Síntesi Municipal I
Ullastret
 Municipis:   Pàgina:    Versió per imprimir  
Comarca Baix Empordà
Superfície (km2) 11,09
Altitud (metres) 49,00
Entitats singulars 1
Nuclis o disseminats 2

Demografia 2018

Població total 286
Variació anual -3,05%
Variació 2014-2018 -1,04%
Habitants per km2 26
Homes 141
Dones 145
Percentatge de joves 19,23%
Percentatge d'adults 60,84%
Percentatge pob. gran 19,93%
Índex d'envelliment 103,64
Edat mitjana 42,56
Índex de dependència global 64,37
Índex de recanvi 136,36
Població estacional 0
Població resident a l'estranger 17
Naixements 1
Índex sintètic de fecunditat 0,57
Defuncions 1
Taxa bruta de mortalitat 3,47
Població estrangera 24
Variació anual -14,29%
Variació 2014-2018 14,29%
Edat mitjana 43,96
Taxa d'estrangeria 8,39%
5 principals nacionalitats 16
Alemanya 6
Regne Unit 4
Rússia 3
Suïssa 2
Ucraïna 1

Orígen de la població estrangera. 2018

Pressupostos municipals 2018

Ingressos 0€
Variació anual -100,00%
Ingressos corrents / habitant 0€
Despeses 0€
Variació anual -100,00%
Inversió / habitant 0€
Despeses / habitant 0€
Deute viu 50€
Variació anual -66,67%
Deute / habitant 0€
Deute / Ingressos corrents ND

Font: XIFRA - Diputació de Girona. Elaboració pròpia a partir de les dades de l'IDESCAT, INE i Ministerio de Economia y Hacienda