Informe d'atur d'estrangers
Tots els municipis de la província de Girona
Període: Desembre 2017
 Municipis de l'àmbit:   Període.        

 Aturats registrats estrangers Total  Variació mensual  Variació interanual 
Absoluts  Absoluts 
 Homes 6.210 33 0,53% -653 -9,51%
 Dones 6.050 -109 -1,77% -16 -0,26%
 TOTAL 12.260 -76 -0,62% -669 -5,17%

 Grups d'edat Total  Variació mensual  Variació interanual 
Absoluts  Absoluts 
 Menors de 20 anys 181 -10 -5,24% -48 -20,96%
 De 20 a 24 anys 584 -44 -7,01% -102 -14,87%
 De 25 a 29 anys 1.035 -52 -4,78% -136 -11,61%
 De 30 a 34 anys 1.694 -7 -0,41% -64 -3,64%
 De 35 a 39 anys 2.058 35 1,73% -98 -4,55%
 De 40 a 44 anys 2.014 -4 -0,20% -70 -3,36%
 De 45 a 49 anys 1.639 20 1,24% -53 -3,13%
 De 50 a 54 anys 1.319 -9 -0,68% -83 -5,92%
 De 55 a 59 anys 1.056 -31 -2,85% -56 -5,04%
 Majors de 59 anys 680 26 3,98% 41 6,42%
 TOTAL 12.260 -76 -0,62% -669 -5,17%

 Grans grups d'ocupació Total  Variació mensual  Variació interanual 
Absoluts  Absoluts 
 Directors i gerents 25 1 4,17% 0 0,00%
 Professionals científics i intel·lectuals 119 -1 -0,83% -28 -19,05%
 Tècnics i professionals de suport 239 -4 -1,65% -22 -8,43%
 Empleats d'oficina, comptables i administratius 414 -17 -3,94% 2 0,49%
 Treballadors de restauració, personals i venedors 2.400 -71 -2,87% -84 -3,38%
 Treballadors d'act. agrícoles, ramaderes i pesqueres 321 8 2,56% -2 -0,62%
 Artesans, treballadors d'indústries i construcció 1.345 37 2,83% -226 -14,39%
 Operadors d'instal·lacions i màquines, i muntadors 349 7 2,05% -51 -12,75%
 Ocupacions elementals 7.048 -36 -0,51% -258 -3,53%
 Ocupacions militars 0 0 ND 0 ND
 TOTAL 12.260 -76 -0,62% -669 -5,17%

 Nivell formatiu Total  Variació mensual  Variació interanual 
Absoluts  Absoluts 
 Sense estudis 1.786 -6 -0,33% 28 1,59%
 Estudis primaris incomplets 3.345 38 1,15% -377 -10,13%
 Estudis primaris complets 1.484 -10 -0,67% -136 -8,40%
 Programes de formació professional - estudis secundaris 170 -7 -3,95% -23 -11,92%
 Educació general - estudis secundaris 5.272 -86 -1,61% -150 -2,77%
 Tècnics-professionals superiors - estudis postsecundaris 69 -2 -2,82% -5 -6,76%
 Universitaris de primer cicle - estudis postsecundaris 27 -1 -3,57% -5 -15,62%
 Universitaris de segon i tercer cicle - estudis postsecundaris 105 -2 -1,87% 1 0,96%
 Altres estudis postsecundaris 2 0 0,00% -2 -50,00%
 TOTAL 12.260 -76 -0,62% -669 -5,17%

 Grans sectors d'activitat Total  Variació mensual  Variació interanual 
Absoluts  Absoluts 
 Agricultura 1.067 4 0,38% -153 -12,54%
 Indústria 684 20 3,01% -104 -13,20%
 Construcció 1.411 61 4,52% -248 -14,95%
 Serveis 7.664 -160 -2,04% -99 -1,28%
 Sense ocupació anterior 1.434 -1 -0,07% -65 -4,34%
 TOTAL 12.260 -76 -0,62% -669 -5,17%
  Font: XIFRA - Diputació de Girona. Elaboració pròpia a partir de les dades del Departament d'Empresa i Ocupació.