Síntesi Municipal I
Ullastret
 Municipis:   Pàgina:    Versió per imprimir  
Comarca Baix Empordà
Superfície (km2) 11,09
Altitud (metres) 49,00
Entitats singulars 1
Nuclis o disseminats 2

Demografia 2017

Població total 295
Variació anual 2,43%
Variació 2013-2017 2,79%
Habitants per km2 27
Homes 148
Dones 147
Percentatge de joves 18,64%
Percentatge d'adults 60,34%
Percentatge pob. gran 21,02%
Índex d'envelliment 112,73
Edat mitjana 43,22
Índex de dependència global 65,73
Índex de recanvi 113,33
Població estacional 0
Població resident a l'estranger 17
Naixements 2
Índex sintètic de fecunditat 1,15
Defuncions 2
Taxa bruta de mortalitat 6,86
Població estrangera 28
Variació anual 12,00%
Variació 2013-2017 12,00%
Edat mitjana 45,36
Taxa d'estrangeria 9,49%
5 principals nacionalitats 16
Alemanya 5
Regne Unit 4
Rússia 3
Hondures 2
Bielorússia 2

Orígen de la població estrangera. 2017

Pressupostos municipals 2017

Ingressos 377.000€
Variació anual -43,03%
Ingressos corrents / habitant 1.278€
Despeses 377.000€
Variació anual -43,03%
Inversió / habitant 112€
Despeses / habitant 1.278€
Deute viu 150€
Variació anual -16,67%
Deute / habitant 1€
Deute / Ingressos corrents 0,04%

Font: XIFRA - Diputació de Girona. Elaboració pròpia a partir de les dades de l'IDESCAT, INE i Ministerio de Economia y Hacienda