Síntesi Municipal II
Camprodon
 Municipis:   Pàgina:    Versió per imprimir  

Mercat de treball

Llocs de treball: Assalariats (4tT 2017) 421
Variació anual 7,12%
Variació 2013-2017 15,03%
Agricultura 0
Indústria 101
Construcció 57
Serveis 263
Ocupacions d'alt contingut tecnològic 0
Llocs de treball: Autònoms (4tT 2017) 268
Variació anual 0,37%
Variació 2013-2017 0,37%
Agricultura 25
Indústria 12
Construcció 42
Serveis 189
Atur registrat (Gener 2018) 70
Variació anual -16,67%
Variació 2014-2018 -47,76%
Homes 31
Dones 39
De 16 a 24 anys 1
De 25 a 34 anys 6
De 35 a 44 anys 17
>44 anys 46
Agricultura 1
Indústria 10
Construcció 13
Serveis 45
Sense ocupació anterior 1
Baix nivell formatiu 7
Alt nivell formatiu 8
Atur registrat estrangers 11
Variació anual -8,33%
Taxa d'atur registrat (Gener 2018) 7,44%
Homes 6,08%
Dones 9,05%
De 16 a 24 anys 1,61%
De 25 a 34 anys 3,45%
De 35 a 44 anys 6,09%
>44 anys 10,80%
Ocupats (2n Trim 2017) 895
Variació anual 2,76%
Variació quinquennal 1,24%
Homes 468
Dones 427
De 16 a 29 anys 109
De 30 a 44 anys 322
De 45 a 54 anys 247
> 55 anys 217
Estrangers 79
Beneficiaris prestacions (Des. 2017) 52
Variació anual 26,83%
Nivell contributiu 27
Nivell assistencial (Subsidi) 20
Renda activa 3
Programa d'activació per a l'ocupació 2
Taxa de cobertura total 67,53%
Taxa de cobertura nivell contributiu 35,06%
Taxa de cobertura nivell assistencial 25,97%
Taxa de cobertura renda activa 3,90%

Font: XIFRA - Diputació de Girona. Elaboració pròpia a partir de les dades de l'INE, Observatori de Treball i Model Productiu, i Observatorio de las Ocupaciones-SEPE