Síntesi Municipal II
Camprodon
 Municipis:   Pàgina:    Versió per imprimir  

Mercat de treball

Llocs de treball: Assalariats (1rT 2019) 434
Variació anual -0,23%
Variació 2015-2019 13,91%
Agricultura 0
Indústria 109
Construcció 38
Serveis 287
Ocupacions d'alt contingut tecnològic 1
Llocs de treball: Autònoms (1rT 2019) 265
Variació anual -3,99%
Variació 2015-2019 -1,12%
Agricultura 25
Indústria 9
Construcció 41
Serveis 190
Atur registrat (Maig 2019) 62
Variació anual -8,82%
Variació 2015-2019 -39,81%
Homes 30
Dones 32
De 16 a 24 anys 3
De 25 a 34 anys 7
De 35 a 44 anys 22
>44 anys 30
Agricultura 1
Indústria 5
Construcció 6
Serveis 47
Sense ocupació anterior 3
Baix nivell formatiu 5
Alt nivell formatiu 8
Atur registrat estrangers 15
Variació anual 7,14%
Taxa d'atur registrat (Maig 2019) 6,52%
Homes 5,78%
Dones 7,41%
De 16 a 24 anys 4,62%
De 25 a 34 anys 3,91%
De 35 a 44 anys 7,64%
>44 anys 7,16%
Ocupats (1r Trim 2019) 933
Variació anual -0,32%
Variació quinquennal 6,63%
Homes 481
Dones 452
De 16 a 29 anys 117
De 30 a 44 anys 322
De 45 a 54 anys 258
> 55 anys 236
Estrangers 89
Beneficiaris prestacions (Abril 2019) 41
Variació anual -18,00%
Nivell contributiu 25
Nivell assistencial (Subsidi) 12
Renda activa 4
Programa d'activació per a l'ocupació 0
Taxa de cobertura total 73,21%
Taxa de cobertura nivell contributiu 44,64%
Taxa de cobertura nivell assistencial 21,43%
Taxa de cobertura renda activa 7,14%

Font: XIFRA - Diputació de Girona. Elaboració pròpia a partir de les dades de l'INE, Observatori de Treball i Model Productiu, i Observatorio de las Ocupaciones-SEPE