Concerts familiars

Es tracta d'un cicle de concerts en què els alumnes de nivell elemental, que ja entren en contacte amb l'aprenentatge de la música des dels quatre anys, ofereixen al públic el treball que han estat realitzant.
Així, en el cicle de concerts 2010 han actuat alumnes de piano i de l'Escola Coral, com també el grup de joves violinistes Arquets de Girona.

A qui s'adreça

Ciutadans

Més informació

Conservatori de Música Isaac Albéniz


Portal de Transparència de DDGI
Cercador
BOP Butlletí Oficial de la Província Factura electrònica Operacions pressupostàries Tràmits en línia
  • Utilitats
  • Imprimir Imprimir
  • Compartir Compartir
  • Enviar Enviar
REGISTRE GENERAL D'ENTRADA Pujada de Sant Martí, 4-5. 17004. Girona · T 972185000
I SORTIDA DE DOCUMENTS Horari: De dilluns a divendres de 8.30 a 14 h. NIF: P1700000A