Atur registrat estrangers
Comparació de períodes

Tots els municipis de la província de Girona, codi INE: ---
Informació relacionada
» Evolució
Tornar al menú
 Període 1:        Agrupat per:       
 Període 2:           Municipi/s:          
Sexe, Tots 2018, Desembre 2019, Desembre Variació % 2018, Desembre % 2019, Desembre %Variació
Homes 5.377 5.041 -336 48,21% 47,72% -6,25%
Dones 5.777 5.522 -255 51,79% 52,28% -4,41%
TOTAL 11.154 10.563 -591 100,00% 100,00% -5,30%
 
  Font: Departament de Treball i Afers Socials