Contractació registrada
Variació percentual

Tots els municipis de la província de Girona, codi INE: INV01
Tornar al menú
 Anys: des de   fins a      Període:     Agrupat per:        
Període Homes Dones Total
2018, Febrer -7,14% -10,60% -8,73%
2018, Març 28,06% 34,54% 30,98%
2018, Abril -2,55% 0,77% -1,01%
2018, Maig 13,87% 12,53% 13,24%
2018, Juny 25,61% 26,81% 26,17%
2018, Juliol -0,34% 2,56% 1,02%
2018, Agost -31,87% -38,59% -35,08%
2018, Setembre 2,89% 8,98% 5,64%
2018, Octubre 9,31% 14,52% 11,73%
2018, Novembre -18,75% -22,89% -20,73%
2018, Desembre -23,48% -18,96% -21,38%
2019, Gener 45,88% 34,73% 40,54%
2019, Febrer -15,32% -18,53% -16,79%
2019, Març 11,15% 13,09% 12,02%
2019, Abril 20,46% 34,07% 26,64%
2019, Maig 5,37% -2,28% 1,70%
2019, Juny 15,31% 19,09% 17,06%
2019, Juliol 15,53% 16,33% 15,91%
2019, Agost -37,60% -44,10% -40,66%
  Font: Diputació de Girona. Elaboració pròpia