Informe d'atur
Tots els municipis de la província de Girona
Període: Octubre 2017
 Municipis de l'àmbit:   Període.        

 Aturats registrats Total  Variació mensual  Variació interanual  Taxa d'atur 
Absoluts  Absoluts   
 Homes 18.634 1.774 10,52% -2.217 -10,63% 9,89%
 Dones 21.531 1.948 9,95% -1.127 -4,97% 12,98%
 TOTAL 40.165 3.722 10,21% -3.344 -7,69% 11,34%

 Grups d'edat Total  Variació mensual  Variació interanual 
Absoluts  Absoluts 
 Menors de 20 anys 962 103 11,99% 18 1,91%
 De 20 a 24 anys 2.438 501 25,86% -26 -1,06%
 De 25 a 29 anys 3.203 506 18,76% -220 -6,43%
 De 30 a 34 anys 3.793 473 14,25% -438 -10,35%
 De 35 a 39 anys 4.622 481 11,62% -604 -11,56%
 De 40 a 44 anys 4.860 496 11,37% -547 -10,12%
 De 45 a 49 anys 4.725 397 9,17% -608 -11,40%
 De 50 a 54 anys 5.024 367 7,88% -486 -8,82%
 De 55 a 59 anys 5.736 270 4,94% -487 -7,83%
 Majors de 59 anys 4.802 128 2,74% 54 1,14%
 TOTAL 40.165 3.722 10,21% -3.344 -7,69%

 Grups d'edat Total  Variació mensual  Variació interanual  Taxa d'atur 
Absoluts  Absoluts   
 De 16 a 24 anys 3.400 604 21,60% -8 -0,23% 13,63%
 De 25 a 34 anys 6.996 979 16,27% -658 -8,60% 9,98%
 De 35 a 44 anys 9.482 977 11,49% -1.151 -10,82% 9,09%
 De 45 a 54 anys 9.749 764 8,50% -1.094 -10,09% 10,73%
 De 55 a 64 anys 10.538 398 3,93% -433 -3,95% 16,46%
 TOTAL 40.165 3.722 10,21% -3.344 -7,69% 11,34%

 Grans grups d'ocupació Total  Variació mensual  Variació interanual 
Absoluts  Absoluts 
 Directors i gerents 367 1 0,27% -17 -4,43%
 Professionals científics i intel·lectuals 1.511 -27 -1,76% -246 -14,00%
 Tècnics i professionals de suport 2.491 144 6,14% -148 -5,61%
 Empleats d'oficina, comptables i administratius 3.667 239 6,97% -323 -8,10%
 Treballadors de restauració, personals i venedors 10.106 1.375 15,75% -571 -5,35%
 Treballadors d'act. agrícoles, ramaderes i pesqueres 728 88 13,75% -21 -2,80%
 Artesans, treballadors d'indústries i construcció 4.872 171 3,64% -901 -15,61%
 Operadors d'instal·lacions i màquines, i muntadors 2.115 132 6,66% -388 -15,50%
 Ocupacions elementals 14.304 1.599 12,59% -727 -4,84%
 Ocupacions militars 4 0 0,00% -2 -33,33%
 TOTAL 40.165 3.722 10,21% -3.344 -7,69%

 Nivell formatiu Total  Variació mensual  Variació interanual 
Absoluts  Absoluts 
 Sense estudis 2.085 266 14,62% 7 0,34%
 Estudis primaris incomplets 4.626 521 12,69% -587 -11,26%
 Estudis primaris complets 3.718 332 9,81% -443 -10,65%
 Programes de formació professional - estudis secundaris 2.659 257 10,70% -167 -5,91%
 Educació general - estudis secundaris 23.276 2.215 10,52% -1.634 -6,56%
 Tècnics-professionals superiors - estudis postsecundaris 1.674 115 7,38% -157 -8,57%
 Universitaris de primer cicle - estudis postsecundaris 610 -14 -2,24% -143 -18,99%
 Universitaris de segon i tercer cicle - estudis postsecundaris 1.483 30 2,06% -212 -12,51%
 Altres estudis postsecundaris 34 0 0,00% -8 -19,05%
 TOTAL 40.165 3.722 10,21% -3.344 -7,69%

 Grans sectors d'activitat Total  Variació mensual  Variació interanual 
Absoluts  Absoluts 
 Agricultura 1.487 371 33,24% -130 -8,04%
 Indústria 3.882 68 1,78% -495 -11,31%
 Construcció 4.108 -105 -2,49% -790 -16,13%
 Serveis 28.226 3.251 13,02% -1.780 -5,93%
 Sense ocupació anterior 2.462 137 5,89% -149 -5,71%
 TOTAL 40.165 3.722 10,21% -3.344 -7,69%

 Beneficiaris prestacions per desocupació
 ( Setembre 2017 )
Total  Variació mensual  Variació interanual 
Absoluts  Absoluts 
 Nivell contributiu 10.429 11.903 -12,38% 11.170 -6,63%
 Nivell assistencial (Subsidi) 9.117 8.138 12,03% 10.806 -15,63%
 Renda activa 2.004 1.980 1,21% 2.322 -13,70%
 Programa d'activació per a l'ocupació 257 222 15,77% 105 144,76%
 Total prestacions 21.807 22.243 -1,96% 24.403 -10,64%
  Font: XIFRA - Diputació de Girona. Elaboració pròpia a partir de les dades del Departament d'Empresa i Ocupació i Observatorio de las Ocupaciones - SEPE.