Informe d'atur
Tots els municipis de la província de Girona
Període: Març 2018
 Municipis de l'àmbit:   Període.        

 Aturats registrats Total  Variació mensual  Variació interanual  Taxa d'atur 
Absoluts  Absoluts   
 Homes 17.610 -1.243 -6,59% -2.220 -11,20% 9,85%
 Dones 21.210 -1.338 -5,93% -1.520 -6,69% 13,39%
 TOTAL 38.820 -2.581 -6,23% -3.740 -8,79% 11,51%

 Grups d'edat Total  Variació mensual  Variació interanual 
Absoluts  Absoluts 
 Menors de 20 anys 873 -32 -3,54% -300 -25,58%
 De 20 a 24 anys 2.212 -304 -12,08% -224 -9,20%
 De 25 a 29 anys 3.003 -369 -10,94% -311 -9,38%
 De 30 a 34 anys 3.726 -345 -8,47% -235 -5,93%
 De 35 a 39 anys 4.525 -385 -7,84% -449 -9,03%
 De 40 a 44 anys 4.839 -258 -5,06% -339 -6,55%
 De 45 a 49 anys 4.558 -300 -6,18% -619 -11,96%
 De 50 a 54 anys 4.680 -315 -6,31% -631 -11,88%
 De 55 a 59 anys 5.456 -226 -3,98% -695 -11,30%
 Majors de 59 anys 4.948 -47 -0,94% 63 1,29%
 TOTAL 38.820 -2.581 -6,23% -3.740 -8,79%

 Grups d'edat Total  Variació mensual  Variació interanual  Taxa d'atur 
Absoluts  Absoluts   
 De 16 a 24 anys 3.085 -336 -9,82% -524 -14,52% 13,12%
 De 25 a 34 anys 6.729 -714 -9,59% -546 -7,51% 10,07%
 De 35 a 44 anys 9.364 -643 -6,43% -788 -7,76% 9,41%
 De 45 a 54 anys 9.238 -615 -6,24% -1.250 -11,92% 10,72%
 De 55 a 64 anys 10.404 -273 -2,56% -632 -5,73% 17,01%
 TOTAL 38.820 -2.581 -6,23% -3.740 -8,79% 11,51%

 Grans grups d'ocupació Total  Variació mensual  Variació interanual 
Absoluts  Absoluts 
 Directors i gerents 342 -4 -1,16% -50 -12,76%
 Professionals científics i intel·lectuals 1.464 -29 -1,94% -114 -7,22%
 Tècnics i professionals de suport 2.351 -141 -5,66% -194 -7,62%
 Empleats d'oficina, comptables i administratius 3.457 -215 -5,86% -393 -10,21%
 Treballadors de restauració, personals i venedors 9.905 -1.027 -9,39% -915 -8,46%
 Treballadors d'act. agrícoles, ramaderes i pesqueres 726 -47 -6,08% -44 -5,71%
 Artesans, treballadors d'indústries i construcció 4.455 -228 -4,87% -755 -14,49%
 Operadors d'instal·lacions i màquines, i muntadors 2.057 -106 -4,90% -316 -13,32%
 Ocupacions elementals 14.058 -783 -5,28% -961 -6,40%
 Ocupacions militars 5 -1 -16,67% 2 66,67%
 TOTAL 38.820 -2.581 -6,23% -3.740 -8,79%

 Nivell formatiu Total  Variació mensual  Variació interanual 
Absoluts  Absoluts 
 Sense estudis 2.022 -71 -3,39% 2 0,10%
 Estudis primaris incomplets 4.426 -183 -3,97% -613 -12,17%
 Estudis primaris complets 3.650 -212 -5,49% -385 -9,54%
 Programes de formació professional - estudis secundaris 2.623 -214 -7,54% -195 -6,92%
 Educació general - estudis secundaris 22.549 -1.678 -6,93% -2.211 -8,93%
 Tècnics-professionals superiors - estudis postsecundaris 1.573 -127 -7,47% -168 -9,65%
 Universitaris de primer cicle - estudis postsecundaris 541 -23 -4,08% -147 -21,37%
 Universitaris de segon i tercer cicle - estudis postsecundaris 1.401 -72 -4,89% -25 -1,75%
 Altres estudis postsecundaris 35 -1 -2,78% 2 6,06%
 TOTAL 38.820 -2.581 -6,23% -3.740 -8,79%

 Grans sectors d'activitat Total  Variació mensual  Variació interanual 
Absoluts  Absoluts 
 Agricultura 1.380 -49 -3,43% -196 -12,44%
 Indústria 3.875 -46 -1,17% -421 -9,80%
 Construcció 3.804 -106 -2,71% -564 -12,91%
 Serveis 27.297 -2.405 -8,10% -2.226 -7,54%
 Sense ocupació anterior 2.464 25 1,03% -333 -11,91%
 TOTAL 38.820 -2.581 -6,23% -3.740 -8,79%

 Beneficiaris prestacions per desocupació
 ( Febrer 2018 )
Total  Variació mensual  Variació interanual 
Absoluts  Absoluts 
 Nivell contributiu 15.629 17.840 -12,39% 7.730 102,19%
 Nivell assistencial (Subsidi) 13.286 13.745 -3,34% 7.736 71,74%
 Renda activa 1.849 1.887 -2,01% 1.172 57,76%
 Programa d'activació per a l'ocupació 427 416 2,64% 69 518,84%
 Total prestacions 31.191 33.888 -7,96% 16.707 86,69%
  Font: XIFRA - Diputació de Girona. Elaboració pròpia a partir de les dades del Departament d'Empresa i Ocupació i Observatorio de las Ocupaciones - SEPE.