Síntesi Municipal II
Camprodon
 Municipis:   Pàgina:    Versió per imprimir  

Mercat de treball

Llocs de treball: Assalariats (4tT 2018) 447
Variació anual 6,18%
Variació 2014-2018 20,49%
Agricultura 0
Indústria 105
Construcció 40
Serveis 302
Ocupacions d'alt contingut tecnològic 1
Llocs de treball: Autònoms (4tT 2018) 270
Variació anual 0,75%
Variació 2014-2018 0,75%
Agricultura 25
Indústria 10
Construcció 42
Serveis 193
Atur registrat (Gener 2019) 50
Variació anual -28,57%
Variació 2015-2019 -58,68%
Homes 24
Dones 26
De 16 a 24 anys 1
De 25 a 34 anys 5
De 35 a 44 anys 14
>44 anys 30
Agricultura 1
Indústria 8
Construcció 7
Serveis 33
Sense ocupació anterior 1
Baix nivell formatiu 4
Alt nivell formatiu 9
Atur registrat estrangers 7
Variació anual -36,36%
Taxa d'atur registrat (Gener 2019) 5,27%
Homes 4,64%
Dones 6,02%
De 16 a 24 anys 1,56%
De 25 a 34 anys 2,79%
De 35 a 44 anys 4,95%
>44 anys 7,09%
Ocupats (3r Trim 2018) 937
Variació anual 1,41%
Variació quinquennal 9,46%
Homes 483
Dones 454
De 16 a 29 anys 104
De 30 a 44 anys 330
De 45 a 54 anys 265
> 55 anys 238
Estrangers 92
Beneficiaris prestacions (Nov. 2018) 35
Variació anual -27,08%
Nivell contributiu 20
Nivell assistencial (Subsidi) 12
Renda activa 3
Programa d'activació per a l'ocupació 0
Taxa de cobertura total 64,81%
Taxa de cobertura nivell contributiu 37,04%
Taxa de cobertura nivell assistencial 22,22%
Taxa de cobertura renda activa 5,56%

Font: XIFRA - Diputació de Girona. Elaboració pròpia a partir de les dades de l'INE, Observatori de Treball i Model Productiu, i Observatorio de las Ocupaciones-SEPE