Atur registrat
Evolució

Tots els municipis de la província de Girona, codi INE: ---
Informació relacionada
» Comparació de períodes
Tornar al menú
 Anys: des de   fins a      Període:     Agrupat per:    
 Municipi/s:                     Dades:      
Període Homes Dones Total
2020, Gener 17.118 21.116 38.234
2020, Febrer 16.800 21.102 37.902
2020, Març 17.491 21.788 39.279
2020, Abril 21.221 24.436 45.657
2020, Maig 21.394 24.967 46.361
2020, Juny 20.734 24.789 45.523
2020, Juliol 19.335 23.171 42.506
2020, Agost 19.877 23.822 43.699
2020, Setembre 20.818 24.438 45.256
 
  Font: Departament de Treball i Afers Socials