Població. Recomptes
Variació percentual de l'estructura

Tots els municipis de la província de Girona
Anys: 2017 i 2018
Tornar al menú
 Municipi/s: 
 Any inicial:     Any final:     
Edat HomesDonesTotal
De 0 a 4 anys -1,88%-1,34%-1,62%
De 5 a 9 anys -1,40%-0,49%-0,96%
De 10 a 14 anys 3,05%3,15%3,10%
De 15 a 19 anys 2,66%1,57%2,14%
De 20 a 24 anys 2,02%0,98%1,52%
De 25 a 29 anys 1,44%0,87%1,15%
De 30 a 34 anys -2,38%-2,53%-2,46%
De 35 a 39 anys -4,61%-2,89%-3,78%
De 40 a 44 anys 1,64%1,29%1,47%
De 45 a 49 anys 1,56%1,37%1,46%
De 50 a 54 anys 1,66%1,73%1,69%
De 55 a 59 anys 2,25%2,19%2,22%
De 60 a 64 anys 2,21%3,21%2,71%
De 65 a 69 anys 3,12%1,44%2,25%
De 70 a 74 anys 4,19%5,44%4,84%
De 75 a 79 anys 0,61%-0,35%0,08%
De 80 a 84 anys -0,93%-2,26%-1,71%
De 85 anys i més 3,81%3,10%3,34%
TOTAL 0,81%0,83%0,82%
  Font: Diputació de Girona. Elaboració pròpia