Dinamització de comissions d'àmbit polític i tècnic en l'àmbit mediambiental

Dinamització de comissions d'àmbit polític i tècnic. Els ens locals (responsables i tècnics municipals) poden fer una sol·licitud al CILMA per convocar una reunió per a una temàtica concreta, en la que es pot preveure comptar amb el suport d'un tècnic expert.

A qui s'adreça

Ens públics
Responsables i tècnics municipals de medi ambient

Més informació

CILMA


Portal de Transparència de DDGI
Cercador
BOP Butlletí Oficial de la Província Factura electrònica Operacions pressupostàries Tràmits en línia
  • Utilitats
  • Imprimir Imprimir
  • Compartir Compartir
  • Enviar Enviar
REGISTRE GENERAL D'ENTRADA Pujada de Sant Martí, 4-5. 17004. Girona · T 972185000
I SORTIDA DE DOCUMENTS Horari: De dilluns a divendres de 8.30 a 14 h. NIF: P1700000A