Síntesi Municipal II
Tots els municipis de la província de Girona
 Municipis:   Pàgina:    Versió per imprimir  

Mercat de treball

Llocs de treball: Assalariats (2nT 2019) 273.572
Variació anual 3,49%
Variació 2015-2019 18,17%
Agricultura 1.499
Indústria 46.058
Construcció 18.380
Serveis 207.635
Ocupacions d'alt contingut tecnològic 13.156
Llocs de treball: Autònoms (2nT 2019) 62.530
Variació anual -1,40%
Variació 2015-2019 0,73%
Agricultura 3.195
Indústria 5.288
Construcció 9.833
Serveis 44.214
Atur registrat (Agost 2019) 32.106
Variació anual -2,78%
Variació 2015-2019 -26,32%
Homes 14.218
Dones 17.888
De 16 a 24 anys 1.966
De 25 a 34 anys 5.261
De 35 a 44 anys 7.181
>44 anys 17.698
Agricultura 828
Indústria 3.430
Construcció 3.673
Serveis 22.162
Sense ocupació anterior 2.013
Baix nivell formatiu 7.447
Alt nivell formatiu 4.086
Atur registrat estrangers 7.932
Variació anual -5,84%
Taxa d'atur registrat (Agost 2019) 9,29%
Homes 7,74%
Dones 11,04%
De 16 a 24 anys 8,39%
De 25 a 34 anys 7,70%
De 35 a 44 anys 7,05%
>44 anys 11,65%
Ocupats (1r Trim 2019) 311.142
Variació anual 0,77%
Variació quinquennal 11,75%
Homes 170.160
Dones 140.982
De 16 a 29 anys 48.698
De 30 a 44 anys 119.813
De 45 a 54 anys 84.577
> 55 anys 58.009
Estrangers 51.983
Beneficiaris prestacions (Juny 2019) 19.811
Variació anual 3,21%
Nivell contributiu 10.283
Nivell assistencial (Subsidi) 8.124
Renda activa 1.404
Programa d'activació per a l'ocupació 0
Taxa de cobertura total 63,84%
Taxa de cobertura nivell contributiu 33,14%
Taxa de cobertura nivell assistencial 26,18%
Taxa de cobertura renda activa 4,52%

Font: XIFRA - Diputació de Girona. Elaboració pròpia a partir de les dades de l'INE, Observatori de Treball i Model Productiu, i Observatorio de las Ocupaciones-SEPE