Atur registrat estrangers
Evolució

Tots els municipis de la província de Girona, codi INE: ---
Informació relacionada
» Comparació de períodes
Tornar al menú
 Anys: des de   fins a      Període:     Agrupat per:    
 Municipi/s:                     Dades:      
Període Homes Dones Total
2019, Gener 5.223 5.839 11.062
2019, Febrer 5.186 5.854 11.040
2019, Març 5.043 5.751 10.794
2019, Abril 4.627 5.215 9.842
2019, Maig 4.279 4.903 9.182
2019, Juny 3.851 4.443 8.294
2019, Juliol 3.815 4.183 7.998
2019, Agost 3.828 4.104 7.932
2019, Setembre 4.057 4.563 8.620
2019, Octubre 4.672 5.224 9.896
2019, Novembre 5.095 5.703 10.798
 
  Font: Departament de Treball i Afers Socials