Informe de contractació
Tots els municipis de la província de Girona
Període: Setembre 2018
 Municipis de l'àmbit:   Període.        

 Nombre Contractes Total Total  Variació mensual  Variació interanual 
Absoluts  Absoluts 
 Homes 12.595 354 2,89% -551 -4,19%
 Dones 10.993 906 8,98% -1.014 -8,45%
 Menors de 20 anys 1.918 -838 -30,41% 168 9,60%
 De 20 a 24 anys 4.482 86 1,96% -168 -3,61%
 De 25 a 29 anys 3.431 275 8,71% -477 -12,21%
 De 30 a 44 anys 8.440 812 10,64% -989 -10,49%
 Majors de 45 anys 5.317 925 21,06% -99 -1,83%
 TOTAL 23.588 1.260 5,64% -1.565 -6,22%

 Nombre Contractes Temporals Total  Variació mensual  Variació interanual 
Absoluts  Absoluts 
 Homes 10.497 -133 -1,25% -793 -7,02%
 Dones 8.961 134 1,52% -1.269 -12,40%
 Menors de 20 anys 1.643 -876 -34,78% 104 6,76%
 De 20 a 24 anys 3.797 -125 -3,19% -271 -6,66%
 De 25 a 29 anys 2.817 103 3,80% -531 -15,86%
 De 30 a 44 anys 6.900 333 5,07% -1.081 -13,54%
 Majors de 45 anys 4.301 566 15,15% -283 -6,17%
 TOTAL 19.458 1 0,01% -2.062 -9,58%

 Nombre Contractes Estrangers Total  Variació mensual  Variació interanual 
Absoluts  Absoluts 
 Homes 4.045 158 4,06% 18 0,45%
 Dones 2.570 -34 -1,31% 22 0,86%
 Menors de 20 anys 379 -99 -20,71% 30 8,60%
 De 20 a 24 anys 951 13 1,39% 40 4,39%
 De 25 a 29 anys 832 -20 -2,35% -62 -6,94%
 De 30 a 44 anys 2.966 61 2,10% -95 -3,10%
 Majors de 45 anys 1.487 169 12,82% 127 9,34%
 TOTAL 6.615 124 1,91% 40 0,61%

 Durada del contracte Total  Variació mensual  Variació interanual 
Absoluts  Absoluts 
 Fins a 1 mes 7.338 -1.436 -16,37% -507 -6,46%
 D'1 a 3 mesos 2.409 -1.142 -32,16% -406 -14,42%
 De 3 a 6 mesos 1.922 567 41,85% -234 -10,85%
 De 6 a 12 mesos 791 481 155,16% -37 -4,47%
 Més de 12 mesos 162 89 121,92% 50 44,64%
 Durada indeterminada 6.836 1.442 26,73% -928 -11,95%
 Indefinits 4.130 1.259 43,85% 497 13,68%
 TOTAL 23.588 1.260 5,64% -1.565 -6,22%

 Tipus de contracte Total  Variació mensual  Variació interanual 
Absoluts  Absoluts 
 Ordinari temps indefinit 2.736 952 53,36% 459 20,16%
 Foment de la contractació indefinida 61 39 177,27% 5 8,93%
 Indefinit minusvàlids 12 -3 -20,00% 3 33,33%
 Convertits en indefinits 1.321 271 25,81% 30 2,32%
           
 Obra o servei 7.375 954 14,86% -815 -9,95%
 Eventuals circumstàncies producció 10.324 -1.088 -9,53% -857 -7,66%
 Interinitat 1.578 83 5,55% -340 -17,73%
 Temporals bonificats minusvàlids 27 10 58,82% -6 -18,18%
 Inserció 0 -7 -100,00% -6 -100,00%
 Relleu 31 17 121,43% -3 -8,82%
 Jubilació parcial 53 12 29,27% -3 -5,36%
 Substitució jubilació 64 anys 0 0 ND 0 ND
 Pràctiques 56 22 64,71% -23 -29,11%
 Formació 10 -4 -28,57% -3 -23,08%
 Altres 4 2 100,00% -6 -60,00%
           
 TOTAL INDEFINITS 4.130 1.259 43,85% 497 13,68%
 TOTAL TEMPORALS 19.458 1 0,01% -2.062 -9,58%
           
 TOTAL CONTRACTES 23.588 1.260 5,64% -1.565 -6,22%
  Font: XIFRA - Diputació de Girona. Elaboració pròpia a partir de les dades del Departament d'Empresa i Ocupació