Atur registrat
Comparació de períodes

Tots els municipis de la província de Girona, codi INE: ---
Informació relacionada
» Evolució
Tornar al menú
 Període 1:        Agrupat per:       
 Període 2:           Municipi/s:          
Sexe, Tots 2018, Octubre 2019, Octubre Variació % 2018, Octubre % 2019, Octubre %Variació
Homes 16.986 16.545 -441 45,39% 44,95% -2,60%
Dones 20.433 20.264 -169 54,61% 55,05% -0,83%
TOTAL 37.419 36.809 -610 100,00% 100,00% -1,63%
 
  Font: Departament de Treball i Afers Socials