Atur registrat estrangers
Evolució

Tots els municipis de la província de Girona, codi INE: ---
Informació relacionada
» Comparació de períodes
Tornar al menú
 Anys: des de   fins a      Període:     Agrupat per:    
 Municipi/s:                     Dades:      
Període Homes Dones Total
2019, Gener 5.223 5.839 11.062
2019, Febrer 5.186 5.854 11.040
2019, Març 5.043 5.751 10.794
2019, Abril 4.627 5.215 9.842
2019, Maig 4.279 4.903 9.182
 
  Font: Departament de Treball i Afers Socials