Atur registrat
Taxa d'atur registral, estimada per edats

Tots els municipis de la província de Girona
Període: 2019, Agost
Tornar al menú
 Municipi/s:      Any:          
Edat Taxa d'homes Taxa de dones Taxa Total
De 16 a 24 anys 8,45% 8,31% 8,39%
De 25 a 34 anys 5,65% 9,94% 7,70%
De 35 a 44 anys 5,67% 8,66% 7,05%
De 45 a 54 anys 7,79% 9,97% 8,81%
De 55 a 64 anys 13,05% 18,54% 15,63%
TOTAL 7,74% 11,04% 9,29%
 
Nota metodològica. Dades de l’any 2007 i anteriors no comparables amb el 2008 i posterior.
  Font: Elaboració pròpia en col·laboració amb la xarxa d’observatoris de desenvolupament econòmic local de Barcelona, a partir de la taxa d’atur registral del Departament d’Empresa i Ocupació, i la mostra de vides laborals de la Seguretat Social.