Síntesi Municipal I
Ullastret
 Municipis:   Pàgina:    Versió per imprimir  
Comarca Baix Empordà
Superfície (km2) 11,09
Altitud (metres) 49,00
Entitats singulars 1
Nuclis o disseminats 2

Demografia 2018

Població total 286
Variació anual -3,05%
Variació 2014-2018 -1,04%
Habitants per km2 26
Homes 141
Dones 145
Percentatge de joves 19,23%
Percentatge d'adults 60,84%
Percentatge pob. gran 19,93%
Índex d'envelliment 103,64
Edat mitjana 42,56
Índex de dependència global 64,37
Índex de recanvi 136,36
Població estacional 0
Població resident a l'estranger 17
Naixements 2
Índex sintètic de fecunditat 1,13
Defuncions 5
Taxa bruta de mortalitat 17,21
Població estrangera 24
Variació anual -14,29%
Variació 2014-2018 14,29%
Edat mitjana 43,96
Taxa d'estrangeria 8,39%
5 principals nacionalitats 16
Alemanya 6
Regne Unit 4
Rússia 3
Suïssa 2
Hondures 1

Orígen de la població estrangera. 2018

Pressupostos municipals 2017

Ingressos 377.000€
Variació anual -43,03%
Ingressos corrents / habitant 1.278€
Despeses 377.000€
Variació anual -43,03%
Inversió / habitant 112€
Despeses / habitant 1.278€
Deute viu 150€
Variació anual -16,67%
Deute / habitant 1€
Deute / Ingressos corrents 0,04%

Font: XIFRA - Diputació de Girona. Elaboració pròpia a partir de les dades de l'IDESCAT, INE i Ministerio de Economia y Hacienda