Síntesi Municipal I
Camprodon
 Municipis:   Pàgina:    Versió per imprimir  
Comarca Ripollès
Superfície (km2) 103,38
Altitud (metres) 947,00
Entitats singulars 11
Nuclis o disseminats 16

Demografia 2018

Població total 2.261
Variació anual 2,12%
Variació 2014-2018 -4,15%
Habitants per km2 22
Homes 1.111
Dones 1.150
Percentatge de joves 13,80%
Percentatge d'adults 59,84%
Percentatge pob. gran 26,36%
Índex d'envelliment 191,03
Edat mitjana 47,76
Índex de dependència global 67,11
Índex de recanvi 194,19
Població estacional 0
Població resident a l'estranger 88
Naixements 15
Índex sintètic de fecunditat 1,25
Defuncions 29
Taxa bruta de mortalitat 12,96
Població estrangera 226
Variació anual 18,32%
Variació 2014-2018 1,80%
Edat mitjana 35,15
Taxa d'estrangeria 10,00%
5 principals nacionalitats 143
Colòmbia 41
Romania 36
Marroc 33
Argentina 21
Hondures 12

Orígen de la població estrangera. 2018

Pressupostos municipals 2017

Ingressos 4.795.106€
Variació anual -7,91%
Ingressos corrents / habitant 2.166€
Despeses 4.795.106€
Variació anual -7,91%
Inversió / habitant 82€
Despeses / habitant 2.166€
Deute viu 2.363.450€
Variació anual -15,54%
Deute / habitant 1.068€
Deute / Ingressos corrents 49,29%

Font: XIFRA - Diputació de Girona. Elaboració pròpia a partir de les dades de l'IDESCAT, INE i Ministerio de Economia y Hacienda