Informe d'atur
Tots els municipis de la província de Girona
Període: Desembre 2017
 Municipis de l'àmbit:   Període.        

 Aturats registrats Total  Variació mensual  Variació interanual  Taxa d'atur 
Absoluts  Absoluts   
 Homes 19.471 16 0,08% -1.888 -8,84% 10,29%
 Dones 22.271 -387 -1,71% -789 -3,42% 13,37%
 TOTAL 41.742 -371 -0,88% -2.677 -6,03% 11,73%

 Grups d'edat Total  Variació mensual  Variació interanual 
Absoluts  Absoluts 
 Menors de 20 anys 816 -62 -7,06% -87 -9,63%
 De 20 a 24 anys 2.380 -169 -6,63% -49 -2,02%
 De 25 a 29 anys 3.321 -131 -3,79% -151 -4,35%
 De 30 a 34 anys 4.096 -8 -0,19% -215 -4,99%
 De 35 a 39 anys 4.988 43 0,87% -427 -7,89%
 De 40 a 44 anys 5.219 -6 -0,11% -350 -6,28%
 De 45 a 49 anys 5.008 21 0,42% -490 -8,91%
 De 50 a 54 anys 5.188 -43 -0,82% -486 -8,57%
 De 55 a 59 anys 5.801 -76 -1,29% -527 -8,33%
 Majors de 59 anys 4.925 60 1,23% 105 2,18%
 TOTAL 41.742 -371 -0,88% -2.677 -6,03%

 Grups d'edat Total  Variació mensual  Variació interanual  Taxa d'atur 
Absoluts  Absoluts   
 De 16 a 24 anys 3.196 -231 -6,74% -136 -4,08% 12,92%
 De 25 a 34 anys 7.417 -139 -1,84% -366 -4,70% 10,51%
 De 35 a 44 anys 10.207 37 0,36% -777 -7,07% 9,72%
 De 45 a 54 anys 10.196 -22 -0,22% -976 -8,74% 11,17%
 De 55 a 64 anys 10.726 -16 -0,15% -422 -3,79% 16,70%
 TOTAL 41.742 -371 -0,88% -2.677 -6,03% 11,73%

 Grans grups d'ocupació Total  Variació mensual  Variació interanual 
Absoluts  Absoluts 
 Directors i gerents 368 -3 -0,81% -14 -3,66%
 Professionals científics i intel·lectuals 1.533 13 0,86% -136 -8,15%
 Tècnics i professionals de suport 2.487 -15 -0,60% -145 -5,51%
 Empleats d'oficina, comptables i administratius 3.760 -85 -2,21% -291 -7,18%
 Treballadors de restauració, personals i venedors 10.686 -291 -2,65% -343 -3,11%
 Treballadors d'act. agrícoles, ramaderes i pesqueres 775 2 0,26% -37 -4,56%
 Artesans, treballadors d'indústries i construcció 5.041 123 2,50% -793 -13,59%
 Operadors d'instal·lacions i màquines, i muntadors 2.178 1 0,05% -379 -14,82%
 Ocupacions elementals 14.909 -117 -0,78% -539 -3,49%
 Ocupacions militars 5 1 25,00% 0 0,00%
 TOTAL 41.742 -371 -0,88% -2.677 -6,03%

 Nivell formatiu Total  Variació mensual  Variació interanual 
Absoluts  Absoluts 
 Sense estudis 2.162 -9 -0,41% 47 2,22%
 Estudis primaris incomplets 4.805 46 0,97% -470 -8,91%
 Estudis primaris complets 3.910 -5 -0,13% -372 -8,69%
 Programes de formació professional - estudis secundaris 2.688 -60 -2,18% -235 -8,04%
 Educació general - estudis secundaris 24.330 -283 -1,15% -1.372 -5,34%
 Tècnics-professionals superiors - estudis postsecundaris 1.704 -38 -2,18% -59 -3,35%
 Universitaris de primer cicle - estudis postsecundaris 613 -12 -1,92% -126 -17,05%
 Universitaris de segon i tercer cicle - estudis postsecundaris 1.499 -9 -0,60% -80 -5,07%
 Altres estudis postsecundaris 31 -1 -3,12% -10 -24,39%
 TOTAL 41.742 -371 -0,88% -2.677 -6,03%

 Grans sectors d'activitat Total  Variació mensual  Variació interanual 
Absoluts  Absoluts 
 Agricultura 1.562 5 0,32% -194 -11,05%
 Indústria 3.926 45 1,16% -512 -11,54%
 Construcció 4.197 137 3,37% -669 -13,75%
 Serveis 29.697 -494 -1,64% -1.181 -3,82%
 Sense ocupació anterior 2.360 -64 -2,64% -121 -4,88%
 TOTAL 41.742 -371 -0,88% -2.677 -6,03%

 Beneficiaris prestacions per desocupació
 ( Novembre 2017 )
Total  Variació mensual  Variació interanual 
Absoluts  Absoluts 
 Nivell contributiu 16.526 13.087 26,28% 7.821 111,30%
 Nivell assistencial (Subsidi) 13.406 11.649 15,08% 6.829 96,31%
 Renda activa 2.032 2.014 0,89% 1.164 74,57%
 Programa d'activació per a l'ocupació 392 313 25,24% 43 811,63%
 Total prestacions 32.356 27.063 19,56% 15.857 104,05%
  Font: XIFRA - Diputació de Girona. Elaboració pròpia a partir de les dades del Departament d'Empresa i Ocupació i Observatorio de las Ocupaciones - SEPE.