Síntesi Municipal II
Camprodon
 Municipis:   Pàgina:    Versió per imprimir  

Mercat de treball

Llocs de treball: Assalariats (2nT 2017) 416
Variació anual 1,96%
Variació 2013-2017 6,12%
Agricultura 0
Indústria 105
Construcció 58
Serveis 253
Ocupacions d'alt contingut tecnològic 0
Llocs de treball: Autònoms (2nT 2017) 273
Variació anual 1,87%
Variació 2013-2017 0,74%
Agricultura 25
Indústria 12
Construcció 41
Serveis 195
Atur registrat (Setembre 2017) 70
Variació anual -6,67%
Variació 2013-2017 -42,62%
Homes 31
Dones 39
De 16 a 24 anys 2
De 25 a 34 anys 11
De 35 a 44 anys 15
>44 anys 42
Agricultura 3
Indústria 8
Construcció 10
Serveis 47
Sense ocupació anterior 2
Baix nivell formatiu 7
Alt nivell formatiu 13
Atur registrat estrangers 13
Variació anual 44,44%
Taxa d'atur registrat (Setembre 2017) 7,45%
Homes 6,10%
Dones 9,05%
De 16 a 24 anys 3,17%
De 25 a 34 anys 6,15%
De 35 a 44 anys 5,45%
>44 anys 9,95%
Ocupats (1r Trim 2017) 886
Variació anual 0,57%
Variació quinquennal -1,12%
Homes 464
Dones 422
De 16 a 29 anys 100
De 30 a 44 anys 320
De 45 a 54 anys 250
> 55 anys 216
Estrangers 69
Beneficiaris prestacions (Agost 2017) 43
Variació anual -8,51%
Nivell contributiu 20
Nivell assistencial (Subsidi) 17
Renda activa 6
Programa d'activació per a l'ocupació 0
Taxa de cobertura total 62,32%
Taxa de cobertura nivell contributiu 28,99%
Taxa de cobertura nivell assistencial 24,64%
Taxa de cobertura renda activa 8,70%

Font: XIFRA - Diputació de Girona. Elaboració pròpia a partir de les dades de l'INE, Observatori de Treball i Model Productiu, i Observatorio de las Ocupaciones-SEPE