Atur registrat
Comparació de períodes

Tots els municipis de la província de Girona, codi INE: ---
Informació relacionada
» Evolució
Tornar al menú
 Període 1:        Agrupat per:       
 Període 2:           Municipi/s:          
Sexe, Tots 2018, Novembre 2019, Novembre Variació % 2018, Novembre % 2019, Novembre %Variació
Homes 17.585 17.283 -302 45,08% 45,03% -1,72%
Dones 21.425 21.094 -331 54,92% 54,97% -1,54%
TOTAL 39.010 38.377 -633 100,00% 100,00% -1,62%
 
  Font: Departament de Treball i Afers Socials