Informe de contractació
Tots els municipis de la província de Girona
Període: Abril 2020
 Municipis de l'àmbit:   Període.        


 Nombre Contractes Total Total  Variació mensual  Variació interanual 
Absoluts  Absoluts 
 Homes 4.648 -4.440 -48,86% -9.510 -67,17%
 Dones 3.770 -4.083 -51,99% -9.322 -71,20%
 Menors de 20 anys 408 -662 -61,87% -1.814 -81,64%
 De 20 a 24 anys 1.555 -1.683 -51,98% -3.628 -70,00%
 De 25 a 29 anys 1.345 -1.264 -48,45% -2.583 -65,76%
 De 30 a 44 anys 3.273 -3.010 -47,91% -6.483 -66,45%
 Majors de 45 anys 1.837 -1.904 -50,90% -4.324 -70,18%
 TOTAL 8.418 -8.523 -50,31% -18.832 -69,11%

 Durada del contracte Total  Variació mensual  Variació interanual 
Absoluts  Absoluts 
 Indefinit/Indeterminat 3.951 -3.009 -43,23% -6.153 -60,90%
 Fins a 1 mes 3.171 -2.877 -47,57% -5.866 -64,91%
 D'1 a 3 mesos 686 -931 -57,58% -1.776 -72,14%
 De 3 a 6 mesos 456 -1.075 -70,22% -3.771 -89,21%
 De 6 a 12 mesos 139 -586 -80,83% -1.193 -89,56%
 De 12 a 24 mesos # -10 -76,92% -23 -88,46%
 Més de 24 mesos 12 -35 -74,47% -50 -80,65%
 TOTAL 8.418 -8.523 -50,31% -18.832 -69,11%

 Tipus de contracte Total  Variació mensual  Variació interanual 
Absoluts  Absoluts 
 Ordinari temps indefinit 618 -1.259 -67,08% -2.583 -80,69%
 Foment de la contractació indefinida 0 -1 -100,00% -5 -100,00%
 Indefinit minusvàlids # -10 -76,92% -15 -83,33%
 Convertits en indefinits 598 -800 -57,22% -641 -51,74%
           
 Obra o servei 2.312 -960 -29,34% -3.514 -60,32%
 Eventuals circumstàncies producció 3.964 -4.857 -55,06% -11.051 -73,60%
 Interinitat 900 -572 -38,86% -897 -49,92%
 Temporals bonificats minusvàlids # -13 -81,25% -45 -93,75%
 Inserció 0 -1 -100,00% -7 -100,00%
 Relleu 4 -8 -66,67% -6 -60,00%
 Jubilació parcial 13 -16 -55,17% -21 -61,76%
 Substitució jubilació 64 anys 0 0 ND 0 ND
 Pràctiques # -15 -88,24% -19 -90,48%
 Formació 0 -7 -100,00% -19 -100,00%
 Altres # -4 -80,00% -9 -90,00%
           
 TOTAL INDEFINITS 1.219 -2.070 -62,94% -3.244 -72,69%
 TOTAL TEMPORALS 7.199 -6.453 -47,27% -15.588 -68,41%
           
 TOTAL CONTRACTES 8.418 -8.523 -50,31% -18.832 -69,11%

 Sector econòmic Total  Variació mensual  Variació interanual 
Absoluts  Absoluts 
 Agricultura 154 -96 -38,40% -116 -42,96%
 Indústria 3.089 -1.956 -38,77% -1.843 -37,37%
 Construcció 663 -251 -27,46% -530 -44,43%
 Serveis 4.512 -6.220 -57,96% -16.343 -78,36%
 TOTAL 8.418 -8.523 -50,31% -18.832 -69,11%

 Nombre Contractes Estrangers Total  Variació mensual  Variació interanual 
Absoluts  Absoluts 
 Homes 1.795 -1.503 -45,57% -2.918 -61,91%
 Dones 1.140 -1.198 -51,24% -2.417 -67,95%
 TOTAL 2.935 -2.701 -47,92% -5.335 -64,51%

 Nombre Contractes ETT Total  Variació mensual  Variació interanual 
Absoluts  Absoluts 
 Homes 1.911 -1.124 -37,03% -961 -33,46%
 Dones 1.532 -706 -31,55% -489 -24,20%
 TOTAL 3.443 -1.830 -34,71% -1.450 -29,63%

  "#": Dades subjectes a secret estadístic que tenen un valor inferior a quatre.
  Font: XIFRA - Diputació de Girona. Elaboració pròpia a partir de les dades del Departament d'Empresa i Ocupació