Atur registrat
Evolució

Tots els municipis de la província de Girona, codi INE: ---
Informació relacionada
» Comparació de períodes
Tornar al menú
 Anys: des de   fins a      Període:     Agrupat per:    
 Municipi/s:                     Dades:      
Període Homes Dones Total
2019, Gener 17.550 21.675 39.225
2019, Febrer 17.327 21.578 38.905
2019, Març 16.894 21.250 38.144
2019, Abril 15.556 19.555 35.111
2019, Maig 14.696 18.715 33.411
2019, Juny 13.542 17.489 31.031
2019, Juliol 13.507 17.196 30.703
2019, Agost 14.218 17.888 32.106
2019, Setembre 14.992 18.835 33.827
2019, Octubre 16.545 20.264 36.809
2019, Novembre 17.283 21.094 38.377
2019, Desembre 17.094 20.651 37.745
 
  Font: Departament de Treball i Afers Socials