Síntesi Municipal II
Camprodon
 Municipis:   Pàgina:    Versió per imprimir  

Mercat de treball

Llocs de treball: Assalariats (2nT 2017) 416
Variació anual 1,96%
Variació 2013-2017 6,12%
Agricultura 0
Indústria 105
Construcció 58
Serveis 253
Ocupacions d'alt contingut tecnològic 0
Llocs de treball: Autònoms (2nT 2017) 273
Variació anual 1,87%
Variació 2013-2017 0,74%
Agricultura 25
Indústria 12
Construcció 41
Serveis 195
Atur registrat (Juliol 2017) 66
Variació anual 1,54%
Variació 2013-2017 -45,90%
Homes 30
Dones 36
De 16 a 24 anys 0
De 25 a 34 anys 7
De 35 a 44 anys 13
>44 anys 46
Agricultura 2
Indústria 8
Construcció 12
Serveis 42
Sense ocupació anterior 2
Baix nivell formatiu 7
Alt nivell formatiu 11
Atur registrat estrangers 12
Variació anual 71,43%
Taxa d'atur registrat (Juliol 2017) 7,06%
Homes 5,89%
Dones 8,45%
De 16 a 24 anys 0,00%
De 25 a 34 anys 3,89%
De 35 a 44 anys 4,73%
>44 anys 10,82%
Ocupats (1r Trim 2017) 886
Variació anual 0,57%
Variació quinquennal -1,12%
Homes 464
Dones 422
De 16 a 29 anys 100
De 30 a 44 anys 320
De 45 a 54 anys 250
> 55 anys 216
Estrangers 69
Beneficiaris prestacions (Maig 2017) 42
Variació anual -17,65%
Nivell contributiu 20
Nivell assistencial (Subsidi) 18
Renda activa 4
Programa d'activació per a l'ocupació 0
Taxa de cobertura total 59,15%
Taxa de cobertura nivell contributiu 28,17%
Taxa de cobertura nivell assistencial 25,35%
Taxa de cobertura renda activa 5,63%

Font: XIFRA - Diputació de Girona. Elaboració pròpia a partir de les dades de l'INE, Observatori de Treball i Model Productiu, i Observatorio de las Ocupaciones-SEPE