Informe d'atur
Tots els municipis de la província de Girona
Període: Novembre 2019
 Municipis de l'àmbit:   Període.        

 Aturats registrats Total  Variació mensual  Variació interanual  Taxa d'atur 
Absoluts  Absoluts   
 Homes 17.283 738 4,46% -302 -1,72% 9,03%
 Dones 21.094 830 4,10% -331 -1,54% 12,48%
 TOTAL 38.377 1.568 4,26% -633 -1,62% 10,65%

 Grups d'edat Total  Variació mensual  Variació interanual 
Absoluts  Absoluts 
 Menors de 20 anys 891 -122 -12,04% -143 -13,83%
 De 20 a 24 anys 2.461 97 4,10% -30 -1,20%
 De 25 a 29 anys 3.333 232 7,48% 218 7,00%
 De 30 a 34 anys 3.439 214 6,64% -237 -6,45%
 De 35 a 39 anys 4.064 191 4,93% -350 -7,93%
 De 40 a 44 anys 4.381 207 4,96% -314 -6,69%
 De 45 a 49 anys 4.495 295 7,02% -103 -2,24%
 De 50 a 54 anys 4.599 200 4,55% -99 -2,11%
 De 55 a 59 anys 5.397 161 3,07% 85 1,60%
 Majors de 59 anys 5.317 93 1,78% 340 6,83%
 TOTAL 38.377 1.568 4,26% -633 -1,62%

 Grups d'edat Total  Variació mensual  Variació interanual  Taxa d'atur 
Absoluts  Absoluts   
 De 16 a 24 anys 3.352 -25 -0,74% -173 -4,91% 13,19%
 De 25 a 34 anys 6.772 446 7,05% -19 -0,28% 9,47%
 De 35 a 44 anys 8.445 398 4,95% -664 -7,29% 7,99%
 De 45 a 54 anys 9.094 495 5,76% -202 -2,17% 9,86%
 De 55 a 64 anys 10.714 254 2,43% 425 4,13% 16,35%
 TOTAL 38.377 1.568 4,26% -633 -1,62% 10,65%

 Grans grups d'ocupació Total  Variació mensual  Variació interanual 
Absoluts  Absoluts 
 Directors i gerents 360 1 0,28% -7 -1,91%
 Professionals científics i intel·lectuals 1.741 -25 -1,42% 155 9,77%
 Tècnics i professionals de suport 2.436 11 0,45% 109 4,68%
 Empleats d'oficina, comptables i administratius 3.551 92 2,66% -56 -1,55%
 Treballadors de restauració, personals i venedors 10.213 676 7,09% -253 -2,42%
 Treballadors d'act. agrícoles, ramaderes i pesqueres 640 22 3,56% -27 -4,05%
 Artesans, treballadors d'indústries i construcció 3.939 -18 -0,45% -267 -6,35%
 Operadors d'instal·lacions i màquines, i muntadors 1.896 54 2,93% -78 -3,95%
 Ocupacions elementals 13.598 755 5,88% -210 -1,52%
 Ocupacions militars 3 0 0,00% 1 50,00%
 TOTAL 38.377 1.568 4,26% -633 -1,62%

 Nivell formatiu Total  Variació mensual  Variació interanual 
Absoluts  Absoluts 
 Sense estudis 1.814 98 5,71% -172 -8,66%
 Estudis primaris incomplets 3.793 200 5,57% -358 -8,62%
 Estudis primaris complets 3.401 166 5,13% -28 -0,82%
 Programes de formació professional - estudis secundaris 2.741 35 1,29% 33 1,22%
 Educació general - estudis secundaris 22.449 1.086 5,08% -386 -1,69%
 Tècnics-professionals superiors - estudis postsecundaris 1.717 19 1,12% 41 2,45%
 Universitaris de primer cicle - estudis postsecundaris 582 6 1,04% -27 -4,43%
 Universitaris de segon i tercer cicle - estudis postsecundaris 1.844 -37 -1,97% 263 16,64%
 Altres estudis postsecundaris 36 -5 -12,20% 1 2,86%
 TOTAL 38.377 1.568 4,26% -633 -1,62%

 Grans sectors d'activitat Total  Variació mensual  Variació interanual 
Absoluts  Absoluts 
 Agricultura 1.139 121 11,89% -139 -10,88%
 Indústria 3.614 -9 -0,25% -57 -1,55%
 Construcció 3.342 -71 -2,08% -114 -3,30%
 Serveis 28.153 1.586 5,97% -215 -0,76%
 Sense ocupació anterior 2.129 -59 -2,70% -108 -4,83%
 TOTAL 38.377 1.568 4,26% -633 -1,62%

 Beneficiaris prestacions per desocupació
 ( Octubre 2019 )
Total  Variació mensual  Variació interanual 
Absoluts  Absoluts 
 Nivell contributiu 14.616 11.973 22,07% 13.641 7,15%
 Nivell assistencial (Subsidi) 10.880 8.960 21,43% 10.469 3,93%
 Renda activa 1.310 1.313 -0,23% 1.475 -11,19%
 Programa d'activació per a l'ocupació 2 ND ND 95 -97,89%
 Total prestacions 26.808 22.246 20,51% 25.680 4,39%
  Font: XIFRA - Diputació de Girona. Elaboració pròpia a partir de les dades del Departament d'Empresa i Ocupació i Observatorio de las Ocupaciones - SEPE.