Assistència tècnica d'àmbit econòmic i comptable

Xaloc ofereix als Ajuntaments assistència tècnica d'àmbit econòmic i comptable en els següents camps:

  • Assistència de secretaria intervenció
  • Gestió de despeses i ingressos
  • Gestió de l'endeutament
  • Optimització de la gestió de Tresoreria
  • Assessorament pressupostari
  • Liquidació i compte general
  • Assistència comptable i de gestió d'actius (PAC)
  • Imposició i ordenació de tributs
  • Estudis de costos i tarifes
  • Plans de sanejament financer

A qui s'adreça

Ens públics

Més informació

Xaloc