Contractació registrada estrangers
Comparació de períodes

Tots els municipis de la província de Girona, codi INE: ---
Informació relacionada
» Evolució
» Encreuament de variables
Tornar al menú
 Període 1:        Agrupat per:       
 Període 2:           Municipi/s:                
Sexe 2017, Setembre 2018, Setembre Variació % 2017, Setembre % 2018, Setembre %Variació
Homes 4.027 4.045 18 61,25% 61,15% 0,27%
Dones 2.548 2.570 22 38,75% 38,85% 0,33%
TOTAL 6.575 6.615 40 100,00% 100,00% 0,61%
  Font de les dades: Departament de Treball i Afers Socials