Glossari


Població resident a l'estranger

El padró d’habitants residents a l’estranger és el registre administratiu en què consten les persones que viuen habitualment a l’estranger i, que tenen la nacionalitat espanyola, sigui aquesta la seva única nacionalitat o no. A més, l’últim municipi al qual han estat o estan inscrites és qualsevol dels que hi ha a Catalunya. L’objectiu d’aquest padró és obtenir tabulacions del nombre i les característiques bàsiques dels catalans residents a fora a partir d’una explotació inicial del padró d’espanyols residents a l’estranger entre les persones que s’han inscrit per darrer cop en un municipi de Catalunya. La data de referència és l’1 de gener de cada any.

La població resident a l’estranger es constitueix amb les dades que hi ha al Registre de Matrícula de cada oficina consular o secció consular de les missions diplomàtiques.

Font: Institut d’Estadística de Catalunya (Idescat)

Logo DDGI