Atur registrat
Taxa d'atur registral, estimada per sexe, evolució

Tots els municipis de la província de Girona, codi INE: ---
Tornar al menú
 Anys: des de   fins a        Municipi/s:                      
Període Taxa homes Taxa dones Taxa total
2019, Gener 9,60% 13,35% 11,36%
2019, Febrer 9,49% 13,30% 11,28%
2019, Març 9,07% 12,85% 10,85%
2019, Abril 8,41% 11,95% 10,07%
2019, Maig 7,98% 11,49% 9,63%
2019, Juny 7,40% 10,82% 9,01%
2019, Juliol 7,39% 10,66% 8,92%
2019, Agost 7,74% 11,04% 9,29%
 

  Font: Diputació de Girona. Elaboració pròpia