Síntesi Municipal II
Camprodon
 Municipis:   Pàgina:    Versió per imprimir  

Mercat de treball

Llocs de treball: Assalariats (2nT 2019) 437
Variació anual 0,23%
Variació 2015-2019 7,37%
Agricultura 0
Indústria 107
Construcció 36
Serveis 294
Ocupacions d'alt contingut tecnològic 1
Llocs de treball: Autònoms (2nT 2019) 270
Variació anual -1,46%
Variació 2015-2019 0,37%
Agricultura 26
Indústria 9
Construcció 41
Serveis 194
Atur registrat (Setembre 2019) 60
Variació anual 5,26%
Variació 2015-2019 -39,39%
Homes 25
Dones 35
De 16 a 24 anys 3
De 25 a 34 anys 7
De 35 a 44 anys 19
>44 anys 31
Agricultura 2
Indústria 6
Construcció 4
Serveis 47
Sense ocupació anterior 1
Baix nivell formatiu 4
Alt nivell formatiu 9
Atur registrat estrangers 12
Variació anual 20,00%
Taxa d'atur registrat (Setembre 2019) 6,32%
Homes 4,86%
Dones 8,05%
De 16 a 24 anys 4,62%
De 25 a 34 anys 3,91%
De 35 a 44 anys 6,67%
>44 anys 7,38%
Ocupats (1r Trim 2019) 933
Variació anual -0,32%
Variació quinquennal 6,63%
Homes 481
Dones 452
De 16 a 29 anys 117
De 30 a 44 anys 322
De 45 a 54 anys 258
> 55 anys 236
Estrangers 89
Beneficiaris prestacions (Agost 2019) 42
Variació anual 5,00%
Nivell contributiu 24
Nivell assistencial (Subsidi) 16
Renda activa 2
Programa d'activació per a l'ocupació 0
Taxa de cobertura total 73,68%
Taxa de cobertura nivell contributiu 42,11%
Taxa de cobertura nivell assistencial 28,07%
Taxa de cobertura renda activa 3,51%

Font: XIFRA - Diputació de Girona. Elaboració pròpia a partir de les dades de l'INE, Observatori de Treball i Model Productiu, i Observatorio de las Ocupaciones-SEPE