Llocs de treball: Assalariats
Assalariats per trams d'empresa

Tots els municipis de la província de Girona, codi INE: ---
Període: 2019, trim. 04 
Tornar al menú
 Municipi/s:  Període:   
Tram Descripció Total
00 0 0,00%
01 d'1 a 5 17,63%
02 de 6 a 10 9,96%
03 d'11 a 25 14,95%
04 de 26 a 30 3,00%
05 de 31 a 50 9,28%
06 de 51 a 100 10,88%
07 de 101 a 250 13,96%
08 de 251 a 500 6,39%
09 de 501 a 750 3,23%
10 de 751 a 1.000 2,39%
11 de 1.001 a 2.000 6,36%
12 de 2.001 a 3.000 0,00%
13 de 3.001 a 5.000 1,97%
14 més de 5.000 0,00%
  Font: Diputació de Girona. Elaboració pròpia