Informe d'atur d'estrangers
Tots els municipis de la província de Girona
Període: Març 2018
 Municipis de l'àmbit:   Període.        

 Aturats registrats estrangers Total  Variació mensual  Variació interanual 
Absoluts  Absoluts 
 Homes 5.451 -419 -7,14% -859 -13,61%
 Dones 5.788 -453 -7,26% -202 -3,37%
 TOTAL 11.239 -872 -7,20% -1.061 -8,63%

 Grups d'edat Total  Variació mensual  Variació interanual 
Absoluts  Absoluts 
 Menors de 20 anys 183 -17 -8,50% -84 -31,46%
 De 20 a 24 anys 554 -81 -12,76% -97 -14,90%
 De 25 a 29 anys 946 -117 -11,01% -121 -11,34%
 De 30 a 34 anys 1.496 -146 -8,89% -142 -8,67%
 De 35 a 39 anys 1.815 -195 -9,70% -233 -11,38%
 De 40 a 44 anys 1.883 -84 -4,27% -57 -2,94%
 De 45 a 49 anys 1.451 -113 -7,23% -168 -10,38%
 De 50 a 54 anys 1.180 -89 -7,01% -136 -10,33%
 De 55 a 59 anys 1.007 -41 -3,91% -90 -8,20%
 Majors de 59 anys 724 11 1,54% 67 10,20%
 TOTAL 11.239 -872 -7,20% -1.061 -8,63%

 Grans grups d'ocupació Total  Variació mensual  Variació interanual 
Absoluts  Absoluts 
 Directors i gerents 24 0 0,00% -1 -4,00%
 Professionals científics i intel·lectuals 127 1 0,79% -10 -7,30%
 Tècnics i professionals de suport 228 -27 -10,59% -23 -9,16%
 Empleats d'oficina, comptables i administratius 364 -55 -13,13% -18 -4,71%
 Treballadors de restauració, personals i venedors 2.142 -302 -12,36% -230 -9,70%
 Treballadors d'act. agrícoles, ramaderes i pesqueres 265 -29 -9,86% -36 -11,96%
 Artesans, treballadors d'indústries i construcció 1.175 -54 -4,39% -208 -15,04%
 Operadors d'instal·lacions i màquines, i muntadors 311 -19 -5,76% -79 -20,26%
 Ocupacions elementals 6.603 -387 -5,54% -456 -6,46%
 Ocupacions militars 0 0 ND 0 ND
 TOTAL 11.239 -872 -7,20% -1.061 -8,63%

 Nivell formatiu Total  Variació mensual  Variació interanual 
Absoluts  Absoluts 
 Sense estudis 1.666 -62 -3,59% -22 -1,30%
 Estudis primaris incomplets 3.037 -166 -5,18% -528 -14,81%
 Estudis primaris complets 1.387 -98 -6,60% -101 -6,79%
 Programes de formació professional - estudis secundaris 158 -30 -15,96% -18 -10,23%
 Educació general - estudis secundaris 4.804 -485 -9,17% -374 -7,22%
 Tècnics-professionals superiors - estudis postsecundaris 59 -17 -22,37% -15 -20,27%
 Universitaris de primer cicle - estudis postsecundaris 20 -6 -23,08% -13 -39,39%
 Universitaris de segon i tercer cicle - estudis postsecundaris 102 -10 -8,93% 6 6,25%
 Altres estudis postsecundaris 6 2 50,00% 4 200,00%
 TOTAL 11.239 -872 -7,20% -1.061 -8,63%

 Grans sectors d'activitat Total  Variació mensual  Variació interanual 
Absoluts  Absoluts 
 Agricultura 908 -21 -2,26% -155 -14,58%
 Indústria 686 -17 -2,42% -88 -11,37%
 Construcció 1.246 -31 -2,43% -236 -15,92%
 Serveis 6.923 -797 -10,32% -439 -5,96%
 Sense ocupació anterior 1.476 -6 -0,40% -143 -8,83%
 TOTAL 11.239 -872 -7,20% -1.061 -8,63%
  Font: XIFRA - Diputació de Girona. Elaboració pròpia a partir de les dades del Departament d'Empresa i Ocupació.