Informe d'atur
Tots els municipis de la província de Girona
Període: Abril 2020
 Municipis de l'àmbit:   Període.        

 Aturats registrats Total  Variació mensual  Variació interanual  Taxa d'atur 
Absoluts  Absoluts   
 Homes 21.221 3.730 21,33% 5.665 36,42% 11,56%
 Dones 24.436 2.648 12,15% 4.881 24,96% 15,02%
 TOTAL 45.657 6.378 16,24% 10.546 30,04% 13,18%

 Grups d'edat Total  Variació mensual  Variació interanual 
Absoluts  Absoluts 
 Menors de 20 anys 948 72 8,22% -31 -3,17%
 De 20 a 24 anys 3.127 645 25,99% 1.173 60,03%
 De 25 a 29 anys 4.277 894 26,43% 1.583 58,76%
 De 30 a 34 anys 4.464 848 23,45% 1.313 41,67%
 De 35 a 39 anys 5.161 972 23,20% 1.423 38,07%
 De 40 a 44 anys 5.592 1.019 22,28% 1.466 35,53%
 De 45 a 49 anys 5.325 765 16,78% 1.191 28,81%
 De 50 a 54 anys 5.263 559 11,88% 1.057 25,13%
 De 55 a 59 anys 5.781 381 7,06% 664 12,98%
 Majors de 59 anys 5.719 223 4,06% 707 14,11%
 TOTAL 45.657 6.378 16,24% 10.546 30,04%

 Grups d'edat Total  Variació mensual  Variació interanual  Taxa d'atur 
Absoluts  Absoluts   
 De 16 a 24 anys 4.075 717 21,35% 1.142 38,94% 16,52%
 De 25 a 34 anys 8.741 1.742 24,89% 2.896 49,55% 12,62%
 De 35 a 44 anys 10.753 1.991 22,72% 2.889 36,74% 10,59%
 De 45 a 54 anys 10.588 1.324 14,29% 2.248 26,95% 12,01%
 De 55 a 64 anys 11.500 604 5,54% 1.371 13,54% 18,36%
 TOTAL 45.657 6.378 16,24% 10.546 30,04% 13,18%

 Grans grups d'ocupació Total  Variació mensual  Variació interanual 
Absoluts  Absoluts 
 Directors i gerents 429 40 10,28% 90 26,55%
 Professionals científics i intel·lectuals 2.134 374 21,25% 686 47,38%
 Tècnics i professionals de suport 3.024 496 19,62% 793 35,54%
 Empleats d'oficina, comptables i administratius 4.310 592 15,92% 1.114 34,86%
 Treballadors de restauració, personals i venedors 12.172 1.623 15,39% 3.196 35,61%
 Treballadors d'act. agrícoles, ramaderes i pesqueres 747 96 14,75% 146 24,29%
 Artesans, treballadors d'indústries i construcció 4.897 934 23,57% 1.085 28,46%
 Operadors d'instal·lacions i màquines, i muntadors 2.276 316 16,12% 484 27,01%
 Ocupacions elementals 15.663 1.907 13,86% 2.951 23,21%
 Ocupacions militars 5 0 0,00% 1 25,00%
 TOTAL 45.657 6.378 16,24% 10.546 30,04%

 Nivell formatiu Total  Variació mensual  Variació interanual 
Absoluts  Absoluts 
 Sense estudis 1.865 129 7,43% 41 2,25%
 Estudis primaris incomplets 4.182 473 12,75% 499 13,55%
 Estudis primaris complets 3.793 380 11,13% 556 17,18%
 Programes de formació professional - estudis secundaris 3.506 550 18,61% 1.020 41,03%
 Educació general - estudis secundaris 27.081 3.893 16,79% 6.620 32,35%
 Tècnics-professionals superiors - estudis postsecundaris 2.216 414 22,97% 748 50,95%
 Universitaris de primer cicle - estudis postsecundaris 752 131 21,10% 238 46,30%
 Universitaris de segon i tercer cicle - estudis postsecundaris 2.217 404 22,28% 806 57,12%
 Altres estudis postsecundaris 45 4 9,76% 18 66,67%
 TOTAL 45.657 6.378 16,24% 10.546 30,04%

 Grans sectors d'activitat Total  Variació mensual  Variació interanual 
Absoluts  Absoluts 
 Agricultura 1.225 103 9,18% 49 4,17%
 Indústria 4.504 663 17,26% 885 24,45%
 Construcció 4.243 925 27,88% 1.036 32,30%
 Serveis 33.510 4.642 16,08% 8.816 35,70%
 Sense ocupació anterior 2.175 45 2,11% -240 -9,94%
 TOTAL 45.657 6.378 16,24% 10.546 30,04%

 Beneficiaris prestacions per desocupació
 ( Febrer 2020 )
Total  Variació mensual  Variació interanual 
Absoluts  Absoluts 
 Nivell contributiu 17.632 19.625 -10,16% 16.894 4,37%
 Nivell assistencial (Subsidi) 12.839 12.885 -0,36% 12.719 0,94%
 Renda activa 1.223 1.200 1,92% 1.523 -19,70%
 Programa d'activació per a l'ocupació 1 1 0,00% 9 -88,89%
 Total prestacions 31.695 33.711 -5,98% 31.145 1,77%
  Font: XIFRA - Diputació de Girona. Elaboració pròpia a partir de les dades del Departament d'Empresa i Ocupació i Observatorio de las Ocupaciones - SEPE.