Contractació registrada (2006-2018)
Contractes. Comparació de Períodes

Tots els municipis de la província de Girona, codi INE: ---
Tornar al menú
 Període 1:        Agrupat per:       
 Període 2:           Municipi/s:                
Sexe 2017, Desembre 2018, Desembre Variació % 2017, Desembre % 2018, Desembre %Variació
Homes 9.030 8.560 -470 52,58% 52,11% -2,74%
Dones 8.143 7.867 -276 47,42% 47,89% -1,61%
TOTAL 17.173 16.427 -746 100,00% 100,00% -4,34%
  Font: Departament de Treball i Afers Socials