Característiques de la població
Població estrangera per sexe i edat

Tots els municipis de la província de Girona, codi INE: ---
Any: 2018 INE. Padró continu
Tornar al menú
 Municipi/s:   Any :    
 Agrupació:   Dades:               
Edat Homes Dones Total
De 0 a 4 anys 4.951 4.802 9.753
De 5 a 9 anys 4.431 4.092 8.523
De 10 a 14 anys 3.371 3.136 6.507
De 15 a 19 anys 4.077 3.375 7.452
De 20 a 24 anys 5.205 4.654 9.859
De 25 a 29 anys 6.045 6.698 12.743
De 30 a 34 anys 7.445 8.134 15.579
De 35 a 39 anys 9.175 8.253 17.428
De 40 a 44 anys 8.575 6.830 15.405
De 45 a 49 anys 6.552 5.302 11.854
De 50 a 54 anys 4.684 4.014 8.698
De 55 a 59 anys 3.361 3.069 6.430
De 60 a 64 anys 2.238 2.378 4.616
De 65 a 69 anys 1.765 1.848 3.613
De 70 a 74 anys 1.256 1.451 2.707
De 75 a 79 anys 872 972 1.844
De 80 a 84 anys 515 546 1.061
De 85 anys i més 276 372 648
TOTAL 74.794 69.926 144.720
  Font: INE. Padró continu