Atur registrat
Comparació de períodes

Tots els municipis de la província de Girona, codi INE: ---
Informació relacionada
» Evolució
Tornar al menú
 Període 1:        Agrupat per:       
 Període 2:           Municipi/s:          
Sexe, Tots 2019, Abril 2020, Abril Variació % 2019, Abril % 2020, Abril %Variació
Homes 15.556 21.221 5.665 44,31% 46,48% 36,42%
Dones 19.555 24.436 4.881 55,69% 53,52% 24,96%
TOTAL 35.111 45.657 10.546 100,00% 100,00% 30,04%
 
  Font: Departament de Treball i Afers Socials