Projecte de condicionament d'un tram de la carretera GIV-6226, de l'N-II a Garrigàs, entre el PK 0+000 i 0+340

El Ple de la Diputació, de 15 de juny de 2021, ha aprovat inicialment el projecte de condicionament d'un tram de la carretera GIV-6226, de l'N-II a Garrigàs, entre el PK 0+000 i 0+340

 

Documentació

Projecte de condicionament d'un tram de la carretera GIV-6226, de l'N-II a Garrigàs, entre el PK 0+000 i 0+340

Departament responsable

Xarxa Viària