Síntesi Municipal II
Camprodon
 Municipis:   Pàgina:    Versió per imprimir  

Mercat de treball

Llocs de treball: Assalariats (4tT 2019) 462
Variació anual 3,36%
Variació 2015-2019 18,46%
Agricultura 0
Indústria 104
Construcció 36
Serveis 322
Ocupacions d'alt contingut tecnològic 0
Llocs de treball: Autònoms (4tT 2019) 269
Variació anual -0,37%
Variació 2015-2019 0,00%
Agricultura 26
Indústria 9
Construcció 41
Serveis 193
Atur registrat (Març 2020) 66
Variació anual 10,00%
Variació 2016-2020 -17,50%
Homes 29
Dones 37
De 16 a 24 anys 0
De 25 a 34 anys 11
De 35 a 44 anys 16
>44 anys 39
Agricultura 0
Indústria 5
Construcció 6
Serveis 51
Sense ocupació anterior 4
Baix nivell formatiu 4
Alt nivell formatiu 13
Atur registrat estrangers 15
Variació anual 25,00%
Taxa d'atur registrat (Març 2020) 6,72%
Homes 5,44%
Dones 8,24%
De 16 a 24 anys 0,00%
De 25 a 34 anys 5,85%
De 35 a 44 anys 5,50%
>44 anys 8,88%
Ocupats (4t Trim 2019) 945
Variació anual -0,32%
Variació quinquennal 7,39%
Homes 488
Dones 457
De 16 a 29 anys 128
De 30 a 44 anys 318
De 45 a 54 anys 245
> 55 anys 254
Estrangers 97
Beneficiaris prestacions (Febrer 2020) 49
Variació anual 32,43%
Nivell contributiu 30
Nivell assistencial (Subsidi) 19
Renda activa 0
Programa d'activació per a l'ocupació 0
Taxa de cobertura total 79,03%
Taxa de cobertura nivell contributiu 48,39%
Taxa de cobertura nivell assistencial 30,65%
Taxa de cobertura renda activa 0,00%

Font: XIFRA - Diputació de Girona. Elaboració pròpia a partir de les dades de l'INE, Observatori de Treball i Model Productiu, i Observatorio de las Ocupaciones-SEPE