Informe d'atur d'estrangers
Tots els municipis de la província de Girona
Període: Agost 2019
 Municipis de l'àmbit:   Període.        

 Aturats registrats estrangers Total  Variació mensual  Variació interanual 
Absoluts  Absoluts 
 Homes 3.828 13 0,34% -317 -7,65%
 Dones 4.104 -79 -1,89% -175 -4,09%
 TOTAL 7.932 -66 -0,83% -492 -5,84%

 Grups d'edat Total  Variació mensual  Variació interanual 
Absoluts  Absoluts 
 Menors de 20 anys 125 -6 -4,58% -12 -8,76%
 De 20 a 24 anys 302 -18 -5,62% 38 14,39%
 De 25 a 29 anys 582 2 0,34% -49 -7,77%
 De 30 a 34 anys 914 -11 -1,19% -110 -10,74%
 De 35 a 39 anys 1.225 7 0,57% -96 -7,27%
 De 40 a 44 anys 1.240 9 0,73% -135 -9,82%
 De 45 a 49 anys 1.060 -35 -3,20% -100 -8,62%
 De 50 a 54 anys 909 14 1,56% -62 -6,39%
 De 55 a 59 anys 897 -19 -2,07% 37 4,30%
 Majors de 59 anys 678 -9 -1,31% -3 -0,44%
 TOTAL 7.932 -66 -0,83% -492 -5,84%

 Grans grups d'ocupació Total  Variació mensual  Variació interanual 
Absoluts  Absoluts 
 Directors i gerents 23 -3 -11,54% -1 -4,17%
 Professionals científics i intel·lectuals 130 15 13,04% -11 -7,80%
 Tècnics i professionals de suport 205 8 4,06% 20 10,81%
 Empleats d'oficina, comptables i administratius 278 -6 -2,11% 8 2,96%
 Treballadors de restauració, personals i venedors 1.366 -42 -2,98% -101 -6,88%
 Treballadors d'act. agrícoles, ramaderes i pesqueres 187 -3 -1,58% 2 1,08%
 Artesans, treballadors d'indústries i construcció 893 22 2,53% -154 -14,71%
 Operadors d'instal·lacions i màquines, i muntadors 252 6 2,44% 6 2,44%
 Ocupacions elementals 4.598 -63 -1,35% -261 -5,37%
 Ocupacions militars 0 0 ND 0 ND
 TOTAL 7.932 -66 -0,83% -492 -5,84%

 Nivell formatiu Total  Variació mensual  Variació interanual 
Absoluts  Absoluts 
 Sense estudis 1.172 -57 -4,64% -167 -12,47%
 Estudis primaris incomplets 2.041 -39 -1,88% -291 -12,48%
 Estudis primaris complets 989 -27 -2,66% 7 0,71%
 Programes de formació professional - estudis secundaris 121 10 9,01% -12 -9,02%
 Educació general - estudis secundaris 3.433 22 0,64% -50 -1,44%
 Tècnics-professionals superiors - estudis postsecundaris 53 8 17,78% 7 15,22%
 Universitaris de primer cicle - estudis postsecundaris 15 1 7,14% -2 -11,76%
 Universitaris de segon i tercer cicle - estudis postsecundaris 102 13 14,61% 17 20,00%
 Altres estudis postsecundaris 6 3 100,00% -1 -14,29%
 TOTAL 7.932 -66 -0,83% -492 -5,84%

 Grans sectors d'activitat Total  Variació mensual  Variació interanual 
Absoluts  Absoluts 
 Agricultura 472 -78 -14,18% -101 -17,63%
 Indústria 629 17 2,78% 61 10,74%
 Construcció 1.095 54 5,19% -144 -11,62%
 Serveis 4.595 8 0,17% -241 -4,98%
 Sense ocupació anterior 1.141 -67 -5,55% -67 -5,55%
 TOTAL 7.932 -66 -0,83% -492 -5,84%
  Font: XIFRA - Diputació de Girona. Elaboració pròpia a partir de les dades del Departament d'Empresa i Ocupació.