Informe d'atur d'estrangers
Tots els municipis de la província de Girona
Període: Octubre 2017
 Municipis de l'àmbit:   Període.        

 Aturats registrats estrangers Total  Variació mensual  Variació interanual 
Absoluts  Absoluts 
 Homes 5.749 904 18,66% -756 -11,62%
 Dones 5.691 835 17,20% -62 -1,08%
 TOTAL 11.440 1.739 17,93% -818 -6,67%

 Grups d'edat Total  Variació mensual  Variació interanual 
Absoluts  Absoluts 
 Menors de 20 anys 210 39 22,81% -7 -3,23%
 De 20 a 24 anys 584 182 45,27% 7 1,21%
 De 25 a 29 anys 979 195 24,87% -81 -7,64%
 De 30 a 34 anys 1.516 275 22,16% -210 -12,17%
 De 35 a 39 anys 1.849 266 16,80% -175 -8,65%
 De 40 a 44 anys 1.830 287 18,60% -139 -7,06%
 De 45 a 49 anys 1.506 206 15,85% -124 -7,61%
 De 50 a 54 anys 1.269 142 12,60% -117 -8,44%
 De 55 a 59 anys 1.046 109 11,63% -11 -1,04%
 Majors de 59 anys 651 38 6,20% 39 6,37%
 TOTAL 11.440 1.739 17,93% -818 -6,67%

 Grans grups d'ocupació Total  Variació mensual  Variació interanual 
Absoluts  Absoluts 
 Directors i gerents 16 0 0,00% -7 -30,43%
 Professionals científics i intel·lectuals 120 -2 -1,64% -18 -13,04%
 Tècnics i professionals de suport 229 20 9,57% 0 0,00%
 Empleats d'oficina, comptables i administratius 378 53 16,31% 14 3,85%
 Treballadors de restauració, personals i venedors 2.178 466 27,22% -102 -4,47%
 Treballadors d'act. agrícoles, ramaderes i pesqueres 286 56 24,35% -6 -2,05%
 Artesans, treballadors d'indústries i construcció 1.265 113 9,81% -283 -18,28%
 Operadors d'instal·lacions i màquines, i muntadors 320 11 3,56% -52 -13,98%
 Ocupacions elementals 6.648 1.022 18,17% -364 -5,19%
 Ocupacions militars 0 0 ND 0 ND
 TOTAL 11.440 1.739 17,93% -818 -6,67%

 Nivell formatiu Total  Variació mensual  Variació interanual 
Absoluts  Absoluts 
 Sense estudis 1.721 240 16,21% -12 -0,69%
 Estudis primaris incomplets 3.198 448 16,29% -482 -13,10%
 Estudis primaris complets 1.359 217 19,00% -135 -9,04%
 Programes de formació professional - estudis secundaris 162 45 38,46% -5 -2,99%
 Educació general - estudis secundaris 4.798 769 19,09% -199 -3,98%
 Tècnics-professionals superiors - estudis postsecundaris 72 10 16,13% 8 12,50%
 Universitaris de primer cicle - estudis postsecundaris 26 0 0,00% -4 -13,33%
 Universitaris de segon i tercer cicle - estudis postsecundaris 99 8 8,79% 10 11,24%
 Altres estudis postsecundaris 5 2 66,67% 1 25,00%
 TOTAL 11.440 1.739 17,93% -818 -6,67%

 Grans sectors d'activitat Total  Variació mensual  Variació interanual 
Absoluts  Absoluts 
 Agricultura 993 333 50,45% -98 -8,98%
 Indústria 663 45 7,28% -105 -13,67%
 Construcció 1.360 0 0,00% -311 -18,61%
 Serveis 6.982 1.240 21,60% -181 -2,53%
 Sense ocupació anterior 1.442 121 9,16% -123 -7,86%
 TOTAL 11.440 1.739 17,93% -818 -6,67%
  Font: XIFRA - Diputació de Girona. Elaboració pròpia a partir de les dades del Departament d'Empresa i Ocupació.