Síntesi Municipal I
Ullastret
 Municipis:   Pàgina:    Versió per imprimir  
Comarca Baix Empordà
Superfície (km2) 11,09
Altitud (metres) 49,00
Entitats singulars 1
Nuclis o disseminats 2

Demografia 2017

Població total 295
Variació anual 2,43%
Variació 2013-2017 2,79%
Habitants per km2 27
Homes 148
Dones 147
Percentatge de joves 18,64%
Percentatge d'adults 60,34%
Percentatge pob. gran 21,02%
Índex d'envelliment 112,73
Edat mitjana 43,22
Índex de dependència global 65,73
Índex de recanvi 113,33
Població estacional 0
Població resident a l'estranger 15
Naixements 2
Índex sintètic de fecunditat 1,15
Defuncions 2
Taxa bruta de mortalitat 6,86
Població estrangera 25
Variació anual 13,64%
Variació 2012-2016 -13,79%
Edat mitjana 46,30
Taxa d'estrangeria 8,47%
5 principals nacionalitats 17
Alemanya 6
Regne Unit 4
Rússia 3
França 2
Bielorússia 2

Orígen de la població estrangera. 2016

Pressupostos municipals 2016

Ingressos 661.700€
Variació anual 70,98%
Ingressos corrents / habitant 2.298€
Despeses 661.700€
Variació anual 70,98%
Inversió / habitant 1.083€
Despeses / habitant 2.298€
Deute viu 180€
Variació anual ND
Deute / habitant 1€
Deute / Ingressos corrents 0,03%

Font: XIFRA - Diputació de Girona. Elaboració pròpia a partir de les dades de l'IDESCAT, INE i Ministerio de Economia y Hacienda