Síntesi Municipal II
Camprodon
 Municipis:   Pàgina:    Versió per imprimir  

Mercat de treball

Llocs de treball: Assalariats (4tT 2016) 393
Variació anual 0,77%
Variació 2012-2016 3,69%
Agricultura 0
Indústria 96
Construcció 57
Serveis 240
Ocupacions d'alt contingut tecnològic 0
Llocs de treball: Autònoms (4tT 2016) 267
Variació anual -0,74%
Variació 2012-2016 -1,11%
Agricultura 26
Indústria 14
Construcció 40
Serveis 187
Atur registrat (Febrer 2017) 85
Variació anual -4,49%
Variació 2013-2017 -33,59%
Homes 40
Dones 45
De 16 a 24 anys 2
De 25 a 34 anys 11
De 35 a 44 anys 14
>44 anys 58
Agricultura 1
Indústria 9
Construcció 14
Serveis 59
Sense ocupació anterior 2
Baix nivell formatiu 11
Alt nivell formatiu 10
Atur registrat estrangers 11
Variació anual -8,33%
Taxa d'atur registrat (Febrer 2017) 8,75%
Homes 7,59%
Dones 10,14%
De 16 a 24 anys 3,39%
De 25 a 34 anys 5,85%
De 35 a 44 anys 5,02%
>44 anys 13,03%
Ocupats (3r Trim 2016) 877
Variació anual 1,50%
Variació quinquennal -5,29%
Homes 460
Dones 417
De 16 a 29 anys 91
De 30 a 44 anys 326
De 45 a 54 anys 245
> 55 anys 215
Estrangers 67
Beneficiaris prestacions (Gener 2017) 48
Variació anual -18,64%
Nivell contributiu 25
Nivell assistencial (Subsidi) 19
Renda activa 4
Programa d'activació per a l'ocupació 0
Taxa de cobertura total 57,14%
Taxa de cobertura nivell contributiu 29,76%
Taxa de cobertura nivell assistencial 22,62%
Taxa de cobertura renda activa 4,76%

Font: XIFRA - Diputació de Girona. Elaboració pròpia a partir de les dades de l'INE, Observatori de Treball i Model Productiu, i Observatorio de las Ocupaciones-SEPE