Síntesi Municipal I
Camprodon
 Municipis:   Pàgina:    Versió per imprimir  
Comarca Ripollès
Superfície (km2) 103,38
Altitud (metres) 947,00
Entitats singulars 11
Nuclis o disseminats 16

Demografia 2016

Població total 2.221
Variació anual -3,39%
Variació 2012-2016 -9,94%
Habitants per km2 21
Homes 1.097
Dones 1.124
Percentatge de joves 13,01%
Percentatge d'adults 60,65%
Percentatge pob. gran 26,34%
Índex d'envelliment 202,42
Edat mitjana 47,97
Índex de dependència global 64,88
Índex de recanvi 193,83
Població estacional 0
Població resident a l'estranger 79
Naixements 10
Índex sintètic de fecunditat 0,77
Defuncions 26
Taxa bruta de mortalitat 11,50
Població estrangera 173
Variació anual -11,28%
Variació 2012-2016 -35,93%
Edat mitjana 35,25
Taxa d'estrangeria 7,79%
5 principals nacionalitats 106
Marroc 27
Colòmbia 27
Romania 26
Argentina 16
Bèlgica 10

Orígen de la població estrangera. 2016

Pressupostos municipals 2016

Ingressos 5.206.703€
Variació anual -2,14%
Ingressos corrents / habitant 2.344€
Despeses 5.206.703€
Variació anual -2,14%
Inversió / habitant 302€
Despeses / habitant 2.344€
Deute viu 2.798.320€
Variació anual -14,24%
Deute / habitant 1.260€
Deute / Ingressos corrents 53,74%

Font: XIFRA - Diputació de Girona. Elaboració pròpia a partir de les dades de l'IDESCAT, INE i Ministerio de Economia y Hacienda