Contractació registrada
Variació percentual

Tots els municipis de la província de Girona, codi INE: INV01
Tornar al menú
 Anys: des de   fins a      Període:     Agrupat per:        
Període Homes Dones Total
2019, Febrer -15,32% -18,53% -16,79%
2019, Març 11,15% 13,09% 12,02%
2019, Abril 20,46% 34,07% 26,64%
2019, Maig 5,37% -2,28% 1,70%
2019, Juny 15,31% 19,09% 17,06%
2019, Juliol 15,53% 16,33% 15,91%
2019, Agost -37,60% -44,10% -40,66%
2019, Setembre 10,87% 17,98% 14,03%
2019, Octubre 0,41% 6,77% 3,33%
2019, Novembre -22,57% -23,34% -22,94%
2019, Desembre -5,71% -3,20% -4,52%
2020, Gener 13,56% 11,19% 12,42%
  Font: Diputació de Girona. Elaboració pròpia