Síntesi Municipal I
Ullastret
 Municipis:   Pàgina:    Versió per imprimir  
Comarca Baix Empordà
Superfície (km2) 11,09
Altitud (metres) 49,00
Entitats singulars 1
Nuclis o disseminats 2

Demografia 2019

Població total 290
Variació anual 1,40%
Variació 2015-2019 -1,69%
Habitants per km2 26
Homes 140
Dones 150
Percentatge de joves 18,28%
Percentatge d'adults 60,34%
Percentatge pob. gran 21,38%
Índex d'envelliment 116,98
Edat mitjana 43,54
Índex de dependència global 65,71
Índex de recanvi 94,12
Població estacional 0
Població resident a l'estranger 17
Naixements 1
Índex sintètic de fecunditat 0,57
Defuncions 1
Taxa bruta de mortalitat 3,47
Població estrangera 25
Variació anual 4,17%
Variació 2015-2019 13,64%
Edat mitjana 44,30
Taxa d'estrangeria 8,62%
5 principals nacionalitats 15
Alemanya 6
Regne Unit 3
Rússia 3
Suïssa 2
Ucraïna 1

Orígen de la població estrangera. 2019

Pressupostos municipals 2019

Ingressos 0€
Variació anual ND
Ingressos corrents / habitant 0€
Despeses 0€
Variació anual ND
Inversió / habitant 0€
Despeses / habitant 0€
Deute viu 120€
Variació anual 140,00%
Deute / habitant 0€
Deute / Ingressos corrents ND

Font: XIFRA - Diputació de Girona. Elaboració pròpia a partir de les dades de l'IDESCAT, INE i Ministerio de Economia y Hacienda