Síntesi Municipal II
Camprodon
 Municipis:   Pàgina:    Versió per imprimir  

Mercat de treball

Llocs de treball: Assalariats (4tT 2018) 447
Variació anual 6,18%
Variació 2014-2018 20,49%
Agricultura 0
Indústria 105
Construcció 40
Serveis 302
Ocupacions d'alt contingut tecnològic 1
Llocs de treball: Autònoms (4tT 2018) 270
Variació anual 0,75%
Variació 2014-2018 0,75%
Agricultura 25
Indústria 10
Construcció 42
Serveis 193
Atur registrat (Març 2019) 60
Variació anual -13,04%
Variació 2015-2019 -46,43%
Homes 30
Dones 30
De 16 a 24 anys 3
De 25 a 34 anys 6
De 35 a 44 anys 17
>44 anys 34
Agricultura 1
Indústria 7
Construcció 9
Serveis 41
Sense ocupació anterior 2
Baix nivell formatiu 7
Alt nivell formatiu 9
Atur registrat estrangers 12
Variació anual -14,29%
Taxa d'atur registrat (Març 2019) 6,11%
Homes 5,59%
Dones 6,74%
De 16 a 24 anys 4,48%
De 25 a 34 anys 3,24%
De 35 a 44 anys 5,80%
>44 anys 7,78%
Ocupats (3r Trim 2018) 937
Variació anual 1,41%
Variació quinquennal 9,46%
Homes 483
Dones 454
De 16 a 29 anys 104
De 30 a 44 anys 330
De 45 a 54 anys 265
> 55 anys 238
Estrangers 92
Beneficiaris prestacions (Gener 2019) 37
Variació anual -19,57%
Nivell contributiu 22
Nivell assistencial (Subsidi) 11
Renda activa 4
Programa d'activació per a l'ocupació 0
Taxa de cobertura total 74,00%
Taxa de cobertura nivell contributiu 44,00%
Taxa de cobertura nivell assistencial 22,00%
Taxa de cobertura renda activa 8,00%

Font: XIFRA - Diputació de Girona. Elaboració pròpia a partir de les dades de l'INE, Observatori de Treball i Model Productiu, i Observatorio de las Ocupaciones-SEPE