Cessió de trofeus, medalles i cintes per abalisar per esdeveniments esportius

La Diputació de Girona col·labora en els esdeveniments i activitats esportives que promouen els ens locals de les comarques gironines mitjançant la cessió de trofeus, medalles i cintes per abalisar.

A qui s'adreça

Ens públics, Entitats

Ens locals i entitats esportives

Accés al servei

Per a la presentació de les sol·licituds cal utilitzar el formulari web de la Diputació de Girona:

 

www.ddgi.cat/materialesports

Terminis

S'ha de fer una sol·licitud per cada activitat. Les sol·licituds s'han de presentar dins el termini comprès entre 2 mesos i 10 dies abans de l'inici de l'esdeveniment. No s'acceptaran les sol·licituds que estiguin fora d'aquest termini.

Departament responsable

Servei d'Esports