Polítiques i Promoció de la Salut

L'àrea de polítiques i promoció de la salut té com a finalitat l'optimització dels recursos públics en el desplegament dels programes, projectes i accions de salut pública d'àmbit municipals per promoure una major qualitat de vida.
L'optimització dels recursos públics en el disseny de polítiques de prevenció i promoció de la salut esdevé un element clau per fer més i millors polítiques que incideixin en la millora de la qualitat de vida dels ciutadans. Dipsalut aposta per un plantejament rigorós que vetlli per l'eficàcia, l'eficiència i la qualitat de les actuacions.
La detecció de necessitats, problemàtiques i oportunitats d'intervenció, la seva priorització, el plantejament d'objectius i una ajustada definició de les metodologies d'intervenció són els mitjans que han d'afavorir que les persones incrementin l'autogestió sobre la seva salut per millorar-la i així gaudir d'una major qualitat de vida. L'avaluació dels processos i els resultats, integrada en l'estratègia global, permet un control de l'acció i una millora contínua del disseny de les intervencions.
L'educació per a la salut esdevé l'eina indispensable en la promoció i millora dels coneixements sobre salut i el desenvolupament de les habilitats personals dels ciutadans que els permetin una major autogestió sobre la seva salut.
Les actuacions que configuren aquesta àrea prenen en consideració els determinants de la salut i s'emmarquen en la promoció d'estils de vida saludable.
Per això, amb l'esperit de suport als ajuntaments, des d'aquesta àrea us proposem diferents programes en el marc de les línies d'actuació que a continuació es relacionen:
  • Alimentació i activitat física
  • Qualitat de vida
  • Assessorament i suport tècnic

A qui s'adreça

Ens públics

Més informació

Dipsalut - Polítiques i Promoció de la Salut


Portal de Transparència de DDGI
Cercador
BOP Butlletí Oficial de la Província Factura electrònica Operacions pressupostàries Tràmits en línia
  • Utilitats
  • Imprimir Imprimir
  • Compartir Compartir
  • Enviar Enviar
REGISTRE GENERAL D'ENTRADA Pujada de Sant Martí, 4-5. 17004. Girona · T 972185000
I SORTIDA DE DOCUMENTS Horari: De dilluns a divendres de 8.30 a 14 h. NIF: P1700000A