Informe d'atur d'estrangers
Tots els municipis de la província de Girona
Període: Setembre 2018
 Municipis de l'àmbit:   Període.        

 Aturats registrats estrangers Total  Variació mensual  Variació interanual 
Absoluts  Absoluts 
 Homes 4.433 288 6,95% -412 -8,50%
 Dones 4.818 539 12,60% -38 -0,78%
 TOTAL 9.251 827 9,82% -450 -4,64%

 Grups d'edat Total  Variació mensual  Variació interanual 
Absoluts  Absoluts 
 Menors de 20 anys 160 23 16,79% -11 -6,43%
 De 20 a 24 anys 388 124 46,97% -14 -3,48%
 De 25 a 29 anys 737 106 16,80% -47 -5,99%
 De 30 a 34 anys 1.130 106 10,35% -111 -8,94%
 De 35 a 39 anys 1.481 160 12,11% -102 -6,44%
 De 40 a 44 anys 1.498 123 8,95% -45 -2,92%
 De 45 a 49 anys 1.258 98 8,45% -42 -3,23%
 De 50 a 54 anys 1.033 62 6,39% -94 -8,34%
 De 55 a 59 anys 887 27 3,14% -50 -5,34%
 Majors de 59 anys 679 -2 -0,29% 66 10,77%
 TOTAL 9.251 827 9,82% -450 -4,64%

 Grans grups d'ocupació Total  Variació mensual  Variació interanual 
Absoluts  Absoluts 
 Directors i gerents 23 -1 -4,17% 7 43,75%
 Professionals científics i intel·lectuals 137 -4 -2,84% 15 12,30%
 Tècnics i professionals de suport 197 12 6,49% -12 -5,74%
 Empleats d'oficina, comptables i administratius 308 38 14,07% -17 -5,23%
 Treballadors de restauració, personals i venedors 1.773 306 20,86% 61 3,56%
 Treballadors d'act. agrícoles, ramaderes i pesqueres 201 16 8,65% -29 -12,61%
 Artesans, treballadors d'indústries i construcció 1.040 -7 -0,67% -112 -9,72%
 Operadors d'instal·lacions i màquines, i muntadors 256 10 4,07% -53 -17,15%
 Ocupacions elementals 5.316 457 9,41% -310 -5,51%
 Ocupacions militars 0 0 ND 0 ND
 TOTAL 9.251 827 9,82% -450 -4,64%

 Nivell formatiu Total  Variació mensual  Variació interanual 
Absoluts  Absoluts 
 Sense estudis 1.438 99 7,39% -43 -2,90%
 Estudis primaris incomplets 2.438 106 4,55% -312 -11,35%
 Estudis primaris complets 1.097 115 11,71% -45 -3,94%
 Programes de formació professional - estudis secundaris 161 28 21,05% 44 37,61%
 Educació general - estudis secundaris 3.945 462 13,26% -84 -2,08%
 Tècnics-professionals superiors - estudis postsecundaris 56 10 21,74% -6 -9,68%
 Universitaris de primer cicle - estudis postsecundaris 17 0 0,00% -9 -34,62%
 Universitaris de segon i tercer cicle - estudis postsecundaris 93 8 9,41% 2 2,20%
 Altres estudis postsecundaris 6 -1 -14,29% 3 100,00%
 TOTAL 9.251 827 9,82% -450 -4,64%

 Grans sectors d'activitat Total  Variació mensual  Variació interanual 
Absoluts  Absoluts 
 Agricultura 568 -5 -0,87% -92 -13,94%
 Indústria 597 29 5,11% -21 -3,40%
 Construcció 1.148 -91 -7,34% -212 -15,59%
 Serveis 5.695 859 17,76% -47 -0,82%
 Sense ocupació anterior 1.243 35 2,90% -78 -5,90%
 TOTAL 9.251 827 9,82% -450 -4,64%
  Font: XIFRA - Diputació de Girona. Elaboració pròpia a partir de les dades del Departament d'Empresa i Ocupació.