Síntesi Municipal II
Camprodon
 Municipis:   Pàgina:    Versió per imprimir  

Mercat de treball

Llocs de treball: Assalariats (1rT 2018) 435
Variació anual 11,25%
Variació 2014-2018 20,17%
Agricultura 0
Indústria 100
Construcció 56
Serveis 279
Ocupacions d'alt contingut tecnològic 0
Llocs de treball: Autònoms (1rT 2018) 276
Variació anual 2,60%
Variació 2014-2018 5,34%
Agricultura 25
Indústria 12
Construcció 42
Serveis 197
Atur registrat (Juliol 2018) 56
Variació anual -15,15%
Variació 2014-2018 -51,30%
Homes 27
Dones 29
De 16 a 24 anys 1
De 25 a 34 anys 5
De 35 a 44 anys 18
>44 anys 32
Agricultura 2
Indústria 11
Construcció 6
Serveis 35
Sense ocupació anterior 2
Baix nivell formatiu 7
Alt nivell formatiu 8
Atur registrat estrangers 11
Variació anual -8,33%
Taxa d'atur registrat (Juliol 2018) 5,86%
Homes 5,19%
Dones 6,67%
De 16 a 24 anys 1,56%
De 25 a 34 anys 2,79%
De 35 a 44 anys 6,27%
>44 anys 7,53%
Ocupats (1r Trim 2018) 936
Variació anual 5,64%
Variació quinquennal 9,22%
Homes 483
Dones 453
De 16 a 29 anys 112
De 30 a 44 anys 334
De 45 a 54 anys 261
> 55 anys 229
Estrangers 84
Beneficiaris prestacions (Maig 2018) 46
Variació anual 9,52%
Nivell contributiu 29
Nivell assistencial (Subsidi) 14
Renda activa 2
Programa d'activació per a l'ocupació 1
Taxa de cobertura total 67,65%
Taxa de cobertura nivell contributiu 42,65%
Taxa de cobertura nivell assistencial 20,59%
Taxa de cobertura renda activa 2,94%

Font: XIFRA - Diputació de Girona. Elaboració pròpia a partir de les dades de l'INE, Observatori de Treball i Model Productiu, i Observatorio de las Ocupaciones-SEPE