Plataforma de comerç local

Posar a l'abast dels ajuntaments una plataforma de comerç electrònic per tal que hi puguin inscriure els establiments del municipi que ho desitgin.

Concretament la Diputació de Girona, per mitjà del Servei de Promoció i Desenvolupament Econòmic Local, posa a disposició dels ens adherits els serveis següents:

  • Accés a la plataforma a nivell d'usuari, que permet el control i el registre dels comerços al municipi.
  • Formació bàsica en la utilització de la plataforma.
  • Suport en la utilització de la plataforma.

 

A qui s'adreça

Ens públics

Cost del servei gratuït.

Accés al servei

L'ajuntament interessat ha de formalitzar l'adhesió amb la presentació del formulari normalitzat, disponible al web de la Diputació de Girona, juntament amb l'acord que provi l'adhesió.

Les sol·licituds s'han de presentar per via telemàtica al registre general de la Diputació.

Les sol·licituds, degudament emplenades, han d'estar signades digitalment per la persona interessada o per la que representi legalment l'entitat.

Nota: junt amb la sol·licitud cal enviar un certificat d'acord d'un òrgan competent conforme s'aprova la petició del servei.

Accés a presentació telemàtica

 

Terminis

Obertura de sol·licitud : 29/05/2020

Data de tancament de la sol·licitud: no hi ha data de finalització

Normativa

Departament responsable

Promoció i Desenvolupament Econòmic Local

Documentació