Informe d'atur d'estrangers
Tots els municipis de la província de Girona
Període: Juny 2018
 Municipis de l'àmbit:   Període.        

 Aturats registrats estrangers Total  Variació mensual  Variació interanual 
Absoluts  Absoluts 
 Homes 4.212 -499 -10,59% -444 -9,54%
 Dones 4.708 -374 -7,36% 52 1,12%
 TOTAL 8.920 -873 -8,91% -392 -4,21%

 Grups d'edat Total  Variació mensual  Variació interanual 
Absoluts  Absoluts 
 Menors de 20 anys 153 13 9,29% -21 -12,07%
 De 20 a 24 anys 301 -92 -23,41% -44 -12,75%
 De 25 a 29 anys 686 -126 -15,52% -10 -1,44%
 De 30 a 34 anys 1.081 -168 -13,45% -77 -6,65%
 De 35 a 39 anys 1.400 -166 -10,60% -84 -5,66%
 De 40 a 44 anys 1.465 -130 -8,15% -43 -2,85%
 De 45 a 49 anys 1.237 -97 -7,27% -20 -1,59%
 De 50 a 54 anys 1.032 -49 -4,53% -92 -8,19%
 De 55 a 59 anys 878 -54 -5,79% -63 -6,70%
 Majors de 59 anys 687 -4 -0,58% 62 9,92%
 TOTAL 8.920 -873 -8,91% -392 -4,21%

 Grans grups d'ocupació Total  Variació mensual  Variació interanual 
Absoluts  Absoluts 
 Directors i gerents 19 -3 -13,64% 3 18,75%
 Professionals científics i intel·lectuals 130 6 4,84% 21 19,27%
 Tècnics i professionals de suport 182 -12 -6,19% -17 -8,54%
 Empleats d'oficina, comptables i administratius 265 -37 -12,25% -4 -1,49%
 Treballadors de restauració, personals i venedors 1.562 -180 -10,33% 13 0,84%
 Treballadors d'act. agrícoles, ramaderes i pesqueres 195 -13 -6,25% -24 -10,96%
 Artesans, treballadors d'indústries i construcció 1.003 -56 -5,29% -103 -9,31%
 Operadors d'instal·lacions i màquines, i muntadors 237 -32 -11,90% -49 -17,13%
 Ocupacions elementals 5.327 -546 -9,30% -232 -4,17%
 Ocupacions militars 0 0 ND 0 ND
 TOTAL 8.920 -873 -8,91% -392 -4,21%

 Nivell formatiu Total  Variació mensual  Variació interanual 
Absoluts  Absoluts 
 Sense estudis 1.423 -119 -7,72% -1 -0,07%
 Estudis primaris incomplets 2.520 -212 -7,76% -341 -11,92%
 Estudis primaris complets 1.057 -141 -11,77% -39 -3,56%
 Programes de formació professional - estudis secundaris 120 -9 -6,98% 16 15,38%
 Educació general - estudis secundaris 3.653 -373 -9,26% -34 -0,92%
 Tècnics-professionals superiors - estudis postsecundaris 52 -7 -11,86% 8 18,18%
 Universitaris de primer cicle - estudis postsecundaris 11 -3 -21,43% -10 -47,62%
 Universitaris de segon i tercer cicle - estudis postsecundaris 77 -12 -13,48% 4 5,48%
 Altres estudis postsecundaris 7 3 75,00% 5 250,00%
 TOTAL 8.920 -873 -8,91% -392 -4,21%

 Grans sectors d'activitat Total  Variació mensual  Variació interanual 
Absoluts  Absoluts 
 Agricultura 673 -138 -17,02% -81 -10,74%
 Indústria 578 -32 -5,25% -26 -4,30%
 Construcció 1.139 -16 -1,39% -183 -13,84%
 Serveis 5.165 -657 -11,28% 20 0,39%
 Sense ocupació anterior 1.365 -30 -2,15% -122 -8,20%
 TOTAL 8.920 -873 -8,91% -392 -4,21%
  Font: XIFRA - Diputació de Girona. Elaboració pròpia a partir de les dades del Departament d'Empresa i Ocupació.