Síntesi Municipal II
Camprodon
 Municipis:   Pàgina:    Versió per imprimir  

Mercat de treball

Llocs de treball: Assalariats (4tT 2017) 421
Variació anual 7,12%
Variació 2013-2017 15,03%
Agricultura 0
Indústria 101
Construcció 57
Serveis 263
Ocupacions d'alt contingut tecnològic 0
Llocs de treball: Autònoms (4tT 2017) 268
Variació anual 0,37%
Variació 2013-2017 0,37%
Agricultura 25
Indústria 12
Construcció 42
Serveis 189
Atur registrat (Març 2018) 69
Variació anual -4,17%
Variació 2014-2018 -48,12%
Homes 34
Dones 35
De 16 a 24 anys 2
De 25 a 34 anys 7
De 35 a 44 anys 17
>44 anys 43
Agricultura 2
Indústria 8
Construcció 15
Serveis 43
Sense ocupació anterior 1
Baix nivell formatiu 8
Alt nivell formatiu 7
Atur registrat estrangers 14
Variació anual 16,67%
Taxa d'atur registrat (Març 2018) 7,34%
Homes 6,63%
Dones 8,20%
De 16 a 24 anys 3,17%
De 25 a 34 anys 4,00%
De 35 a 44 anys 6,09%
>44 anys 10,17%
Ocupats (4t Trim 2017) 906
Variació anual 2,60%
Variació quinquennal 2,72%
Homes 473
Dones 433
De 16 a 29 anys 106
De 30 a 44 anys 332
De 45 a 54 anys 252
> 55 anys 216
Estrangers 82
Beneficiaris prestacions (Febrer 2018) 48
Variació anual 77,78%
Nivell contributiu 24
Nivell assistencial (Subsidi) 21
Renda activa 1
Programa d'activació per a l'ocupació 2
Taxa de cobertura total 67,61%
Taxa de cobertura nivell contributiu 33,80%
Taxa de cobertura nivell assistencial 29,58%
Taxa de cobertura renda activa 1,41%

Font: XIFRA - Diputació de Girona. Elaboració pròpia a partir de les dades de l'INE, Observatori de Treball i Model Productiu, i Observatorio de las Ocupaciones-SEPE