Projecte constructiu d'obres Millora del drenatge en el PK 2+820 de la carretera GIV-5232, de Tortellà a Montagut

El Ple de la Diputació, en data 19 de maig de 2020, ha aprovat inicialment el projecte constructiu d'obres Millora del drenatge en el PK 2+820 de la carretera GIV-5232, de Tortellà a Montagut, amb un pressupost de 165.358,13 euros, IVA inclòs.

 

Documentació

Projecte constructiu d'obres Millora del drenatge en el PK 2+820 de la carretera GIV-5232, de Tortellà a Montagut

 

Departament responsable

Xarxa Viària