Informe de contractació
Tots els municipis de la província de Girona
Període: Gener 2018
 Municipis de l'àmbit:   Període.        

 Nombre Contractes Total Total  Variació mensual  Variació interanual 
Absoluts  Absoluts 
 Homes 10.878 1.848 20,47% 1.074 10,95%
 Dones 9.259 1.116 13,71% 892 10,66%
 Menors de 20 anys 1.079 -193 -15,17% 152 16,40%
 De 20 a 24 anys 3.555 148 4,34% 502 16,44%
 De 25 a 29 anys 3.173 331 11,65% 218 7,38%
 De 30 a 44 anys 7.691 1.472 23,67% 387 5,30%
 Majors de 45 anys 4.639 1.206 35,13% 707 17,98%
 TOTAL 20.137 2.964 17,26% 1.966 10,82%

 Nombre Contractes Temporals Total  Variació mensual  Variació interanual 
Absoluts  Absoluts 
 Homes 9.048 1.323 17,13% 792 9,59%
 Dones 7.834 785 11,14% 599 8,28%
 Menors de 20 anys 970 -178 -15,51% 122 14,39%
 De 20 a 24 anys 3.137 90 2,95% 405 14,82%
 De 25 a 29 anys 2.706 255 10,40% 157 6,16%
 De 30 a 44 anys 6.309 1.047 19,90% 202 3,31%
 Majors de 45 anys 3.760 894 31,19% 505 15,51%
 TOTAL 16.882 2.108 14,27% 1.391 8,98%

 Nombre Contractes Estrangers Total  Variació mensual  Variació interanual 
Absoluts  Absoluts 
 Homes 3.215 781 32,09% 603 23,09%
 Dones 1.909 177 10,22% 377 24,61%
 Menors de 20 anys 219 -8 -3,52% 44 25,14%
 De 20 a 24 anys 761 73 10,61% 198 35,17%
 De 25 a 29 anys 718 50 7,49% 123 20,67%
 De 30 a 44 anys 2.370 497 26,53% 374 18,74%
 Majors de 45 anys 1.056 346 48,73% 241 29,57%
 TOTAL 5.124 958 23,00% 980 23,65%

 Durada del contracte Total  Variació mensual  Variació interanual 
Absoluts  Absoluts 
 Fins a 1 mes 6.451 -902 -12,27% 585 9,97%
 D'1 a 3 mesos 2.249 529 30,76% 182 8,81%
 De 3 a 6 mesos 1.913 627 48,76% 92 5,05%
 De 6 a 12 mesos 700 355 102,90% 107 18,04%
 Més de 12 mesos 134 56 71,79% 58 76,32%
 Durada indeterminada 5.435 1.443 36,15% 367 7,24%
 Indefinits 3.255 856 35,68% 575 21,46%
 TOTAL 20.137 2.964 17,26% 1.966 10,82%

 Tipus de contracte Total  Variació mensual  Variació interanual 
Absoluts  Absoluts 
 Ordinari temps indefinit 1.982 578 41,17% 353 21,67%
 Foment de la contractació indefinida 87 48 123,08% 26 42,62%
 Indefinit minusvàlids 16 3 23,08% -4 -20,00%
 Convertits en indefinits 1.170 227 24,07% 200 20,62%
           
 Obra o servei 5.421 960 21,52% 269 5,22%
 Eventuals circumstàncies producció 9.002 310 3,57% 742 8,98%
 Interinitat 2.272 863 61,25% 353 18,39%
 Temporals bonificats minusvàlids 26 11 73,33% 0 0,00%
 Inserció 7 7 ND 1 16,67%
 Relleu 37 18 94,74% 18 94,74%
 Jubilació parcial 50 7 16,28% 20 66,67%
 Substitució jubilació 64 anys 0 0 ND 0 ND
 Pràctiques 45 -81 -64,29% -7 -13,46%
 Formació 11 7 175,00% -8 -42,11%
 Altres 11 6 120,00% 3 37,50%
           
 TOTAL INDEFINITS 3.255 856 35,68% 575 21,46%
 TOTAL TEMPORALS 16.882 2.108 14,27% 1.391 8,98%
           
 TOTAL CONTRACTES 20.137 2.964 17,26% 1.966 10,82%
  Font: XIFRA - Diputació de Girona. Elaboració pròpia a partir de les dades del Departament d'Empresa i Ocupació