Informe d'atur
Tots els municipis de la província de Girona
Període: Juny 2018
 Municipis de l'àmbit:   Període.        

 Aturats registrats Total  Variació mensual  Variació interanual  Taxa d'atur 
Absoluts  Absoluts   
 Homes 14.158 -1.243 -8,07% -1.220 -7,93% 7,76%
 Dones 18.141 -1.154 -5,98% -557 -2,98% 11,25%
 TOTAL 32.299 -2.397 -6,91% -1.777 -5,21% 9,40%

 Grups d'edat Total  Variació mensual  Variació interanual 
Absoluts  Absoluts 
 Menors de 20 anys 719 -11 -1,51% -111 -13,37%
 De 20 a 24 anys 1.264 -395 -23,81% -27 -2,09%
 De 25 a 29 anys 2.226 -277 -11,07% -75 -3,26%
 De 30 a 34 anys 2.862 -343 -10,70% -108 -3,64%
 De 35 a 39 anys 3.671 -307 -7,72% -136 -3,57%
 De 40 a 44 anys 3.936 -303 -7,15% -166 -4,05%
 De 45 a 49 anys 3.900 -251 -6,05% -271 -6,50%
 De 50 a 54 anys 4.073 -180 -4,23% -328 -7,45%
 De 55 a 59 anys 4.907 -246 -4,77% -603 -10,94%
 Majors de 59 anys 4.741 -84 -1,74% 48 1,02%
 TOTAL 32.299 -2.397 -6,91% -1.777 -5,21%

 Grups d'edat Total  Variació mensual  Variació interanual  Taxa d'atur 
Absoluts  Absoluts   
 De 16 a 24 anys 1.983 -406 -16,99% -138 -6,51% 8,50%
 De 25 a 34 anys 5.088 -620 -10,86% -183 -3,47% 7,52%
 De 35 a 44 anys 7.607 -610 -7,42% -302 -3,82% 7,48%
 De 45 a 54 anys 7.973 -431 -5,13% -599 -6,99% 9,02%
 De 55 a 64 anys 9.648 -330 -3,31% -555 -5,44% 15,40%
 TOTAL 32.299 -2.397 -6,91% -1.777 -5,21% 9,40%

 Grans grups d'ocupació Total  Variació mensual  Variació interanual 
Absoluts  Absoluts 
 Directors i gerents 311 -5 -1,58% -41 -11,65%
 Professionals científics i intel·lectuals 1.358 11 0,82% -56 -3,96%
 Tècnics i professionals de suport 2.003 -131 -6,14% -78 -3,75%
 Empleats d'oficina, comptables i administratius 2.999 -192 -6,02% -255 -7,84%
 Treballadors de restauració, personals i venedors 7.759 -728 -8,58% -168 -2,12%
 Treballadors d'act. agrícoles, ramaderes i pesqueres 533 -41 -7,14% -60 -10,12%
 Artesans, treballadors d'indústries i construcció 3.812 -206 -5,13% -494 -11,47%
 Operadors d'instal·lacions i màquines, i muntadors 1.757 -116 -6,19% -172 -8,92%
 Ocupacions elementals 11.762 -990 -7,76% -455 -3,72%
 Ocupacions militars 5 1 25,00% 2 66,67%
 TOTAL 32.299 -2.397 -6,91% -1.777 -5,21%

 Nivell formatiu Total  Variació mensual  Variació interanual 
Absoluts  Absoluts 
 Sense estudis 1.746 -134 -7,13% 21 1,22%
 Estudis primaris incomplets 3.733 -263 -6,58% -448 -10,72%
 Estudis primaris complets 3.052 -268 -8,07% -285 -8,54%
 Programes de formació professional - estudis secundaris 2.115 -190 -8,24% -23 -1,08%
 Educació general - estudis secundaris 18.556 -1.439 -7,20% -918 -4,71%
 Tècnics-professionals superiors - estudis postsecundaris 1.289 -88 -6,39% -75 -5,50%
 Universitaris de primer cicle - estudis postsecundaris 531 12 2,31% -38 -6,68%
 Universitaris de segon i tercer cicle - estudis postsecundaris 1.241 -31 -2,44% -12 -0,96%
 Altres estudis postsecundaris 36 4 12,50% 1 2,86%
 TOTAL 32.299 -2.397 -6,91% -1.777 -5,21%

 Grans sectors d'activitat Total  Variació mensual  Variació interanual 
Absoluts  Absoluts 
 Agricultura 1.086 -158 -12,70% -122 -10,10%
 Indústria 3.409 -165 -4,62% -380 -10,03%
 Construcció 3.490 -46 -1,30% -440 -11,20%
 Serveis 21.985 -2.007 -8,37% -643 -2,84%
 Sense ocupació anterior 2.329 -21 -0,89% -192 -7,62%
 TOTAL 32.299 -2.397 -6,91% -1.777 -5,21%

 Beneficiaris prestacions per desocupació
 ( Abril 2018 )
Total  Variació mensual  Variació interanual 
Absoluts  Absoluts 
 Nivell contributiu 10.810 11.447 -5,56% 10.187 6,12%
 Nivell assistencial (Subsidi) 9.277 10.422 -10,99% 9.986 -7,10%
 Renda activa 1.736 1.790 -3,02% 2.186 -20,59%
 Programa d'activació per a l'ocupació 483 473 2,11% 116 316,38%
 Total prestacions 22.306 24.132 -7,57% 22.475 -0,75%
  Font: XIFRA - Diputació de Girona. Elaboració pròpia a partir de les dades del Departament d'Empresa i Ocupació i Observatorio de las Ocupaciones - SEPE.