Atur registrat
Evolució

Tots els municipis de la província de Girona, codi INE: ---
Informació relacionada
» Comparació de períodes
Tornar al menú
 Anys: des de   fins a      Període:     Agrupat per:    
 Municipi/s:                     Dades:      
Període Homes Dones Total
2020, Gener 17.118 21.116 38.234
2020, Febrer 16.800 21.102 37.902
 
  Font: Departament de Treball i Afers Socials