Informe d'atur d'estrangers
Tots els municipis de la província de Girona
Període: Desembre 2018
 Municipis de l'àmbit:   Període.        

 Aturats registrats estrangers Total  Variació mensual  Variació interanual 
Absoluts  Absoluts 
 Homes 5.377 42 0,79% -833 -13,41%
 Dones 5.777 -96 -1,63% -273 -4,51%
 TOTAL 11.154 -54 -0,48% -1.106 -9,02%

 Grups d'edat Total  Variació mensual  Variació interanual 
Absoluts  Absoluts 
 Menors de 20 anys 203 0 0,00% 22 12,15%
 De 20 a 24 anys 594 -18 -2,94% 10 1,71%
 De 25 a 29 anys 953 -12 -1,24% -82 -7,92%
 De 30 a 34 anys 1.443 -14 -0,96% -251 -14,82%
 De 35 a 39 anys 1.749 -38 -2,13% -309 -15,01%
 De 40 a 44 anys 1.794 -9 -0,50% -220 -10,92%
 De 45 a 49 anys 1.462 -7 -0,48% -177 -10,80%
 De 50 a 54 anys 1.208 9 0,75% -111 -8,42%
 De 55 a 59 anys 993 21 2,16% -63 -5,97%
 Majors de 59 anys 755 14 1,89% 75 11,03%
 TOTAL 11.154 -54 -0,48% -1.106 -9,02%

 Grans grups d'ocupació Total  Variació mensual  Variació interanual 
Absoluts  Absoluts 
 Directors i gerents 28 -2 -6,67% 3 12,00%
 Professionals científics i intel·lectuals 154 6 4,05% 35 29,41%
 Tècnics i professionals de suport 234 -8 -3,31% -5 -2,09%
 Empleats d'oficina, comptables i administratius 405 -7 -1,70% -9 -2,17%
 Treballadors de restauració, personals i venedors 2.356 -48 -2,00% -44 -1,83%
 Treballadors d'act. agrícoles, ramaderes i pesqueres 242 -7 -2,81% -79 -24,61%
 Artesans, treballadors d'indústries i construcció 1.111 39 3,64% -234 -17,40%
 Operadors d'instal·lacions i màquines, i muntadors 314 9 2,95% -35 -10,03%
 Ocupacions elementals 6.310 -36 -0,57% -738 -10,47%
 Ocupacions militars 0 0 ND 0 ND
 TOTAL 11.154 -54 -0,48% -1.106 -9,02%

 Nivell formatiu Total  Variació mensual  Variació interanual 
Absoluts  Absoluts 
 Sense estudis 1.602 -25 -1,54% -184 -10,30%
 Estudis primaris incomplets 2.789 -42 -1,48% -556 -16,62%
 Estudis primaris complets 1.365 12 0,89% -119 -8,02%
 Programes de formació professional - estudis secundaris 189 -18 -8,70% 19 11,18%
 Educació general - estudis secundaris 4.993 26 0,52% -279 -5,29%
 Tècnics-professionals superiors - estudis postsecundaris 76 -4 -5,00% 7 10,14%
 Universitaris de primer cicle - estudis postsecundaris 23 -2 -8,00% -4 -14,81%
 Universitaris de segon i tercer cicle - estudis postsecundaris 112 -1 -0,88% 7 6,67%
 Altres estudis postsecundaris 5 0 0,00% 3 150,00%
 TOTAL 11.154 -54 -0,48% -1.106 -9,02%

 Grans sectors d'activitat Total  Variació mensual  Variació interanual 
Absoluts  Absoluts 
 Agricultura 806 2 0,25% -261 -24,46%
 Indústria 662 19 2,95% -22 -3,22%
 Construcció 1.133 44 4,04% -278 -19,70%
 Serveis 7.262 -129 -1,75% -402 -5,25%
 Sense ocupació anterior 1.291 10 0,78% -143 -9,97%
 TOTAL 11.154 -54 -0,48% -1.106 -9,02%
  Font: XIFRA - Diputació de Girona. Elaboració pròpia a partir de les dades del Departament d'Empresa i Ocupació.