Síntesi Municipal II
Camprodon
 Municipis:   Pàgina:    Versió per imprimir  

Mercat de treball

Llocs de treball: Assalariats (2nT 2018) 436
Variació anual 4,81%
Variació 2014-2018 12,08%
Agricultura 0
Indústria 103
Construcció 41
Serveis 292
Ocupacions d'alt contingut tecnològic 0
Llocs de treball: Autònoms (2nT 2018) 274
Variació anual 0,37%
Variació 2014-2018 1,86%
Agricultura 24
Indústria 11
Construcció 41
Serveis 198
Atur registrat (Setembre 2018) 57
Variació anual -18,57%
Variació 2014-2018 -52,50%
Homes 29
Dones 28
De 16 a 24 anys 2
De 25 a 34 anys 8
De 35 a 44 anys 17
>44 anys 30
Agricultura 2
Indústria 8
Construcció 8
Serveis 37
Sense ocupació anterior 2
Baix nivell formatiu 8
Alt nivell formatiu 8
Atur registrat estrangers 10
Variació anual -23,08%
Taxa d'atur registrat (Setembre 2018) 5,96%
Homes 5,56%
Dones 6,45%
De 16 a 24 anys 3,08%
De 25 a 34 anys 4,40%
De 35 a 44 anys 5,94%
>44 anys 7,09%
Ocupats (1r Trim 2018) 936
Variació anual 5,64%
Variació quinquennal 9,22%
Homes 483
Dones 453
De 16 a 29 anys 112
De 30 a 44 anys 334
De 45 a 54 anys 261
> 55 anys 229
Estrangers 84
Beneficiaris prestacions (Agost 2018) 40
Variació anual -6,98%
Nivell contributiu 22
Nivell assistencial (Subsidi) 14
Renda activa 4
Programa d'activació per a l'ocupació 0
Taxa de cobertura total 66,67%
Taxa de cobertura nivell contributiu 36,67%
Taxa de cobertura nivell assistencial 23,33%
Taxa de cobertura renda activa 6,67%

Font: XIFRA - Diputació de Girona. Elaboració pròpia a partir de les dades de l'INE, Observatori de Treball i Model Productiu, i Observatorio de las Ocupaciones-SEPE