Projecte constructiu d'obres de Condicionament d'un tram de la carretera GIV-6708, de Celrà a Juià, entre el PK 0+680 i 1+000, terme municipal de Juià

El Ple de la Diputació, en data 19 de maig de 2020, ha aprovat inicialment el projecte constructiu d'obres de Condicionament d'un tram de la carretera GIV-6708, de Celrà a Juià, entre el PK 0+680 i 1+000, terme municipal de Juià amb un pressupost de 232.265,72 euros, IVA inclòs.

 

Documentació

Projecte constructiu d'obres de Condicionament d'un tram de la carretera GIV-6708, de Celrà a Juià, entre el PK 0+680 i 1+000, terme municipal de Juià

 

Departament responsable

Xarxa Viària