Contractació registrada
Contractes. Comparació de períodes

Tots els municipis de la província de Girona, codi INE: ---
Tornar al menú
 Període 1:        Agrupat per:       
 Període 2:           Municipi/s:                
Sexe 2019, Febrer 2020, Febrer Variació % 2019, Febrer % 2020, Febrer %Variació
Homes 10.574 11.285 711 55,05% 55,11% 3,70%
Dones 8.635 9.192 557 44,95% 44,89% 2,90%
TOTAL 19.209 20.477 1.268 100,00% 100,00% 6,60%
  "#": Dades subjectes a secret estadístic que tenen un valor inferior a quatre.
  Font: Departament de Treball i Afers Socials