Síntesi Municipal II
Camprodon
 Municipis:   Pàgina:    Versió per imprimir  

Mercat de treball

Llocs de treball: Assalariats (1rT 2017) 391
Variació anual 1,30%
Variació 2013-2017 2,89%
Agricultura 0
Indústria 99
Construcció 59
Serveis 233
Ocupacions d'alt contingut tecnològic 0
Llocs de treball: Autònoms (1rT 2017) 269
Variació anual -0,74%
Variació 2013-2017 0,37%
Agricultura 25
Indústria 13
Construcció 40
Serveis 191
Atur registrat (Març 2017) 72
Variació anual -10,00%
Variació 2013-2017 -44,19%
Homes 35
Dones 37
De 16 a 24 anys 3
De 25 a 34 anys 9
De 35 a 44 anys 12
>44 anys 48
Agricultura 1
Indústria 8
Construcció 13
Serveis 48
Sense ocupació anterior 2
Baix nivell formatiu 11
Alt nivell formatiu 9
Atur registrat estrangers 12
Variació anual 9,09%
Taxa d'atur registrat (Març 2017) 7,52%
Homes 6,70%
Dones 8,49%
De 16 a 24 anys 5,00%
De 25 a 34 anys 4,84%
De 35 a 44 anys 4,33%
>44 anys 11,03%
Ocupats (3r Trim 2016) 877
Variació anual 1,50%
Variació quinquennal -5,29%
Homes 460
Dones 417
De 16 a 29 anys 91
De 30 a 44 anys 326
De 45 a 54 anys 245
> 55 anys 215
Estrangers 67
Beneficiaris prestacions (Gener 2017) 48
Variació anual -18,64%
Nivell contributiu 25
Nivell assistencial (Subsidi) 19
Renda activa 4
Programa d'activació per a l'ocupació 0
Taxa de cobertura total 57,14%
Taxa de cobertura nivell contributiu 29,76%
Taxa de cobertura nivell assistencial 22,62%
Taxa de cobertura renda activa 4,76%

Font: XIFRA - Diputació de Girona. Elaboració pròpia a partir de les dades de l'INE, Observatori de Treball i Model Productiu, i Observatorio de las Ocupaciones-SEPE