Jornades, sessions informatives i cursos de formació de temàtica ambiental

Organització de jornades, sessions informatives i cursos de formació. Els ens locals (responsables i tècnics municipals) poden fer una sol·licitud perquè el CILMA organitzi un acte per informar, debatre i/o formar sobre una temàtica. Si no és urgent es preveu per al pla de treball de l'any següent.

A qui s'adreça

Ens públics
Responsables i tècnics municipals de medi ambient

Més informació

CILMA


Portal de Transparència de DDGI
Cercador
BOP Butlletí Oficial de la Província Factura electrònica Operacions pressupostàries Tràmits en línia
  • Utilitats
  • Imprimir Imprimir
  • Compartir Compartir
  • Enviar Enviar
REGISTRE GENERAL D'ENTRADA Pujada de Sant Martí, 4-5. 17004. Girona · T 972185000
I SORTIDA DE DOCUMENTS Horari: De dilluns a divendres de 8.30 a 14 h. NIF: P1700000A