Contractació registrada
Contractes. Comparació de períodes

Tots els municipis de la província de Girona, codi INE: ---
Tornar al menú
 Període 1:        Agrupat per:       
 Període 2:           Municipi/s:                
Sexe 2018, Setembre 2019, Setembre Variació % 2018, Setembre % 2019, Setembre %Variació
Homes 12.595 13.750 1.155 53,40% 54,05% 4,90%
Dones 10.993 11.689 696 46,60% 45,95% 2,95%
TOTAL 23.588 25.439 1.851 100,00% 100,00% 7,85%
  "#": Dades subjectes a secret estadístic que tenen un valor inferior a quatre.
  Font: Departament de Treball i Afers Socials