) 268
Variació anual 1,13%
Variació 2016-2020 -1,11%
Agricultura 26
Indústria 10
Construcció 38
Serveis 194
Atur registrat (Abril 2020) 74
Variació anual 32,14%
Variació 2016-2020 -3,90%
Homes 31
Dones 43
De 16 a 24 anys 1
De 25 a 34 anys 13
De 35 a 44 anys 22
>44 anys 38
Agricultura 0
Indústria 5
Construcció 5
Serveis 60
Sense ocupació anterior 4
Baix nivell formatiu 5
Alt nivell formatiu 15
Atur registrat estrangers 16
Variació anual 60,00%
Taxa d'atur registrat (Abril 2020) 7,82%
Homes 6,08%
Dones 9,86%
De 16 a 24 anys 1,61%
De 25 a 34 anys 7,18%
De 35 a 44 anys 7,77%
>44 anys 9,05%
Ocupats (1r Trim 2020) 904
Variació anual -3,11%
Variació quinquennal 2,61%
Homes 461
Dones 443
De 16 a 29 anys 115
De 30 a 44 anys 299
De 45 a 54 anys 245
> 55 anys 245
Estrangers 89
Beneficiaris prestacions (Febrer 2020) 49
Variació anual 32,43%
Nivell contributiu 30
Nivell assistencial (Subsidi) 19
Renda activa 0
Programa d'activació per a l'ocupació 0
Taxa de cobertura total 79,03%
Taxa de cobertura nivell contributiu 48,39%
Taxa de cobertura nivell assistencial 30,65%
Taxa de cobertura renda activa 0,00%

Font: XIFRA - Diputació de Girona. Elaboració pròpia a partir de les dades de l'INE, Observatori de Treball i Model Productiu, i Observatorio de las Ocupaciones-SEPE