Síntesi Municipal II
Camprodon
 Municipis:   Pàgina:    Versió per imprimir  

Mercat de treball

Llocs de treball: Assalariats (3rT 2018) 426
Variació anual 1,91%
Variació 2014-2018 12,11%
Agricultura 0
Indústria 105
Construcció 37
Serveis 284
Ocupacions d'alt contingut tecnològic 1
Llocs de treball: Autònoms (3rT 2018) 275
Variació anual 0,73%
Variació 2014-2018 3,00%
Agricultura 25
Indústria 10
Construcció 41
Serveis 199
Atur registrat (Novembre 2018) 54
Variació anual -26,03%
Variació 2014-2018 -52,63%
Homes 30
Dones 24
De 16 a 24 anys 1
De 25 a 34 anys 6
De 35 a 44 anys 17
>44 anys 30
Agricultura 1
Indústria 9
Construcció 6
Serveis 36
Sense ocupació anterior 2
Baix nivell formatiu 6
Alt nivell formatiu 8
Atur registrat estrangers 14
Variació anual -6,67%
Taxa d'atur registrat (Novembre 2018) 5,67%
Homes 5,74%
Dones 5,58%
De 16 a 24 anys 1,56%
De 25 a 34 anys 3,33%
De 35 a 44 anys 5,94%
>44 anys 7,09%
Ocupats (2n Trim 2018) 936
Variació anual 4,58%
Variació quinquennal 9,09%
Homes 491
Dones 445
De 16 a 29 anys 112
De 30 a 44 anys 331
De 45 a 54 anys 259
> 55 anys 234
Estrangers 90
Beneficiaris prestacions (Set. 2018) 32
Variació anual -13,51%
Nivell contributiu 15
Nivell assistencial (Subsidi) 14
Renda activa 3
Programa d'activació per a l'ocupació 0
Taxa de cobertura total 56,14%
Taxa de cobertura nivell contributiu 26,32%
Taxa de cobertura nivell assistencial 24,56%
Taxa de cobertura renda activa 5,26%

Font: XIFRA - Diputació de Girona. Elaboració pròpia a partir de les dades de l'INE, Observatori de Treball i Model Productiu, i Observatorio de las Ocupaciones-SEPE