Suport en matèria d'administració electrònica als ens locals de la demarcació de Girona

Els serveis que s'ofereixen a través d'aquesta convocatòria són:

  • Registre electrònic
  • Gestor d'expedients

Altres serveis relacionats:

  • Creació i manteniment de pàgines web
  • Gestió informatitzada del padró d'habitants
  • Servei de hosting (allotjament de pàgines web, comptes de correu i dominis)
  • Servei de housing (allotjament al centre de càlcul de la Diputació de Girona d'ordinadors destinats a donar servei a través d'internet)

* Per a més informació consultar l'apartat "Recursos tècnics i materials"

A qui s'adreça

Ens públics

Ajuntaments, consells comarcals, ens locals i organismes dependents d'ells de les comarques gironines

Terminis

Convocatòria oberta tot l'any

Departament responsable

Oficina de Suport a l'Administració Electrònica