Assistència tècnica d'àmbit jurídic

Xaloc ofereix als Ajuntaments assistència tècnica d'àmbit jurídic en els següents camps:

 • Assistència de secretaria i intervenció
 • Gestió reglamentària
 • Assessorament jurídic en general
 • Gestió expropiatòria
 • Contractació pública
 • Urbanisme
 • Patrimoni

A qui s'adreça

Ens públics

Més informació

Xaloc


Portal de Transparència de DDGI
Cercador
BOP Butlletí Oficial de la Província Factura electrònica Operacions pressupostàries Tràmits en línia
 • Utilitats
 • Imprimir Imprimir
 • Compartir Compartir
 • Enviar Enviar
REGISTRE GENERAL D'ENTRADA Pujada de Sant Martí, 4-5. 17004. Girona · T 972185000
I SORTIDA DE DOCUMENTS Horari: De dilluns a divendres de 8.30 a 14 h. NIF: P1700000A