Cessió de trofeus, medalles i cintes per abalisar per esdeveniments esportius

La Diputació de Girona col·labora en els esdeveniments i activitats esportives que promouen els ens locals de les comarques gironines mitjançant la cessió de trofeus, medalles i cintes per abalisar.

A qui s'adreça

Ens públics, Entitats

Ens locals i entitats esportives

Accés al servei

Per a la presentació de les sol·licituds cal utilitzar el formulari web de la Diputació de Girona:

 

www.ddgi.cat/materialesports

TerminisS'ha de fer una sol·licitud per cada activitat. Les sol·licituds s'han de presentar dins el termini comprès entre 2 mesos i 10 dies abans de l'inici de l'esdeveniment. No s'acceptaran les sol·licituds que estiguin fora d'aquest termini.

Departament responsable

Esports

Documentació


Portal de Transparència de DDGI
Cercador
BOP Butlletí Oficial de la Província Factura electrònica Operacions pressupostàries Tràmits en línia
  • Utilitats
  • Imprimir Imprimir
  • Compartir Compartir
  • Enviar Enviar
REGISTRE GENERAL D'ENTRADA Pujada de Sant Martí, 4-5. 17004. Girona · T 972185000
I SORTIDA DE DOCUMENTS Horari: De dilluns a divendres de 8.30 a 14 h. NIF: P1700000A