Arc Llatí

L’Arc Llatí és una associació d’entitats locals de segon nivell del Mediterrani nord-occidental (diputacions catalanes i espanyoles, departaments francesos i províncies italianes), de la qual la Diputació de Girona forma part.

Els objectius principals de l’associació Arc Llatí són:

  • Definir una estratègia de desenvolupament i d’ordenació de l’espai que abasti les entitats integrades en l’associació, amb la inclusió dels actors socioeconòmics, des d’una perspectiva de baix a d'alt.
  • Establir una concertació periòdica, dinàmica i flexible, centrada en els àmbits més significatius de desenvolupament del territori.
  • Treballar en projectes i iniciatives conjunts.
  • Defensar els interessos i les necessitats d’aquests territoris enfront de les institucions de la Unió Europea i estatals.
  • Obrir un espai de cooperació amb els països del sud de la Mediterrània.

 

A qui s'adreça

Ens públics, Ciutadans, Entitats, empreses

Més informació

Web Arc Llatí

Departament responsable

Programes Europeus

Portal de Transparència de DDGI
Cercador
BOP Butlletí Oficial de la Província Factura electrònica Operacions pressupostàries Tràmits en línia
  • Utilitats
  • Imprimir Imprimir
  • Compartir Compartir
  • Enviar Enviar
REGISTRE GENERAL D'ENTRADA Pujada de Sant Martí, 4-5. 17004. Girona · T 972185000
I SORTIDA DE DOCUMENTS Horari: De dilluns a divendres de 8.30 a 14 h. NIF: P1700000A