Assistència tècnica d'àmbit econòmic i comptable

Xaloc ofereix als Ajuntaments assistència tècnica d'àmbit econòmic i comptable en els següents camps:

 • Assistència de secretaria intervenció
 • Gestió de despeses i ingressos
 • Gestió de l'endeutament
 • Optimització de la gestió de Tresoreria
 • Assessorament pressupostari
 • Liquidació i compte general
 • Assistència comptable i de gestió d'actius (PAC)
 • Imposició i ordenació de tributs
 • Estudis de costos i tarifes
 • Plans de sanejament financer

A qui s'adreça

Ens públics

Més informació

Xaloc


Portal de Transparència de DDGI
Cercador
BOP Butlletí Oficial de la Província Factura electrònica Operacions pressupostàries Tràmits en línia
 • Utilitats
 • Imprimir Imprimir
 • Compartir Compartir
 • Enviar Enviar
REGISTRE GENERAL D'ENTRADA Pujada de Sant Martí, 4-5. 17004. Girona · T 972185000
I SORTIDA DE DOCUMENTS Horari: De dilluns a divendres de 8.30 a 14 h. NIF: P1700000A