Atur registrat estrangers
Evolució

Tots els municipis de la província de Girona, codi INE: ---
Informació relacionada
» Comparació de períodes
Tornar al menú
 Anys: des de   fins a      Període:     Agrupat per:    
 Municipi/s:                     Dades:      
Període Homes Dones Total
2020, Gener 5.027 5.660 10.687
2020, Febrer 4.923 5.693 10.616
2020, Març 5.032 5.743 10.775
2020, Abril 6.114 6.362 12.476
2020, Maig 6.153 6.578 12.731
2020, Juny 6.018 6.573 12.591
 
  Font: Departament de Treball i Afers Socials