Síntesi Municipal II
Camprodon
 Municipis:   Pàgina:    Versió per imprimir  

Mercat de treball

Llocs de treball: Assalariats (2nT 2020) 433
Variació anual -0,92%
Variació 2016-2020 6,13%
Agricultura 0
Indústria 106
Construcció 35
Serveis 292
Ocupacions d'alt contingut tecnològic 0
Llocs de treball: Autònoms (2nT 2020) 273
Variació anual 1,11%
Variació 2016-2020 1,87%
Agricultura 26
Indústria 10
Construcció 39
Serveis 198
Atur registrat (Juliol 2020) 80
Variació anual 42,86%
Variació 2016-2020 23,08%
Homes 38
Dones 42
De 16 a 24 anys 1
De 25 a 34 anys 14
De 35 a 44 anys 18
>44 anys 47
Agricultura 1
Indústria 4
Construcció 9
Serveis 63
Sense ocupació anterior 3
Baix nivell formatiu 7
Alt nivell formatiu 17
Atur registrat estrangers 15
Variació anual 50,00%
Taxa d'atur registrat (Juliol 2020) 8,44%
Homes 7,41%
Dones 9,66%
De 16 a 24 anys 1,56%
De 25 a 34 anys 8,05%
De 35 a 44 anys 6,64%
>44 anys 10,71%
Ocupats (2n Trim 2020) 907
Variació anual -2,99%
Variació quinquennal 4,13%
Homes 472
Dones 435
De 16 a 29 anys 120
De 30 a 44 anys 303
De 45 a 54 anys 243
> 55 anys 241
Estrangers 95
Beneficiaris prestacions (Maig 2020) 159
Variació anual 307,69%
Nivell contributiu 138
Nivell assistencial (Subsidi) 21
Renda activa 0
Programa d'activació per a l'ocupació 0
Taxa de cobertura total 196,30%
Taxa de cobertura nivell contributiu 170,37%
Taxa de cobertura nivell assistencial 25,93%
Taxa de cobertura renda activa 0,00%

Font: XIFRA - Diputació de Girona. Elaboració pròpia a partir de les dades de l'INE, Observatori de Treball i Model Productiu, i Observatorio de las Ocupaciones-SEPE