Suport en matèria d'administració electrònica als ens locals de la demarcació de Girona

Els serveis que s'ofereixen a través d'aquesta convocatòria són:

  • Registre electrònic
  • Gestor d'expedients

Altres serveis relacionats:

  • Creació i manteniment de pàgines web
  • Gestió informatitzada del padró d'habitants
  • Servei de hosting (allotjament de pàgines web, comptes de correu i dominis)
  • Servei de housing (allotjament al centre de càlcul de la Diputació de Girona d'ordinadors destinats a donar servei a través d'internet)

* Per a més informació consultar l'apartat "Recursos tècnics i materials"

A qui s'adreça

Ens públics

Ajuntaments, consells comarcals, ens locals i organismes dependents d'ells de les comarques gironines

TerminisConvocatòria oberta tot l'any

Departament responsable

Oficina de Suport a l'Administració Electrònica
Portal de Transparència de DDGI
Cercador
BOP Butlletí Oficial de la Província Factura electrònica Operacions pressupostàries Tràmits en línia
  • Utilitats
  • Imprimir Imprimir
  • Compartir Compartir
  • Enviar Enviar
REGISTRE GENERAL D'ENTRADA Pujada de Sant Martí, 4-5. 17004. Girona · T 972185000
I SORTIDA DE DOCUMENTS Horari: De dilluns a divendres de 8.30 a 14 h. NIF: P1700000A