Contractació registrada
Contractes. Comparació de períodes

Tots els municipis de la província de Girona, codi INE: ---
Tornar al menú
 Període 1:        Agrupat per:       
 Període 2:           Municipi/s:                
Sexe 2018, Maig 2019, Maig Variació % 2018, Maig % 2019, Maig %Variació
Homes 14.353 14.918 565 53,19% 53,83% 2,09%
Dones 12.629 12.794 165 46,81% 46,17% 0,61%
TOTAL 26.982 27.712 730 100,00% 100,00% 2,71%
  "#": Dades subjectes a secret estadístic que tenen un valor inferior a quatre.
  Font: Departament de Treball i Afers Socials