Suport a biblioteques municipals

 • Informació bibliogràfica i documental
  • Participació en la Comissió de Bibliografia
  • Participació en els comitès del Servei d'Adquisició biliografica (SAB)
 • Tractament de fons duplicats i sobrers i redistribució del fons
  • Suport a la tria d'obsolets de les biblioteques, sota demanda
  • Avaluació de les baixes per a la seva redistribució
 • Coordinació del Prestec interbiliotecari (PIB)
  • Conveni amb la Caixa de Girona pel transport de documents entre les biblioteques de la demarcació i la BPCO
 • Adquisició de fons
  • Lots Fundacionals: Diputació
  • Dèficit documental: Diputació
  • Manteniment: Diputació, Generalitat i Ajuntaments
 • Suport tècnic i informàtic
  • Connexió de totes les biblioteques a internet del de 1996
  • Adquisició i manteniment de programaris
  • Intranet
  • Creació del web
  • Assessorament a les biblioteques en la creació dels seus webs
  • Formació continuada
  • Cooperació amb el COBDC

A qui s'adreça

Ens públics

Més informació

Servei de Biblioteques


Portal de Transparència de DDGI
Cercador
BOP Butlletí Oficial de la Província Factura electrònica Operacions pressupostàries Tràmits en línia
 • Utilitats
 • Imprimir Imprimir
 • Compartir Compartir
 • Enviar Enviar
REGISTRE GENERAL D'ENTRADA Pujada de Sant Martí, 4-5. 17004. Girona · T 972185000
I SORTIDA DE DOCUMENTS Horari: De dilluns a divendres de 8.30 a 14 h. NIF: P1700000A