Atur registrat
Taxa d'atur registral, estimada per sexe, evolució

Tots els municipis de la província de Girona, codi INE: ---
Tornar al menú
 Anys: des de   fins a        Municipi/s:                      
Període Taxa homes Taxa dones Taxa total
2020, Gener 9,26% 12,88% 10,96%
 

  Font: Diputació de Girona. Elaboració pròpia