Població. Recomptes
Variació percentual de l'estructura

Tots els municipis de la província de Girona
Anys: 2018 i 2019
Tornar al menú
 Municipi/s: 
 Any inicial:     Any final:     
Edat HomesDonesTotal
De 0 a 4 anys -1,66%-0,76%-1,22%
De 5 a 9 anys -2,07%-3,27%-2,65%
De 10 a 14 anys 3,02%3,21%3,11%
De 15 a 19 anys 4,34%3,97%4,16%
De 20 a 24 anys 3,10%2,64%2,88%
De 25 a 29 anys 3,12%0,88%2,00%
De 30 a 34 anys -0,15%-0,81%-0,48%
De 35 a 39 anys -4,09%-2,74%-3,43%
De 40 a 44 anys 0,73%2,00%1,34%
De 45 a 49 anys 2,15%1,93%2,04%
De 50 a 54 anys 1,82%1,82%1,82%
De 55 a 59 anys 1,72%1,93%1,82%
De 60 a 64 anys 3,19%4,04%3,62%
De 65 a 69 anys 0,24%0,17%0,20%
De 70 a 74 anys 5,36%5,16%5,25%
De 75 a 79 anys 8,46%5,78%6,99%
De 80 a 84 anys -6,62%-4,86%-5,59%
De 85 anys i més 2,47%1,52%1,84%
TOTAL 1,21%1,18%1,19%
  Font: Diputació de Girona. Elaboració pròpia