Síntesi Municipal II
Camprodon
 Municipis:   Pàgina:    Versió per imprimir  

Mercat de treball

Llocs de treball: Assalariats (3rT 2017) 418
Variació anual 8,85%
Variació 2013-2017 8,29%
Agricultura 0
Indústria 106
Construcció 56
Serveis 256
Ocupacions d'alt contingut tecnològic 1
Llocs de treball: Autònoms (3rT 2017) 273
Variació anual 1,87%
Variació 2013-2017 0,74%
Agricultura 25
Indústria 11
Construcció 41
Serveis 196
Atur registrat (Novembre 2017) 73
Variació anual 4,29%
Variació 2013-2017 -44,27%
Homes 35
Dones 38
De 16 a 24 anys 1
De 25 a 34 anys 6
De 35 a 44 anys 20
>44 anys 46
Agricultura 3
Indústria 8
Construcció 13
Serveis 48
Sense ocupació anterior 1
Baix nivell formatiu 9
Alt nivell formatiu 10
Atur registrat estrangers 15
Variació anual 25,00%
Taxa d'atur registrat (Novembre 2017) 7,66%
Homes 6,74%
Dones 8,76%
De 16 a 24 anys 1,59%
De 25 a 34 anys 3,41%
De 35 a 44 anys 7,07%
>44 anys 10,67%
Ocupats (2n Trim 2017) 895
Variació anual 2,76%
Variació quinquennal 1,24%
Homes 468
Dones 427
De 16 a 29 anys 109
De 30 a 44 anys 322
De 45 a 54 anys 247
> 55 anys 217
Estrangers 79
Beneficiaris prestacions (Set. 2017) 37
Variació anual -17,78%
Nivell contributiu 13
Nivell assistencial (Subsidi) 19
Renda activa 5
Programa d'activació per a l'ocupació 0
Taxa de cobertura total 52,86%
Taxa de cobertura nivell contributiu 18,57%
Taxa de cobertura nivell assistencial 27,14%
Taxa de cobertura renda activa 7,14%

Font: XIFRA - Diputació de Girona. Elaboració pròpia a partir de les dades de l'INE, Observatori de Treball i Model Productiu, i Observatorio de las Ocupaciones-SEPE