Informe d'atur d'estrangers
Tots els municipis de la província de Girona
Període: Abril 2020
 Municipis de l'àmbit:   Període.        

 Aturats registrats estrangers Total  Variació mensual  Variació interanual 
Absoluts  Absoluts 
 Homes 6.114 1.082 21,50% 1.487 32,14%
 Dones 6.362 619 10,78% 1.147 21,99%
 TOTAL 12.476 1.701 15,79% 2.634 26,76%

 Grups d'edat Total  Variació mensual  Variació interanual 
Absoluts  Absoluts 
 Menors de 20 anys 184 16 9,52% -21 -10,24%
 De 20 a 24 anys 727 148 25,56% 273 60,13%
 De 25 a 29 anys 1.148 233 25,46% 343 42,61%
 De 30 a 34 anys 1.531 230 17,68% 339 28,44%
 De 35 a 39 anys 1.974 295 17,57% 453 29,78%
 De 40 a 44 anys 2.000 304 17,92% 433 27,63%
 De 45 a 49 anys 1.619 199 14,01% 313 23,97%
 De 50 a 54 anys 1.328 139 11,69% 246 22,74%
 De 55 a 59 anys 1.103 92 9,10% 146 15,26%
 Majors de 59 anys 862 45 5,51% 109 14,48%
 TOTAL 12.476 1.701 15,79% 2.634 26,76%

 Grans grups d'ocupació Total  Variació mensual  Variació interanual 
Absoluts  Absoluts 
 Directors i gerents 40 5 14,29% 6 17,65%
 Professionals científics i intel·lectuals 166 18 12,16% 31 22,96%
 Tècnics i professionals de suport 314 68 27,64% 82 35,34%
 Empleats d'oficina, comptables i administratius 504 73 16,94% 174 52,73%
 Treballadors de restauració, personals i venedors 2.674 412 18,21% 774 40,74%
 Treballadors d'act. agrícoles, ramaderes i pesqueres 277 46 19,91% 72 35,12%
 Artesans, treballadors d'indústries i construcció 1.246 233 23,00% 284 29,52%
 Operadors d'instal·lacions i màquines, i muntadors 388 55 16,52% 99 34,26%
 Ocupacions elementals 6.867 791 13,02% 1.112 19,32%
 Ocupacions militars 0 0 ND 0 ND
 TOTAL 12.476 1.701 15,79% 2.634 26,76%

 Nivell formatiu Total  Variació mensual  Variació interanual 
Absoluts  Absoluts 
 Sense estudis 1.519 110 7,81% 24 1,61%
 Estudis primaris incomplets 2.891 361 14,27% 398 15,96%
 Estudis primaris complets 1.606 217 15,62% 377 30,68%
 Programes de formació professional - estudis secundaris 262 37 16,44% 101 62,73%
 Educació general - estudis secundaris 5.932 929 18,57% 1.649 38,50%
 Tècnics-professionals superiors - estudis postsecundaris 99 21 26,92% 41 70,69%
 Universitaris de primer cicle - estudis postsecundaris 19 4 26,67% 1 5,56%
 Universitaris de segon i tercer cicle - estudis postsecundaris 139 19 15,83% 36 34,95%
 Altres estudis postsecundaris 9 3 50,00% 7 350,00%
 TOTAL 12.476 1.701 15,79% 2.634 26,76%

 Grans sectors d'activitat Total  Variació mensual  Variació interanual 
Absoluts  Absoluts 
 Agricultura 783 83 11,86% 47 6,39%
 Indústria 908 156 20,74% 247 37,37%
 Construcció 1.339 302 29,12% 307 29,75%
 Serveis 8.234 1.145 16,15% 2.196 36,37%
 Sense ocupació anterior 1.212 15 1,25% -163 -11,85%
 TOTAL 12.476 1.701 15,79% 2.634 26,76%
  Font: XIFRA - Diputació de Girona. Elaboració pròpia a partir de les dades del Departament d'Empresa i Ocupació.