Llocs de treball: Assalariats
Assalariats per trams d'empresa

Tots els municipis de la província de Girona, codi INE: ---
Període: 2019, trim. 02 
Tornar al menú
 Municipi/s:  Període:   
Tram Descripció Total
00 0 0,00%
01 d'1 a 5 17,30%
02 de 6 a 10 10,60%
03 d'11 a 25 15,24%
04 de 26 a 30 3,22%
05 de 31 a 50 9,97%
06 de 51 a 100 11,50%
07 de 101 a 250 12,96%
08 de 251 a 500 6,23%
09 de 501 a 750 2,49%
10 de 751 a 1.000 2,45%
11 de 1.001 a 2.000 5,57%
12 de 2.001 a 3.000 0,74%
13 de 3.001 a 5.000 1,72%
14 més de 5.000 0,00%
  Font: Diputació de Girona. Elaboració pròpia