Protecció de la Salut

El conjunt d'actuacions de les administracions destinades a preservar la salut davant d'agents físics, químics o biològics presents en el marc en el qual es desenvolupa la vida de la població.
Per a la salut de les persones és vital la qualitat del medi que ens envolta.
Les actuacions orientades a la millora en la seguretat i la protecció dels ciutadans enfront dels riscos per a la salut han ocupat de forma continuada un lloc central en les polítiques públiques.
La protecció de la salut és el conjunt d'actuacions de gestió, vigilància i control destinades a preservar la salut de la població davant d'agents físics, químics, biològics, alimentaris o ambientals presents en els diferents elements del medi i els indrets de convivència humana.
Té, en definitiva, l'objectiu de control i protecció del marc en el qual es desenvolupa la vida de les persones.
És per això que des d'aquesta àrea us proposem diferents programes en el marc de les línies d'actuació que a continuació es relacionen, amb l'objectiu de donar suport als ajuntaments en el desenvolupament de les competències municipals en l'àmbit de la protecció de la salut:
  • Sanitat ambiental
  • Aigües de consum humà
  • Establiments públics i indrets habitats
  • Seguretat alimentària
  • Assessorament i suport tècnic

A qui s'adreça

Ens públics

Més informació

Dipsalut - Protecció de la Salut


Portal de Transparència de DDGI
Cercador
BOP Butlletí Oficial de la Província Factura electrònica Operacions pressupostàries Tràmits en línia
  • Utilitats
  • Imprimir Imprimir
  • Compartir Compartir
  • Enviar Enviar
REGISTRE GENERAL D'ENTRADA Pujada de Sant Martí, 4-5. 17004. Girona · T 972185000
I SORTIDA DE DOCUMENTS Horari: De dilluns a divendres de 8.30 a 14 h. NIF: P1700000A