Política de cohesió econòmica, social i territorial 2014-2020

La UE estableix períodes de programació que, a partir del compromís en el volum de despesa i d'ingressos acordat pels estats membres, estableixen els eixos principals de despesa, d'entre els quals sobresurt la política regional. En aquests moments falta l'aprovació del Parlament europeu, però ja hi ha les línies mestres del que seran els proper set anys.

A qui s'adreça

Ens públics, Ciutadans, Entitats, empreses

Departament responsable

Programes Europeus

Documentació

Documentació


Portal de Transparència de DDGI
Cercador
BOP Butlletí Oficial de la Província Factura electrònica Operacions pressupostàries Tràmits en línia
  • Utilitats
  • Imprimir Imprimir
  • Compartir Compartir
  • Enviar Enviar
REGISTRE GENERAL D'ENTRADA Pujada de Sant Martí, 4-5. 17004. Girona · T 972185000
I SORTIDA DE DOCUMENTS Horari: De dilluns a divendres de 8.30 a 14 h. NIF: P1700000A