Atur registrat
Comparació de períodes

Tots els municipis de la província de Girona, codi INE: ---
Informació relacionada
» Evolució
Tornar al menú
 Període 1:        Agrupat per:       
 Període 2:           Municipi/s:          
Sexe, Tots 2019, Gener 2020, Gener Variació % 2019, Gener % 2020, Gener %Variació
Homes 17.550 17.118 -432 44,74% 44,77% -2,46%
Dones 21.675 21.116 -559 55,26% 55,23% -2,58%
TOTAL 39.225 38.234 -991 100,00% 100,00% -2,53%
 
  Font: Departament de Treball i Afers Socials