Població. Recomptes
Població per sexe i edat

Tots els municipis de la província de Girona, codi INE: ---
Any: 2017 IDESCAT. Padró continu
Informació relacionada
» Població total per sexe
» Població estacional (ETCA)
» Població resident a l'estranger
» Nomenclàtor
Tornar al menú
 Municipi/s:   Any :               
 Agrupació:   Dades:   
Edat Homes Dones Total
De 0 anys 3.676 3.449 7.125
D'1 any 4.009 3.680 7.689
De 2 anys 3.932 3.655 7.587
De 3 anys 3.962 3.754 7.716
De 4 anys 4.202 3.957 8.159
De 5 anys 4.370 4.166 8.536
De 6 anys 4.575 4.376 8.951
De 7 anys 4.711 4.288 8.999
De 8 anys 4.741 4.626 9.367
De 9 anys 4.567 4.129 8.696
De 10 anys 4.504 4.308 8.812
D'11 anys 4.328 4.079 8.407
De 12 anys 4.283 4.187 8.470
De 13 anys 4.201 4.048 8.249
De 14 anys 4.024 3.628 7.652
De 15 anys 3.907 3.747 7.654
De 16 anys 3.983 3.810 7.793
De 17 anys 3.932 3.484 7.416
De 18 anys 3.861 3.492 7.353
De 19 anys 3.914 3.590 7.504
De 20 anys 3.910 3.533 7.443
De 21 anys 3.819 3.484 7.303
De 22 anys 3.951 3.685 7.636
De 23 anys 4.029 3.681 7.710
De 24 anys 3.980 3.942 7.922
De 25 anys 4.047 3.929 7.976
De 26 anys 4.102 4.014 8.116
De 27 anys 4.027 4.172 8.199
De 28 anys 4.172 4.243 8.415
De 29 anys 4.248 4.303 8.551
De 30 anys 4.298 4.470 8.768
De 31 anys 4.573 4.674 9.247
De 32 anys 4.800 4.787 9.587
De 33 anys 4.982 5.035 10.017
De 34 anys 5.320 5.298 10.618
De 35 anys 5.777 5.570 11.347
De 36 anys 6.226 6.049 12.275
De 37 anys 6.426 6.114 12.540
De 38 anys 6.854 6.341 13.195
De 39 anys 6.997 6.361 13.358
De 40 anys 6.923 6.298 13.221
De 41 anys 6.824 6.345 13.169
De 42 anys 6.752 6.280 13.032
De 43 anys 6.648 6.059 12.707
De 44 anys 6.525 6.026 12.551
De 45 anys 6.397 5.903 12.300
De 46 anys 6.338 5.756 12.094
De 47 anys 6.070 5.731 11.801
De 48 anys 5.998 5.600 11.598
De 49 anys 5.922 5.650 11.572
De 50 anys 5.917 5.461 11.378
De 51 anys 5.851 5.401 11.252
De 52 anys 5.836 5.622 11.458
De 53 anys 5.444 5.253 10.697
De 54 anys 5.349 5.200 10.549
De 55 anys 5.231 4.928 10.159
De 56 anys 5.192 5.061 10.253
De 57 anys 4.934 4.972 9.906
De 58 anys 4.863 4.840 9.703
De 59 anys 4.664 4.739 9.403
De 60 anys 4.349 4.495 8.844
De 61 anys 4.399 4.379 8.778
De 62 anys 4.208 4.257 8.465
De 63 anys 4.102 4.009 8.111
De 64 anys 4.095 4.034 8.129
De 65 anys 3.721 3.866 7.587
De 66 anys 3.576 3.844 7.420
De 67 anys 3.552 3.690 7.242
De 68 anys 3.879 4.030 7.909
De 69 anys 3.364 3.716 7.080
De 70 anys 3.205 3.365 6.570
De 71 anys 3.173 3.325 6.498
De 72 anys 2.913 3.214 6.127
De 73 anys 2.809 3.026 5.835
De 74 anys 2.400 2.701 5.101
De 75 anys 2.205 2.582 4.787
De 76 anys 2.624 3.041 5.665
De 77 anys 1.386 1.646 3.032
De 78 anys 1.605 2.130 3.735
De 79 anys 2.017 2.555 4.572
De 80 anys 2.058 2.661 4.719
De 81 anys 1.821 2.569 4.390
De 82 anys 1.712 2.469 4.181
De 83 anys 1.670 2.386 4.056
De 84 anys 1.491 2.373 3.864
De 85 anys 1.372 2.092 3.464
De 86 anys 1.203 2.086 3.289
De 87 anys 1.018 1.750 2.768
De 88 anys 860 1.589 2.449
De 89 anys 705 1.398 2.103
De 90 anys 591 1.264 1.855
De 91 anys 454 1.042 1.496
De 92 anys 358 793 1.151
De 93 anys 232 673 905
De 94 anys 198 535 733
De 95 anys 132 413 545
De 96 anys 100 300 400
De 97 anys 48 180 228
De 98 anys 41 123 164
De 99 anys i més 71 237 308
TOTAL 377.615 378.101 755.716
 Font de les dades: IDESCAT. Padró continu