Informe d'atur
Tots els municipis de la província de Girona
Període: Agost 2019
 Municipis de l'àmbit:   Període.        

 Aturats registrats Total  Variació mensual  Variació interanual  Taxa d'atur 
Absoluts  Absoluts   
 Homes 14.218 711 5,26% -573 -3,87% 7,74%
 Dones 17.888 692 4,02% -344 -1,89% 11,04%
 TOTAL 32.106 1.403 4,57% -917 -2,78% 9,29%

 Grups d'edat Total  Variació mensual  Variació interanual 
Absoluts  Absoluts 
 Menors de 20 anys 623 -2 -0,32% -23 -3,56%
 De 20 a 24 anys 1.343 96 7,70% 52 4,03%
 De 25 a 29 anys 2.435 256 11,75% 20 0,83%
 De 30 a 34 anys 2.826 195 7,41% -213 -7,01%
 De 35 a 39 anys 3.451 195 5,99% -314 -8,34%
 De 40 a 44 anys 3.730 220 6,27% -266 -6,66%
 De 45 a 49 anys 3.757 118 3,24% -293 -7,23%
 De 50 a 54 anys 4.056 193 5,00% -42 -1,02%
 De 55 a 59 anys 4.917 95 1,97% -56 -1,13%
 Majors de 59 anys 4.968 37 0,75% 218 4,59%
 TOTAL 32.106 1.403 4,57% -917 -2,78%

 Grups d'edat Total  Variació mensual  Variació interanual  Taxa d'atur 
Absoluts  Absoluts   
 De 16 a 24 anys 1.966 94 5,02% 29 1,50% 8,39%
 De 25 a 34 anys 5.261 451 9,38% -193 -3,54% 7,70%
 De 35 a 44 anys 7.181 415 6,13% -580 -7,47% 7,05%
 De 45 a 54 anys 7.813 311 4,15% -335 -4,11% 8,81%
 De 55 a 64 anys 9.885 132 1,35% 162 1,67% 15,63%
 TOTAL 32.106 1.403 4,57% -917 -2,78% 9,29%

 Grans grups d'ocupació Total  Variació mensual  Variació interanual 
Absoluts  Absoluts 
 Directors i gerents 331 12 3,76% -13 -3,78%
 Professionals científics i intel·lectuals 2.046 493 31,75% 96 4,92%
 Tècnics i professionals de suport 2.166 196 9,95% 36 1,69%
 Empleats d'oficina, comptables i administratius 3.077 127 4,31% -93 -2,93%
 Treballadors de restauració, personals i venedors 7.472 161 2,20% -112 -1,48%
 Treballadors d'act. agrícoles, ramaderes i pesqueres 541 -17 -3,05% 13 2,46%
 Artesans, treballadors d'indústries i construcció 3.813 261 7,35% -384 -9,15%
 Operadors d'instal·lacions i màquines, i muntadors 1.683 81 5,06% -101 -5,66%
 Ocupacions elementals 10.975 90 0,83% -357 -3,15%
 Ocupacions militars 2 -1 -33,33% -2 -50,00%
 TOTAL 32.106 1.403 4,57% -917 -2,78%

 Nivell formatiu Total  Variació mensual  Variació interanual 
Absoluts  Absoluts 
 Sense estudis 1.463 -55 -3,62% -189 -11,44%
 Estudis primaris incomplets 3.141 -50 -1,57% -381 -10,82%
 Estudis primaris complets 2.843 -7 -0,25% -132 -4,44%
 Programes de formació professional - estudis secundaris 2.259 107 4,97% 73 3,34%
 Educació general - estudis secundaris 18.314 660 3,74% -426 -2,27%
 Tècnics-professionals superiors - estudis postsecundaris 1.424 117 8,95% 12 0,85%
 Universitaris de primer cicle - estudis postsecundaris 621 119 23,71% -98 -13,63%
 Universitaris de segon i tercer cicle - estudis postsecundaris 2.000 502 33,51% 221 12,42%
 Altres estudis postsecundaris 41 10 32,26% 3 7,89%
 TOTAL 32.106 1.403 4,57% -917 -2,78%

 Grans sectors d'activitat Total  Variació mensual  Variació interanual 
Absoluts  Absoluts 
 Agricultura 828 -98 -10,58% -140 -14,46%
 Indústria 3.430 106 3,19% -112 -3,16%
 Construcció 3.673 336 10,07% -348 -8,65%
 Serveis 22.162 1.155 5,50% -235 -1,05%
 Sense ocupació anterior 2.013 -96 -4,55% -82 -3,91%
 TOTAL 32.106 1.403 4,57% -917 -2,78%

 Beneficiaris prestacions per desocupació
 ( Juliol 2019 )
Total  Variació mensual  Variació interanual 
Absoluts  Absoluts 
 Nivell contributiu 11.776 10.283 14,52% 11.040 6,67%
 Nivell assistencial (Subsidi) 8.115 8.124 -0,11% 7.068 14,81%
 Renda activa 1.374 1.404 -2,14% 1.576 -12,82%
 Programa d'activació per a l'ocupació 1 0 ND 262 -99,62%
 Total prestacions 21.266 19.811 7,34% 19.946 6,62%
  Font: XIFRA - Diputació de Girona. Elaboració pròpia a partir de les dades del Departament d'Empresa i Ocupació i Observatorio de las Ocupaciones - SEPE.