Atur registrat estrangers
Comparació de períodes

Tots els municipis de la província de Girona, codi INE: ---
Informació relacionada
» Evolució
Tornar al menú
 Període 1:        Agrupat per:       
 Període 2:           Municipi/s:          
Sexe, Tots 2019, Juny 2020, Juny Variació % 2019, Juny % 2020, Juny %Variació
Homes 3.851 6.018 2.167 46,43% 47,80% 56,27%
Dones 4.443 6.573 2.130 53,57% 52,20% 47,94%
TOTAL 8.294 12.591 4.297 100,00% 100,00% 51,81%
 
  Font: Departament de Treball i Afers Socials