Atur registrat
Taxa d'atur registral, estimada per edats

Tots els municipis de la província de Girona
Període: 2020, Gener
Tornar al menú
 Municipi/s:      Any:          
Edat Taxa d'homes Taxa de dones Taxa Total
De 16 a 24 anys 13,57% 12,72% 13,16%
De 25 a 34 anys 8,03% 11,72% 9,79%
De 35 a 44 anys 6,66% 10,21% 8,31%
De 45 a 54 anys 8,68% 11,69% 10,09%
De 55 a 64 anys 13,99% 20,07% 16,86%
TOTAL 9,26% 12,88% 10,96%
 
Nota metodològica. Dades de l’any 2007 i anteriors no comparables amb el 2008 i posterior.
  Font: Elaboració pròpia en col·laboració amb la xarxa d’observatoris de desenvolupament econòmic local de Barcelona, a partir de la taxa d’atur registral del Departament d’Empresa i Ocupació, i la mostra de vides laborals de la Seguretat Social.