Resolució de consultes de temàtica mediambiental

Els ens locals poden posar-se en contacte amb el CILMA perquè els informi sobre:
 • bones pràctiques municipals
 • recursos educatius
 • convocatòria de subvencions
 • novetats en la legislació
 • anuncis en els diaris oficials sobre periodes d'informació pública
 • contactes amb empreses de productes i serveis
 • ...

A qui s'adreça

Ens públics

Més informació

CILMA


Portal de Transparència de DDGI
Cercador
BOP Butlletí Oficial de la Província Factura electrònica Operacions pressupostàries Tràmits en línia
 • Utilitats
 • Imprimir Imprimir
 • Compartir Compartir
 • Enviar Enviar
REGISTRE GENERAL D'ENTRADA Pujada de Sant Martí, 4-5. 17004. Girona · T 972185000
I SORTIDA DE DOCUMENTS Horari: De dilluns a divendres de 8.30 a 14 h. NIF: P1700000A