Contractació registrada
Contractes. Comparació de períodes

Tots els municipis de la província de Girona, codi INE: ---
Tornar al menú
 Període 1:        Agrupat per:       
 Període 2:           Municipi/s:                
Sexe 2019, Agost 2020, Agost Variació % 2019, Agost % 2020, Agost %Variació
Homes 12.402 10.066 -2.336 55,59% 54,84% -10,47%
Dones 9.908 8.288 -1.620 44,41% 45,16% -7,26%
TOTAL 22.310 18.354 -3.956 100,00% 100,00% -17,73%
  "#": Dades subjectes a secret estadístic que tenen un valor inferior a quatre.
  Font: Departament de Treball i Afers Socials