Informe de contractació
Tots els municipis de la província de Girona
Període: Juliol 2018
 Municipis de l'àmbit:   Període.        

 Nombre Contractes Total Total  Variació mensual  Variació interanual 
Absoluts  Absoluts 
 Homes 17.967 -62 -0,34% 1.123 6,67%
 Dones 16.425 410 2,56% 827 5,30%
 Menors de 20 anys 6.662 2.107 46,26% 944 16,51%
 De 20 a 24 anys 7.983 -87 -1,08% 406 5,36%
 De 25 a 29 anys 4.385 -342 -7,24% 82 1,91%
 De 30 a 44 anys 9.523 -782 -7,59% -13 -0,14%
 Majors de 45 anys 5.839 -548 -8,58% 531 10,00%
 TOTAL 34.392 348 1,02% 1.950 6,01%

 Nombre Contractes Temporals Total  Variació mensual  Variació interanual 
Absoluts  Absoluts 
 Homes 15.504 314 2,07% 625 4,20%
 Dones 14.401 585 4,23% 501 3,60%
 Menors de 20 anys 6.060 1.978 48,46% 790 14,99%
 De 20 a 24 anys 7.137 17 0,24% 242 3,51%
 De 25 a 29 anys 3.788 -269 -6,63% 3 0,08%
 De 30 a 44 anys 8.067 -427 -5,03% -151 -1,84%
 Majors de 45 anys 4.853 -400 -7,61% 242 5,25%
 TOTAL 29.905 899 3,10% 1.126 3,91%

 Nombre Contractes Estrangers Total  Variació mensual  Variació interanual 
Absoluts  Absoluts 
 Homes 4.725 -385 -7,53% 445 10,40%
 Dones 3.845 144 3,89% 488 14,54%
 Menors de 20 anys 996 287 40,48% 163 19,57%
 De 20 a 24 anys 1.454 31 2,18% 178 13,95%
 De 25 a 29 anys 1.075 -75 -6,52% 114 11,86%
 De 30 a 44 anys 3.495 -337 -8,79% 288 8,98%
 Majors de 45 anys 1.550 -147 -8,66% 190 13,97%
 TOTAL 8.570 -241 -2,74% 933 12,22%

 Durada del contracte Total  Variació mensual  Variació interanual 
Absoluts  Absoluts 
 Fins a 1 mes 9.037 576 6,81% 800 9,71%
 D'1 a 3 mesos 10.889 3.601 49,41% 253 2,38%
 De 3 a 6 mesos 2.053 -2.957 -59,02% -195 -8,67%
 De 6 a 12 mesos 360 -211 -36,95% 74 25,87%
 Més de 12 mesos 129 34 35,79% 62 92,54%
 Durada indeterminada 7.437 -144 -1,90% 132 1,81%
 Indefinits 4.487 -551 -10,94% 824 22,50%
 TOTAL 34.392 348 1,02% 1.950 6,01%

 Tipus de contracte Total  Variació mensual  Variació interanual 
Absoluts  Absoluts 
 Ordinari temps indefinit 3.091 -406 -11,61% 588 23,49%
 Foment de la contractació indefinida 51 -19 -27,14% -43 -45,74%
 Indefinit minusvàlids 31 11 55,00% 12 63,16%
 Convertits en indefinits 1.314 -137 -9,44% 267 25,50%
           
 Obra o servei 9.279 642 7,43% 1.008 12,19%
 Eventuals circumstàncies producció 18.735 377 2,05% 185 1,00%
 Interinitat 1.631 -164 -9,14% -83 -4,84%
 Temporals bonificats minusvàlids 24 -17 -41,46% 3 14,29%
 Inserció 4 -6 -60,00% 3 300,00%
 Relleu 28 11 64,71% 17 154,55%
 Jubilació parcial 52 6 13,04% 21 67,74%
 Substitució jubilació 64 anys 0 0 ND -2 -100,00%
 Pràctiques 87 31 55,36% -23 -20,91%
 Formació 58 40 222,22% -6 -9,38%
 Altres 7 -21 -75,00% 3 75,00%
           
 TOTAL INDEFINITS 4.487 -551 -10,94% 824 22,50%
 TOTAL TEMPORALS 29.905 899 3,10% 1.126 3,91%
           
 TOTAL CONTRACTES 34.392 348 1,02% 1.950 6,01%
  Font: XIFRA - Diputació de Girona. Elaboració pròpia a partir de les dades del Departament d'Empresa i Ocupació