Síntesi Municipal II
Camprodon
 Municipis:   Pàgina:    Versió per imprimir  

Mercat de treball

Llocs de treball: Assalariats (1rT 2017) 391
Variació anual 1,30%
Variació 2013-2017 2,89%
Agricultura 0
Indústria 99
Construcció 59
Serveis 233
Ocupacions d'alt contingut tecnològic 0
Llocs de treball: Autònoms (1rT 2017) 269
Variació anual -0,74%
Variació 2013-2017 0,37%
Agricultura 25
Indústria 13
Construcció 40
Serveis 191
Atur registrat (Maig 2017) 71
Variació anual -8,97%
Variació 2013-2017 -44,96%
Homes 35
Dones 36
De 16 a 24 anys 1
De 25 a 34 anys 8
De 35 a 44 anys 14
>44 anys 48
Agricultura 1
Indústria 8
Construcció 12
Serveis 49
Sense ocupació anterior 1
Baix nivell formatiu 9
Alt nivell formatiu 11
Atur registrat estrangers 11
Variació anual 10,00%
Taxa d'atur registrat (Maig 2017) 7,57%
Homes 6,81%
Dones 8,49%
De 16 a 24 anys 1,79%
De 25 a 34 anys 4,42%
De 35 a 44 anys 5,07%
>44 anys 11,29%
Ocupats (4t Trim 2016) 883
Variació anual 0,34%
Variació quinquennal -4,75%
Homes 458
Dones 425
De 16 a 29 anys 93
De 30 a 44 anys 318
De 45 a 54 anys 258
> 55 anys 214
Estrangers 65
Beneficiaris prestacions (Abril 2017) 45
Variació anual -4,26%
Nivell contributiu 22
Nivell assistencial (Subsidi) 19
Renda activa 4
Programa d'activació per a l'ocupació 0
Taxa de cobertura total 61,64%
Taxa de cobertura nivell contributiu 30,14%
Taxa de cobertura nivell assistencial 26,03%
Taxa de cobertura renda activa 5,48%

Font: XIFRA - Diputació de Girona. Elaboració pròpia a partir de les dades de l'INE, Observatori de Treball i Model Productiu, i Observatorio de las Ocupaciones-SEPE