Síntesi Municipal II
Camprodon
 Municipis:   Pàgina:    Versió per imprimir  

Mercat de treball

Llocs de treball: Assalariats (2nT 2019) 437
Variació anual 0,23%
Variació 2015-2019 7,37%
Agricultura 0
Indústria 107
Construcció 36
Serveis 294
Ocupacions d'alt contingut tecnològic 1
Llocs de treball: Autònoms (2nT 2019) 270
Variació anual -1,46%
Variació 2015-2019 0,37%
Agricultura 26
Indústria 9
Construcció 41
Serveis 194
Atur registrat (Juliol 2019) 56
Variació anual 0,00%
Variació 2015-2019 -41,05%
Homes 27
Dones 29
De 16 a 24 anys 2
De 25 a 34 anys 7
De 35 a 44 anys 16
>44 anys 31
Agricultura 1
Indústria 6
Construcció 5
Serveis 42
Sense ocupació anterior 2
Baix nivell formatiu 5
Alt nivell formatiu 10
Atur registrat estrangers 10
Variació anual -9,09%
Taxa d'atur registrat (Juliol 2019) 5,93%
Homes 5,23%
Dones 6,76%
De 16 a 24 anys 3,12%
De 25 a 34 anys 3,91%
De 35 a 44 anys 5,67%
>44 anys 7,38%
Ocupats (1r Trim 2019) 933
Variació anual -0,32%
Variació quinquennal 6,63%
Homes 481
Dones 452
De 16 a 29 anys 117
De 30 a 44 anys 322
De 45 a 54 anys 258
> 55 anys 236
Estrangers 89
Beneficiaris prestacions (Maig 2019) 39
Variació anual -15,22%
Nivell contributiu 21
Nivell assistencial (Subsidi) 15
Renda activa 3
Programa d'activació per a l'ocupació 0
Taxa de cobertura total 62,90%
Taxa de cobertura nivell contributiu 33,87%
Taxa de cobertura nivell assistencial 24,19%
Taxa de cobertura renda activa 4,84%

Font: XIFRA - Diputació de Girona. Elaboració pròpia a partir de les dades de l'INE, Observatori de Treball i Model Productiu, i Observatorio de las Ocupaciones-SEPE