Síntesi Municipal I
Santa Pau
 Municipis:   Pàgina:    Versió per imprimir  
Comarca Garrotxa
Superfície (km2) 49,01
Altitud (metres) 496,00
Entitats singulars 13
Nuclis o disseminats 13

Demografia 2017

Població total 1.549
Variació anual 1,64%
Variació 2013-2017 -2,52%
Habitants per km2 32
Homes 777
Dones 772
Percentatge de joves 14,46%
Percentatge d'adults 63,91%
Percentatge pob. gran 21,63%
═ndex d'envelliment 149,55
Edat mitjana 45,97
═ndex de dependència global 56,46
═ndex de recanvi 226,32
Població estacional 0
Població resident a l'estranger 11
Naixements 10
═ndex sintŔtic de fecunditat 1,13
Defuncions 21
Taxa bruta de mortalitat 13,45
Poblaciˇ estrangera 38
Variació anual -2,56%
Variació 2013-2017 -34,48%
Edat mitjana 43,29
Taxa d'estrangeria 2,45%
5 principals nacionalitats 23
Paraguai 7
Pa´sos Baixos 6
Romania 4
Regne Unit 3
Franša 3

OrÝgen de la poblaciˇ estrangera. 2017

Pressupostos municipals 2017

Ingressos 1.292.912€
Variaciˇ anual 9,90%
Ingressos corrents / habitant 835€
Despeses 1.292.912€
Variaciˇ anual 9,90%
Inversiˇ / habitant 138€
Despeses / habitant 835€
Deute viu 268.130€
Variaciˇ anual -13,79%
Deute / habitant 173€
Deute / Ingressos corrents 20,74%

Font: XIFRA - Diputació de Girona. Elaboració pròpia a partir de les dades de l'IDESCAT, INE i Ministerio de Economia y Hacienda