Informe de demografia
Tots els municipis de la província de Girona
 Municipis de l'àmbit:       

 Evolució de la població  2015  2017  2019  Variació 2017-2019
Absoluts 
 Homes 376.936 377.615 385.298 7.683 2,03%
 Dones 376.118 378.101 385.746 7.645 2,02%
 Població de 0-15 anys 131.693 132.069 132.763 694 0,53%
 Població de 16-64 anys 493.180 491.419 500.857 9.438 1,92%
 Població de 65 i més anys 128.181 132.228 137.424 5.196 3,93%
 Espanyols 609.297 614.826 618.736 3.910 0,64%
 Estrangers 143.757 140.890 152.308 11.418 8,10%
 Població resident a l'estranger 21.347 25.565 29.244 3.679 14,39%
 TOTAL 753.054 755.716 771.044 15.328 2,03%

 Estructura de la població  2015  2017  2019  Variació punts percentuals
2015-2017  2017-2019 
 Població de 0-15 anys 17,49% 17,48% 17,22% -0,01 -0,26
 Població de 16-64 anys 65,49% 65,03% 64,96% -0,46 -0,07
 Població de 65 i més anys 17,02% 17,50% 17,82% 0,48 0,33
 Edat mitjana de la població 41,36 41,79 42,10 0,43 0,30
 Taxa de joventut 8,94 9,01 9,26 0,07 0,26
 Índex d'envelliment 97,33 100,12 103,51 2,79 3,39
 Índex de dependència global 52,69 53,78 53,94 1,09 0,16
 Índex de recanvi 110,91 112,21 112,25 1,30 0,04

 Nacionalitat (% total població)   2015  2017  2019  Variació punts percentuals
2015 - 2017  2017 - 2019 
 Total espanyols 80,91% 81,36% 80,25% 0,45 -1,11
   Àfrica 7,08% 6,87% 7,13% -0,21 0,26
   Amèrica 3,50% 3,49% 4,10% 0,00 0,61
   Àsia 1,36% 1,39% 1,52% 0,03 0,13
   Europa 7,14% 6,88% 6,99% -0,26 0,10
   Resta del món 0,01% 0,01% 0,02% 0,00 0,01
 Total estrangers 19,09% 18,64% 19,75% -0,45 1,11

 Lloc de naixement (% total població)   2015  2017  2019  Variació punts percentuals
2015 - 2017  2017 - 2019 
 Mateix municipi. Mateixa província 32,33% 32,63% 32,19% 0,30 -0,44
 Total província 52,81% 53,13% 52,44% 0,32 -0,69
 Total Catalunya 65,44% 65,77% 65,01% 0,33 -0,76
 Total nascuts a Espanya 78,94% 78,87% 77,47% -0,07 -1,39
 Total nascuts a l'estranger 21,06% 21,13% 22,53% 0,07 1,39

 Coneixement del català 1996  2001  2011  Variació 2001 - 2011
Absoluts 
 L'entén 503.580 526.685 695.159 168.474 31,99%
 El sap parlar 439.474 450.158 563.112 112.954 25,09%
 El sap llegir 416.030 442.784 590.276 147.492 33,31%
 El sap escriure 279.860 322.300 443.954 121.654 37,75%
 No l'entén 16.935 24.362 28.906 4.544 18,65%
 Total població de dos anys i més 520.515 551.047 730.360 179.313 32,54%

 Moviment natural   2014  2016  2018  Variació absoluts
2014 - 2016  2016 - 2018 
 Naixements 7.405 7.144 6.745 -261 -399
 Defuncions 6.014 6.114 6.574 100 460
 Creixement natural 1.391 1.030 171 -361 -859

 Moviment migratori 2014  2016  2018  Variació 2016-2018
Absoluts 
 Immigracions internes 33.260 31.788 34.698 2.910 9,15%
 Immigracions exteriors 10.000 12.765 17.907 5.142 40,28%
 Emigracions internes 34.169 31.230 33.526 2.296 7,35%
 
  Font: XIFRA - Diputació de Girona. Elaboració pròpia a partir de les dades de l'IDESCAT i l'INE.