Síntesi Municipal II
Camprodon
 Municipis:   Pàgina:    Versió per imprimir  

Mercat de treball

Llocs de treball: Assalariats (1rT 2018) 435
Variació anual 11,25%
Variació 2014-2018 20,17%
Agricultura 0
Indústria 100
Construcció 56
Serveis 279
Ocupacions d'alt contingut tecnològic 0
Llocs de treball: Autònoms (1rT 2018) 276
Variació anual 2,60%
Variació 2014-2018 5,34%
Agricultura 25
Indústria 12
Construcció 42
Serveis 197
Atur registrat (Maig 2018) 68
Variació anual -4,23%
Variació 2014-2018 -50,72%
Homes 35
Dones 33
De 16 a 24 anys 2
De 25 a 34 anys 7
De 35 a 44 anys 24
>44 anys 35
Agricultura 2
Indústria 9
Construcció 13
Serveis 43
Sense ocupació anterior 1
Baix nivell formatiu 9
Alt nivell formatiu 7
Atur registrat estrangers 14
Variació anual 27,27%
Taxa d'atur registrat (Maig 2018) 7,07%
Homes 6,64%
Dones 7,59%
De 16 a 24 anys 3,12%
De 25 a 34 anys 3,89%
De 35 a 44 anys 8,22%
>44 anys 8,22%
Ocupats (4t Trim 2017) 906
Variació anual 2,60%
Variació quinquennal 2,72%
Homes 473
Dones 433
De 16 a 29 anys 106
De 30 a 44 anys 332
De 45 a 54 anys 252
> 55 anys 216
Estrangers 82
Beneficiaris prestacions (Abril 2018) 50
Variació anual 11,11%
Nivell contributiu 30
Nivell assistencial (Subsidi) 17
Renda activa 1
Programa d'activació per a l'ocupació 2
Taxa de cobertura total 67,57%
Taxa de cobertura nivell contributiu 40,54%
Taxa de cobertura nivell assistencial 22,97%
Taxa de cobertura renda activa 1,35%

Font: XIFRA - Diputació de Girona. Elaboració pròpia a partir de les dades de l'INE, Observatori de Treball i Model Productiu, i Observatorio de las Ocupaciones-SEPE