Atur registrat
Comparació de períodes

Tots els municipis de la província de Girona, codi INE: ---
Informació relacionada
» Evolució
Tornar al menú
 Període 1:        Agrupat per:       
 Període 2:           Municipi/s:          
Sexe, Tots 2018, Desembre 2019, Desembre Variació % 2018, Desembre % 2019, Desembre %Variació
Homes 17.663 17.094 -569 45,43% 45,29% -3,22%
Dones 21.217 20.651 -566 54,57% 54,71% -2,67%
TOTAL 38.880 37.745 -1.135 100,00% 100,00% -2,92%
 
  Font: Departament de Treball i Afers Socials