Programa de coordinació del Pacte de les Alcaldies a les comarques gironines

Amb l'adhesió al Pacte de les Alcaldies per al Clima i l'Energia Sostenible els ajuntaments assumeixen el compromís voluntari de millorar l'eficiència energètica i utilitzar fonts d'energia renovable en els seus territoris. Actualment el compromís consisteix en reduir un 40% les emissions de CO2 abans del 2030 i augmentar la resiliència del territori al canvi climàtic.

El programa de coordinació que s'ofereix des de la Diputació de Girona consisteix en:

  • Suport en el tràmit d'adhesió. Els ajuntaments tenen a la seva disposició una proposta d'acord de Ple per l'adhesió i el formulari d'adhesió. Els ajuntaments han d'enviar per EACAT el certificat de l'acord de Ple i el formulari d'adhesió. El servei de Medi Ambient ho envia a l'oficina europea del Pacte (d'ara en endavant COMO). Si és un ajuntament nou en el compromís del Pacte, la COMO crea un perfil per cada ajuntament adherit al web europeu. Si és una ajuntament que ja estava adherit i ara ha renovat el compromís, la COMO adapta el seu perfil. El perfil al web és necessari perquè cada ajuntament pugui penjar els seus documents al web europeu de la iniciativa www.eumayors.eu
  • Obtenció de les eines metodològiques perquè els equips redactors puguin elaborar els PAESC i informes de seguiment. Actualment hi ha disponible, la metodologia per a la redacció dels PAESC, els inventaris d'emissions 2005 i 2006-2014, les guies d'accions de mitigació i adaptació, base de dades de la vulnerabilitat al canvi climàtic i diferents eines de suport per a la redacció dels documents.
  • Contacte i gestions amb COMO i el Joint Research Center (JRC).
  • Organització de jornades i seminaris per ampliar coneixements i intercanviar experiències.
  • Suport en la comunicació i sensibilització sobre els resultats de les accions executades.

A qui s'adreça

Ens públics

Aquest programa es destina als ajuntaments signataris del Pacte d'Alcaldes

Accés al servei

Els ajuntaments que es vulguin adherir al Pacte d'Alcaldes es poden posar en contacte amb el servei de Medi Ambient per a que els orienti respecte als passos a fer.

El suport econòmic per a l'execució d'accions planificades en els PAES o PAESC es pot sol·licitar a la campanya de subvencions "Del Pla a l'acció" i a les convocatòries de subvencions per a la instal·lació de calderes i xarxes de calor de biomassa municipals; el suport tècnic es pot sol·licitar al pla de serveis per al foment de l'eficiència energètica i les energies renovables, i per a la promoció de la biomassa forestal a les comarques gironines, segons s'especifica al web.

Terminis

El servei té un termini indefinit.

Departament responsable

Medi Ambient

Informació en línia

http://www.ddgi.cat/pactedelsalcaldes

Documentació